Uncategorized

Mežacūkas un bebri0

Vai tiešām zemes īpašnieks var aizliegt uz sava lauka medīt? Mežacūkas nāk postīt mūsu laukus. Lai kaut kā saglābtu ražu, liekam elektriskos ganus, bet tas nav risinājums. Arī tam īpašniekam pašam lauki izrakti, bet viņš atbild, ka nevienu mežacūku šaut neļaušot.

Apkārt ir purvi un brikšņi, bet vienā malā šī īpašnieka lauks. Uz otru pusi mednieki dzīt nevar. Otrs kaimiņš neļauj medniekiem šaut bebrus, jo dīķis ir viņa, bet mežs mans. No vienas puses nāk mežacūkas, no otras īpašumu posta bebri… Vai man jāslēdz līgums ar medniekiem, lai kaut kā cīnītos ar mežacūku un bebru pārapdzīvotību? 
Jolanta K.

 

 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents Jānis Bārs atgādina, ka Civillikuma 935. pantā ir noteikts: zemes īpašnieks var aizliegt medīt sava īpašuma robežās. Tādā gadījumā viņš pats uzņemas atbildību par savvaļas medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem savam īpašumam un, ja tiesa tā lems, būs atbildīgs arī par skādi, kas nodarīta kaimiņiem.

Ja šāda lieta nonāktu līdz tiesai, postījumu cēloņus gan būtu grūti pierādīt, bet, ja tie acīmredzami un nepārprotami ir saistīti ar kaimiņa aizliegumu medīt viņa īpašumos, tad tomēr jādodas uz tiesu un jāprasa zaudējumu atlīdzību. Pirms tam gan Valsts meža dienesta pārstāvjiem jālūdz sastādīt postījumu aktu un sagatavot zaudējumu aprēķinu. Šie divi dokumenti jāpievieno iesniegumam tiesai.

Lai izvairītos no savvaļas dzīvnieku postījumiem, jāveic arī citi preventīvi pasākumi. Elektrisko ganu vēlams kombinēt, piemēram, ar smakas repelentiem, skaņu/gaismas elementiem utt. Jānoslēdz līgums ar tuvāko mednieku organizāciju par medību tiesību nodošanu – bez šāda līguma viņi nav tiesīgi medīt konkrētajā īpašumā un nevar palīdzēt mazināt postījumus.

 

LA.lv