×
Mobilā versija
Brīdinājums +15°C
Mirta, Ziedīte
Piektdiena, 20. aprīlis, 2018
28. decembris, 2012
Drukāt

Nacionālajam parkam – ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts

kemeri_kaarlis_lapinnss_12

Ķemeru nacionālais parks pirmais no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām gada nogalē saņēmis Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu. Šo dokumentu piešķir tikai tādiem objektiem, kuros nodrošināta cieša sadarbība starp visām tūrismā iesaistītajām pusēm – dabas aizsardzību, ekonomiskajām interesēm, apmeklētāju vajadzībām un vietējo iedzīvotāju labklājību.


Šo sasniegumu Ķemeru parkā atzīmēja ar īpašu pasākumu “Ilgtspējīga tūrisma piedāvātās iespējas nākamajiem 100 gadiem dabas aizsardzībā”, diskutējot arī par dabas aizsardzības tendencēm nākotnē.

“Laba sadarbība visu iesaistīto pušu starpā ir veiksmīgas attīstības stūrakmens, un Ķemeru nacionālajā parkā ir uzsākts ceļš pareizajā virzienā, kas jāturpina un jāstrādā pie tūrisma stratēģijas veiksmīgas īstenošanas,” uzsvēra Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju federācijas (EUROPARC) prezidents Tomass Hansons.

Tā kā Ķemeru nacionālais parks ir pirmā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kam piešķirts hartas sertifikāts, pieredze, kas gūta ceļā uz šo notikumu, ir unikāla Latvijas mērogā. Lai iegūtu šo sertifikātu, aizsargājamajā dabas teritorijā bija jāizveido forums visām tūrisma jomā iesaistītajām pusēm un kopīgiem spēkiem jāizstrādā ilgtspējīga tūrisma stratēģija un rīcības plāns uz pieciem gadiem. Ķemeru nacionālajā parkā forums joprojām regulāri tiekas un īsteno stratēģijā plānotos darbus.

Jāpiebilst, ka ilgtspējīga tūrisma attīstība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nav iedomājama bez speciālas infrastruktūras veidošanas, kas ļauj cilvēkiem iepazīt dabas vērtības. Taču būtiski to veidot pēc iespējas dabai saudzīgākā veidā.

Tādēļ pašlaik Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās veido tūrisma infrastruktūru, lai apmeklētāju plūsmu novirzītu uz mazāk jutīgām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. To īstenojot, var samazināt augsnes eroziju, kā arī saglabāt reto un aizsargājamo sugu un biotopu atradnes. Visas šīs aktivitātes notiek ES Kohēzijas fonda projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Ar minētā fonda atbalstu Ķemeru parkā pašlaik tiek veidota arī unikālā Kaņiera ezera niedru laipa, kas ir līdz šim vērienīgākais dabas infrastruktūras projekts. Laipa nodrošinās iespēju vēl nebijušā veidā iepazīt vienu no sešām Latvijas Ramsāres vietām, kā arī piesaistīs papildu apmeklētājus Ķemeru nacionālajam parkam, tādējādi rūpējoties arī par reģiona labklājību.

Bez jau pieminētās Kaņiera ezera niedru laipas parkā tiks būvēta vēl virkne objektu – Kaņiera ezera pilskalna taka, Lielā Ķemeru tīreļa laipa, gājēju un velobraucēju maršruts Zaļajā kāpā, automašīnu stāvlaukumi pie Valguma ezera un vairākas noejas uz jūru Gausajā jūdzē. Paredzams, ka pavasarī cilvēkiem būs iespēja iepazīt Ķemeru nacionālā parka daudzveidību visdažādākajos veidos – atkal doties pastaigā pa Lielo Ķemeru tīreli, priecāties par putnu dziesmām Kaņiera pilskalna takā vai baudīt skaistas ainavas Zaļajā kāpā starp diviem purviem.

 

Fakti

Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta

Starptautiski atzīts plānošanas dokuments, kas izstrādāts tūrisma un attīstības plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ar mērķi sabalansēt visu pušu intereses un tādējādi panākt gan dabas un kultūras vērtību saglabāšanu turpmākajām paaudzēm, gan kvalitatīvu un autentisku tūrisma piedāvājumu veidošanu.

Hartu izstrādājusi EUROPARC federācija – Eiropas dabas teritoriju intereses pārstāvoša organizācija, kurā šobrīd apvienojušās vairāk nekā 400 par dabas teritorijām atbildīgo institūciju no 36 Eiropas valstīm (www.europarc.org).

Hartas sertifikāts ir oficiāls apliecinājums, ka tūrisms šajā teritorijā tiek plānots, visām pusēm cieši sadarbojoties un rūpīgi apsverot katru aspektu – dabas un kultūrvēstures vērtību aizsardzību, informācijas pieejamību, pakalpojumu kvalitāti, ekonomiskos ieguvumus utt.

Hartas sertifikātu saņēmušas jau 107 aizsargājamas dabas teritorijas visā Eiropā. Baltijā pagaidām divas – Ķemeru nacionālais parks Latvijā un Kurtuvēm reģionālais parks Lietuvā.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+