Latvijā
Rīga

Mežaparka estrādes pārbūvei dod zaļo gaismu 0


Šādi Mežaparka Lielā estrāde varētu izskatīties, pats ātrākais, 2023. gada vasarā.
Šādi Mežaparka Lielā estrāde varētu izskatīties, pats ātrākais, 2023. gada vasarā.
Publicitātes foto

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) vakar deva atļauju Rīgas domes Īpašuma departamentam turpināt iepirkuma procedūru konkursā par Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 1. kārtu, atstājot spēkā konkursa nolikumā iekļautās prasības.

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs (GKR) IUB lēmumu vērtēja atzinīgi, norādot, ka pretējā gadījumā “mums būtu godīgi jāpasaka – darbus plānotajā termiņā pabeigt nav iespējams”. Ceturtdien tikšot atvērti konkursa piedāvājumi, piektdien potenciālos darba veicējus, kā arī piedāvātās cenas O. Burovs sola atklāt sabiedrībai.

Sūdzību iesniedzēji – SIA “Balt Trest” un SIA “Lemmikainen Latvija” IUB lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Abas firmas savu tālāko rīcību pagaidām atteicās komentēt.

“Balt Trest” sūdzībā IUB bija norādījis, ka konkursa priekšmets ir viena ēka un ļoti liela teritorija, kurā jāveic inženierkomunikācijas būvdarbi un teritorijas lab­iekārtojums, tāpēc nav pamata visu paredzamo summu – 19 miljonus eiro – attiecināt tieši tikai uz ēkas būvniecību, un nav pamatoti prasīt, lai pretendentam būtu pieredze ēkas būvniecībā par šādu summu. “Balt Trest” ieskatā arī bija nepamatoti nolikumā pieprasīt noteiktu skaitu atbildīgo būvdarbu vadītāju un to vietnieku, jo tas būtu jānosaka pašam pakalpojuma sniedzējam.

Arī “Lemminkainen Latvija” sūdzībā IUB bija norādījis, ka prasība nodrošināt divus ēku būvdarbu vadītājus ar pieredzi būvdarbu vadītāja amatā nav samērīgi ar konkursa priekšmetu un rada nepamatotus ierobežojumus konkurencei. Īpašuma departaments savukārt skaidroja, ka, ņemot vērā termiņu un darbu apjomu, to ir iespējams pabeigt tikai tad, ja darbs noritēs vairākās maiņās.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija, pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus un noklausoties lietas dalībnieku iesniegumu izskatīšanas sēdē sniegtos paskaidrojumus, nāca pie slēdziena, ka minētās sūdzības ir nepamatotas.

IUB 3. martā bija saņēmis arī SIA “Bildberg” sūdzību, tomēr uzņēmums 17. martā iesniegumu atsauca, tāpēc par to lietvedība tika izbeigta.

Kā rakstīts, Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas projekts tiks īstenots divās kārtās. Pirmajā posmā 2018. gadā tiks pārbūvēta skatītāju zona. Savukārt līdz 2020. gadam tiks rekonstruēta estrāde ar pārsegumu kupola formā.

Mežaparka estrādes būvniecības 1. kārta izmaksās 23 miljonus eiro, projekta pirmā rekonstrukcijas posma būvprojekta prezentācijā atklāja projekta autori Austris Mailītis un Juris Poga. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukam, 22% skatītāju lauka aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.

Plānots, ka projekta būvniecība sāksies vasarā un Mežaparka estrādes pirmajam rekonstrukcijas posmam jānoslēdzas 2018. gada 18. jūnijā. Jau 30. jūnijā plānota XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana.

LA.lv