Dabā
Medības

Nedēļas nogalē Ambeļos pirmoreiz notiks Daugavpils novada Mednieku saiets0

Foto; žurnāls “Medības”

Svētdien, 29.jūlijā, Ambeļu ciemā notiks Daugavpils novada Mednieku saiets, kā arī Ambeļu pagasta sporta svētki, kurus rīko Ambeļu pagasta pārvalde un mednieku kolektīvs “Ambeļi”

Daugavpils novadā ir daudz sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju interešu grupu, un daļa no tām ir mednieku kolektīvi, kuru darbības mērķi ir attīstīt medību saimniecību, iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā, organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku, pārstāvēt mednieku intereses, palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību, realizēt uzraudzību par Medību likuma un Medību noteikumu ievērošanu medību platībās.

Līdz šim Daugavpils novadā nav rīkoti pasākumi, kas ļautu mednieku kolektīviem sadarboties un pārējiem iedzīvotājiem iepazīties ar medību tradīcijām un medību saimniecību Latvijā, un pasākuma rīkotāji cer, ka par tādu varētu kļūt Mednieku saiets Ambeļos.

Pasākuma mērķis ir veidot sadarbību starp Daugavpils novada mednieku kolektīviem, atbalstīt zināšanu un pieredzes apmaiņu, veicināt mūžizglītību medniecības jomā. Pasākuma ietvaros tiks popularizētas mednieku kulinārās tradīcijas, mutvārdu folkloras žanrs – mednieku stāsti, veidotas jaunas tradīcijas Daugavpils novadā, kas varētu veicināt tūrismu, piesaistīt interesi novadam, veicināt tā atpazīstamību un attīstību.

Mednieku saietā notiks sacensības dažādās ar medībām un dabu saistītās aktivitātēs medniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citiem interesentiem. Notiks arī saruna par aktualitātēm medību saimniecībā Latvijā un mednieku kulināro izstrādājumu degustācija. Šajā pasākumā publiskai apskatei tiks atvērts ar LAD projekta atbalstu izveidotais Mednieku namiņš un trofeju telpas Ambeļu pagasta Parka ielā 14.

Līdztekus mednieku kolektīvu stafetēm notiks arī tradicionālie Ambeļu pagasta sporta svētki ar pludmales volejbola turnīru un dažādām individuālajām sacensībām, kurās piedalīties tiek aicināti visi interesenti.

Pasākumu finansiāli atbalsta Daugavpils novada dome, Ambeļu pagasta pārvalde un mednieku kolektīvs “Ambeļi”.

LA.lv