Uncategorized

Zemnieku saimniecību “Bērzi” nav par vēlu glābt 16


Vēl pirms trim gadiem Mālpils pagasta z/s “Bērzi” saimnieki (attēlā Jānis Strautnieks) loloja cerības ganāmpulku dubultot līdz 330 slaucamām govīm, lai piepildītu jauno novietni. To bija plānots aprīkot ar diviem slaukšanas robotiem.
Vēl pirms trim gadiem Mālpils pagasta z/s “Bērzi” saimnieki (attēlā Jānis Strautnieks) loloja cerības ganāmpulku dubultot līdz 330 slaucamām govīm, lai piepildītu jauno novietni. To bija plānots aprīkot ar diviem slaukšanas robotiem.
Foto – Gundega Skagale

Trešdien “LA” publicējām rakstu “Glābšanas plānu noraida neizlasot“, kurā vēstījām, ka Mālpils novada zemnieku saimniecībai “Bērzi” banka “Citadele” neļāva īstenot tiesiskās aizsardzības procesu,  maksātnespējas administratore faktiski nolaida saimniecību un ka to par zemāku cenu nekā tās vērtība 5. februārī paredzēts nodot piespiedu izsolei.

Pēc publikācijas saņēmām Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas Lauras Majevskas skaidrojumu: “Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana ir iespējama arī pēc tam, kad ir pasludināts parādnieka maksātnespējas process. Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ir obligāti nepieciešama arī nodrošināto kreditoru vairākuma piekrišana.

Savukārt maksātspējas grūtībās esošā uzņēmēja pienākums, sagatavojot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, ir spēt pārliecināt kreditorus, ka plānotā parādnieka darbības un saistību restrukturizācija ļaus ne tikai atjaunot maksātspēju, bet arī pēc iespējas pilnīgāk segt kreditoru prasījumus.

Saistītie raksti

Būtiski norādīt, ka īslaicīgu maksātspējas problēmu gadījumā, tajā skaitā, ja parādniekam vēl nav pasludināts maksātnespējas process, Maksātnespējas likums jau šobrīd paredz parādnieka aizsardzību, kurai kreditoru piekrišana nav nepieciešama. Proti, ja parādnieks iesniedz tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tam tiek dots divu mēnešu termiņš (ar iespēju pagarināt vēl par vienu mēnesi) tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādei un saskaņošanai ar kreditoriem. Šajā laika periodā kreditoriem nav tiesību pret parādnieku veikt individuālas piedziņas darbības, kā arī nav iespējama parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšana. Tomēr, ja parādnieka maksātspējas problēmas nav īslaicīgas un ir nepieciešams īstenot tiesiskās aizsardzības procesu, tad kreditoru piekrišana ir obligāta.

Informējam, ka Maksātnespējas administrācijā ir saņemtas sūdzības par Rīgas rajona Mālpils pagasta zemnieku saimniecības “Bērzi” maksātnespējas procesa norisi, un tās tiek izskatītas Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā.”

LA.lv