×
Mobilā versija
+11°C
Armanda, Armands
Sestdiena, 21. aprīlis, 2018
10. februāris, 2015
Drukāt

MK rīcības plānā sola pārskatīt minimālo algu, mazināt kontrabandu, glābt lībiešu valodu (8)

Foto: shutterstock.comFoto: shutterstock.com

Ministru kabinets šodien izskatīja Laimdotas Straujumas (V) vadītās valdības rīcības plānu, kurā detalizēti aprakstīti katras nozares uzdevumi šīs valdības darba periodam.

Ministru prezidente pieļāva, ka laika gaitā plānā varētu nākties kaut ko arī precizēt. Taču galvenais ir sākt strādāt pie plāna īstenošanas.

Ministrijām turpmāk ik gadu līdz 1.februārim būs jāiesniedz pārskats par dokumentā iekļauto pasākumu īstenošanu. Šogad par padarīto būs jāatskaitās līdz 1.jūlijam. Ir noteikts iestādēm, plānojot un īstenojot rīcības plānā iekļautos pasākumus, ievērot attiecīgā gada likumos par valsts budžetu un par vidēja termiņa budžeta ietvaru paredzēto finansējuma apmēru.

Sagatavotajā valdības rīcības plānā ir detalizēti aprakstīti valdības deklarācijā minētie uzdevumi un to risinājumi – gan paredzētie pasākumi, gan arī plānotās darbības rezultāts. Ir noteiktas par uzdevuma izpildi atbildīgās institūcijas, līdzatbildīgās institūcijas, kā arī uzdevumu izpildes termiņš.

Īstenojot rīcības plānu, valdības darbības laikā tautsaimniecības jomā ir plānots panākt kontrabandas preču īpatsvara mazināšanos, izstrādāt valsts atbalsta programmas un nodrošināt finansējuma pieejamību komersantu izveidei un izaugsmei. Ir iecerēts izstrādāt riska kapitāla programmas, tostarp arī piesaistot ilgtermiņa resursus tautsaimniecībai.

Valsts pārvaldes jomā ir iecere veicināt uzņēmējdarbību un teritoriju līdzsvarotu attīstību, nodarbinātības pieaugumu, paaugstināt valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju kapacitāti. Kā viens no uzdevumiem ir minēts ziņojuma sagatavošana par e-tiesvedības nepieciešamību Latvijas izmeklēšanas, tiesu, prokuratūras un citu tiesībsargājošo iestāžu darbā. Domājot par reģionu attīstību, ir iecere īstenot Latvijas tūrisma mārketinga aktivitātes, tādējādi stiprinot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko atpazīstamību. Reģionālās attīstības jomā svarīgs uzdevums ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas jaunā modeļa izstrāde, ko pagājušā gada nogalē uzņēmās Finanšu ministrija.

Izglītības, zinātnes, sporta un inovāciju jomā viens no būtiskākajiem jautājumiem, pie kā jau ir sākts darbs, ir jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrāde. Valdībai ir arī iecere nodrošināt visaptverošu izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanu vispārējā izglītībā. Tāpat ir plāns sagatavot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem darba devēju motivācijas paaugstināšanai iesaistīties darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Lai veicinātu lauksaimniecības mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību, ir paredzēts atbalstīt vietējo produktu mārketinga pasākumus, veicināt lielveikalu tīklu lojalitāti vietējiem lauksaimniecības ražotājiem, izstrādāt stratēģiju tautsaimniecības virzībai uz oglekļa mazietilpīgu attīstību periodam līdz 2050.gadam, kā arī izstrādāt Bioekonomikas stratēģiju. Turpmākajos gados ir paredzēts nodrošināt atbalsta iespējas mazo un vidējo saimniecību attīstībai, lauku tūrisma attīstībai, darbības dažādošanai, pievienotās vērtības radīšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Transporta, infrastruktūras un sakaru nozarē valdība apņēmusies izveidot vienotu elektronisko mācību līdzekļu krātuvi, nodrošinot visiem izglītības nozares dalībniekiem elektronisko mācību materiālu veidošanas rīku ar plašu uzdevumu veidu klāstu un dažādus e-pakalpojumus. Sadarbībā ar Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomi ir iecere realizēt ikgadēju reklāmas un starptautisku publicitātes pasākumu programmu ar mērķi piesaistīt potenciālos klientus Latvijas tranzīta koridoram. Transporta jomā viens no lielajiem projektiem ir “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas ieviešana.

Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, tiks īstenoti pasākumi, kas iekļauti koncepcijā par iekļaujošu nodarbinātību – paplašināta mērķa grupa, kas var saņemt mobilitātes atbalstu, īstenoti pasākumi, kas vērsti uz ilgstoša bezdarba mazināšanu. Šogad valdība apņemas arī pārskatīt minimālo mēnešalgu 2016.gadam. Tāpat ir paredzēts veikt pētījumu par aktīvas novecošanās situāciju Latvijā un sagatavot konceptuālo ziņojumu valdībai, lai noteiktu visaptverošu stratēģiju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai, kā arī veicinātu aktīvas vecumdienas.

Valdība strādās pie nacionālās identitātes stiprināšanas, sabiedrības saliedēšanas un reemigrācijas jautājumiem. Ir plānots organizēt pasākumus identitātes stiprināšanai, pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības integrācijas veicināšanai, ir paredzēts atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un attīstībai. Tāpat ir apņemšanās izstrādāt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai efektīvi nodrošinātu Valsts valodas likuma normu piemērošanu saistībā ar publiskās informācijas sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās, kā arī lai novērstu iespējas juridiskajām personām izvairīties no atbildības par pieļautajiem administratīvajiem pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā.

