Ekonomika
Bizness

MNA pārbaudes: Administratori mēdz noalgot speciālistus uz parādnieku rēķina0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Evija Trifanova

Neraugoties uz preventīvajiem pasākumiem, tostarp informācijas nodrošināšanu maksātnespējas procesa administratoriem par biežāk pieļautajiem pārkāpumiem un trūkumiem administratoru darbā – tāpat kā 2017.gadā, arī šogad Maksātnespējas administrācija pārbaudēs administratoru prakses vietās konstatē virkni pārkāpumu, tā portālu “La.lv” informēja Maksātnespējas administrācija (MNA).

2018.gadā līdz 21.maijam veikto 30 maksātnespējas procesu pārbaužu rezultāti apliecina, ka 86 % gadījumu MNA konstatēja trūkumus un pārkāpumus administratoru rīcībā – MNA sagatavotie ziņojumi par pārbaudēm un to projekti ir negatīvu atzinumu vai ar iebildumiem.

MNA direktore Inese Šteina akcentē, ka pārbaudes ir nozīmīgs uzraudzības līdzeklis, jo, tikai veicot klātienes pārbaudes, ir iespējams iegūt objektīvu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama savlaicīgai pārkāpuma konstatēšanai un tā novēršanai. Tāpēc 2018. gadā plānots būtiski palielināt MNA veikto pārbaužu skaitu.

2018.gadā veikto pārbaužu rezultātā konstatēti dažādi trūkumi administratoru darbā un neatbilstība normatīvajā regulējumā noteiktajai kārtībai. Būtiskākie no tiem: maksātnespējas procesa administrēšanai tiek pieaicināti dažādi speciālisti, kuru atlīdzība segta no parādnieka naudas līdzekļiem, taču tas nav apstiprināts kreditoru sapulcē; savlaicīgi nav uzsākta parādnieka mantas pārdošana; administrators nevar pierādīt faktisko izmaksu pamatotību; MNA netiek nodrošināta iespēja iepazīties ar visiem maksātnespējas procesa lietas dokumentiem, netiek nodrošināta tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kopš 2017.gada 1.jūlija, kad Maksātnespējas administrācija uzsāka šāda veida pārbaužu veikšanu, pārbaudēs ir konstatēti pārkāpumi, kurus citādi būtu praktiski neiespējami konstatēt, piemēram, pilnvarojot citu administratoru, administrators pats selektīvi pilda pienākumus vai konstatēts atšķirīgs segto izmaksu un kreditoru sapulcē apstiprināto izmaksu apmērs.

Saistītie raksti

Stājoties spēkā 2016. gada 22. decembra Grozījumiem Maksātnespējas likumā, MNA kompetencē tika nodoti jauni uzdevumi un piešķirti jauni instrumenti tās darba efektivitātes paaugstināšanai.

Sākot ar 2017. gada 6. janvāri, MNA nodrošina administratora kvalifikācijas kontroli. Savukārt, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, MNA veic klātienes pārbaudes tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora prakses vietā, kas nodrošina iespēju savlaicīgi un vispusīgi pārliecināties par administratora rīcības pamatotības iemesliem, kā arī iegūt noteiktus ar maksātnespējas procesu saistītus dokumentus.

 

LA.lv