Kultūra
Mūzika

Mūzika bija visa Maestro dzīve 2

Foto – Edijs Pālens/LETA

Satumsušais ceturtdienas vakars Latvijai un pasaulei atnesa skumju vēsti. Mūžībā aizgājis izcilais Latvijas diriģents, Vispārējo latviešu dziesmu svētku stiprais balsts, daudzu ievērojamu jaunās paaudzes kordiriģentu un mūzikas pedagogu audzinātājs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, profesors Gido Kokars.

Mākslinieciskais talants un temperaments, apbrīnojamā prasme rast aizvien jaunas idejas, turklāt mērķtiecīgi un vērienīgi tās īstenot ir īpašības, kas Gido Kokaru ierindo izcilāko Latvijas koru vadoņu saimē.

Viņš ir no izredzēto cilts. Diriģenta talants, lielās darba spējas, arī lietišķums, mūzikas spilgtums un aizrautība, pāri visam atvērtā romantiķa dvēsele – tās ir Gido Kokara mākslinieciskās personības spilgtākās iezīmes.

Mūzika – tā bija visa Maestro dzīve. Viņš tai godprātīgi un aizrautīgi kalpoja visa sava mūža garumā – līdz pat aizgājušās vasaras pašmāju godinājumiem dažādos Latvijas novados. Grūti pat apjaust visu, ko savā bagātīgajā mūžā paspēja Gido Kokars. Viņa iedvesmojošam žestam dažāda līmeņa dziesmu svētkos Latvijā pakļāvušies dziedātāju simti un tūkstoši jau kopš 20. gs. 50. gadiem. Viņš allaž prata pulcēt ap sevi darbīgus, ieinteresētus cilvēkus, rosināt un iedvesmot viņus nozīmīgiem darbiem. Prata saskatīt un virzīt mūzikas attīstības procesus. Viņa vadītie amatieru kori – Rīgas Pedagoģiskā institūta, vēlāk Latvijas Universitātes jauktais koris “Daina”, kura ilggadējs vadītājs un arī šo mācību iestāžu mācībspēks viņš bija, vēlāk no šī paša kora atdzimusī izcilā “Daile”, turpat blakus arī vīru koris “Auseklis” – Dziesmu svētkos vienmēr bijuši godalgoto skaitā, guvuši atzinību dažādos, arī starptautiskos konkursos un festivālos, muzicējuši neskaitāmos koncertos.

Kā spilgta zvaigzne pie Latvijas un citzemju mūzikas debesīm dažādos kontinentos mirdzēja Imanta un Gido Kokaru vadītais Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, iegūstot pasaules slavu, rosinot komponistus jauniem un interesantiem jaunrades meklējumiem, vēstot cilvēcei par mūsu bagāto dziesmoto tradīciju. Brāļi, brāļi! Viņu domāšanas līmenis sniedzās tālu pāri Latvijas robežām.

Ilgus gadus būdams Latvijas Valsts konservatorijas / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks, Gido Kokars kopā ar citiem šīs mācību iestādes izcilajiem profesoriem mērķtiecīgi virzīja mūsu Alma Mater iekļaušanos pasaules mūzikas apritē, stiprināja tās autoritāti starptautiskajā izglītības sistēmā. Par savu Gido Kokaru atzīst ne tikai viņa tiešie audzēkņi.

Meistara augstie mākslinieciskie principi, kvalitātes mērauklas, prasīgums, augstu mērķu apzināšanās – tie kā vadzvaigzne ir ikviena jauna vai pieredzējuša diriģenta darbības mērķis.

Pasaule ar latviešu kormūzikas kultūru ieguvusi nenovērtējamu bagātību – Imanta Kokara iecerēto un mūsu mūzikas kultūras vēsturē pirmo reizi izdoto apjomīgo 12 sējumu Latviešu Kordziesmas antoloģiju un papildinošo kamerkora “Ave Sol” ieskaņoto dziesmu izlasi 12 kompaktdiskos. Rūpīgi pārlapojot dziesmu pa dziesmai, 15 gadus speciālistu grupa aizrautīgi strādāja. Tur gan Imants ar savu gara lidojumu, turpat arī Gido ar savu apdomīgumu, radošo un saimniecisko punktualitāti, stipro, atbalstošo plecu. Brāli, brāli! Allaž kopā!

Gido Kokars patiesi bija izcils latviešu kora mūzikas dižgars, liels Latvijas patriots, kurš savu mūzikas, cilvēku un Tēvzemes mīlestību neatlaidīgi dāvāja klausītāju tūkstošiem šaizemē un tālu pasaulē. Viņa personības strāvojums, sirdsmīlestība apbūra cilvēkus, piepildīja viņu dvēseles ar daiļo un skaisto, deva ticību dzīvei un labākai nākotnei. Viņš kopā ar citiem izciliem latviešu koru vadoņiem, pacilādams dziedātāju un klausītāju tūkstošus, saliedēja viņus vienotam mērķim – ētiski augstākam tautas pašapziņas apliecinājumam.

Gido – viens no mūsu tautas dziesmotās mūzikas kultūras dižgariem.

Pateicībā noliecam galvas viņa mūža veikuma priekšā.

 

Arvīds Bomiks, muzikologs, RLB mūzikas komisijas priekšsēdētājs

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Rīgas dome

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un Rīgas kamerkoris “Ave Sol”

LA.lv