Lai popularizētu pareizas, bagātas un mūsdienīgas latviešu valodas lietojumu gan drukātajos, gan elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī lai rosinātu plašāku diskusiju par valodas kvalitātes jautājumiem, sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un nozares biedrībām ir plānots izstrādāt akcijas “Latviešu valodas kvalitāte plašsaziņas līdzekļos” nolikumu. Šī aktivitāte sagaidāma jau šogad.

Līdz šā gada beigām ir paredzēts izstrādāt jaunu Valsts aizsardzības koncepciju, līdz nākamā gada jūnijam izstrādāt un valdībā iesniegt aktualizētu Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu. Aizsardzības jomā vēl ir paredzēts turpināt darbu pie gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spēju attīstības un noslēgt līgumus, lai nodrošinātu bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidi. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk tiks īstenotas starptautiskas militārās mācības.

Valdības rīcības plānā iekļauti arī vairāki uzdevumi, kas ir saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā.

Pievienot komentāru

Komentāri (8)

 1. Libesu valoda jau diemzel ir mirusi tur vairs nav ko glabt.

 2. Interesanti – vai Latvijā ir kāda ģimene,kura runā lībiešu valodā?
  Nez , vai poļi un vācieši arī cenšas par varēm saglabāt prūšu valodu? Vācijā filologiem esot iespējas apgūt šo ,pirms vairākiem gadsimtiem zudušo valodu.
  ASV iespējams mācīties ļoti daudz valodu – kaut vai kirgīzu…
  Ja jau esam tik bagāta valsts , varam arī universitātē mācīt līvu valodu…Tad gan būsim vareni!

 3. ārkārtas vēlēšanas “намечается!”?

 4. Saeima pagājušā gada jūnijā uzdeva valdībai līdz pagājušā gada beigām izvērtēt un sniegt atbildi sakarā ar manabalss.lv iniciatīvu par PVN samazināšanu pārtikai.

  Valdība neizpildīja Saeimas lēmumu un par PVN samazināšanu pārtikai lems novēloti, tikai šodien.

  Kā .. iniciatīvas autors un iesniedzējs, esmu atkārtoti informējis valdības un Saeimas pārstāvjus, ka PVN samazināšanu pārtikai piedāvājam sākt ar PVN samazināšanu maizei.

  Tas pilnībā atbilst Latvijas budžeta iespējām un sniegtu atbalstu pirmkārt vietējiem ražotājiem (noteikt pazeminātu PVN tikai vietējai pārtikai mums neļauj dalība ES).

  Tomēr priekšlikums par PVN samazināšanu maizei tiek noklusēts un valdība līdz šim izvairās nosaukt skaitļus, cik maksātu PVN samazināšana maizei. Jo tad izrādītos, ka jau pagājušā gadā, piemēram, militārie izdevumi palielināti par daudz lielāku summu. Ka būtu pretrunā valdības pārstāvju teiktajam, ka PVN pārtikai, arī maizei pazemināt neļauj Latvijas budžeta iespējas. Budžets atļauj sākt ar maizi – tālākais ir politiska izvēle.

  Normunds Grostiņš

  Latvijas Nākotnes Institūta valdes priekšsēdētājs

 5. Cik gan šādu plānu un solījumu nav bijis un cik vēl nebūs!
  Uzlabosim, pilnveidosim, attīstīsim, pārskatīsim, glābsim….
  KĀDĀ VEIDĀ?
  Kādā veidā jūs mazināsiet kontrobandu? Pierunāsiet kontrobandistus pārkvalificēties par komersantiem?
  Kādā veidā jūs veicināsiet uzņēmējdarbību un teritoriju līdzsvarotu attīstību, nodarbinātības pieaugumu?
  Un kādas tad jums būs tās gaidāmās inovācijas? Ah tad galvenā “inovācija”būs tas jaunais pedagogu darba samaksas modelis, pie kura vesels bars IZM ierēdņu lauza galvas nu jau vairāk kā pus gadu.(Domāju, ka kādi trīs cilvēki ar atbilstošu izglītību to bez īpašām problēmām paveiktu nedēļas laikā.) Vēl interesantāks ir jautājums par to, kā tad tā valdība strādās pie nacionālās identitātes stiprināšanas, sabiedrības saliedēšanas un reemigrācijas jautājumiem. Kādi tad būs tie šajā sakarā rīkotie pasākum, ja vēl šobrīd pašai valdībai nav īsti skaidra tā mūsu identitāte. Kas tad mēs īsti esam – latvieši, vai latvijieši? Bet varbūt Latvijas tauta, tāpat kā savulaik bijām padomju tauta? ( Tauta bez tautības!) Kura identitāti tad būs tā, kura apmierinās visus – gan šeit dzīvojušos, gan ieklīdušos? Kura identitāte būs tā visām tolerances normām atbilstošā, kuru tad nu valdība varēs uzdrīkstēties stiprināt?

 6. Kā ar pensiju indeksāciju 1.oktobrī!?! Cenas pieauga elektrībai,augs pavasarī atkritumiem un ūdenim !?!
  Pensionāri aizmirsti…..

 7. MK rīcības plānā (skat.virsrakstu)nav pat obligātās veselības apdrošināšanas! Lai gan Latvija ir palikusi vienīgā no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm bez veselības apdrošināšanas!

 8. Pensionāri ar savu minimālo pensiju lai stāv pie ratiem! Būs vajadzīgi tikai nākamajās vēlēšanās!

Draugiem Facebook Twitter Google+