×
Mobilā versija
Brīdinājums +17.4°C
Eduards, Edvards, Edvarts, Varis
Sestdiena, 26. maijs, 2018
8. oktobris, 2012
Drukāt

Negodīgi pilnvarnieki

iipasums_15363

Pēc tēva nāves 2005. gadā man radās mantošanas tiesības uz nekustamo īpašumu. Noslēdzu pilnvarojuma līgumu, un no 2006. gada divas paziņas apņēmās kā pilnvarnieki pārstāvēt manas intereses un kārtot mantojuma lietas. Par to es apņēmos kā atlīdzību atdot viņiem daļu no atgūtā nekustamā īpašuma.

 

Paziņas maldināja mani, regulāri apgalvojot, ka Rīgas apgabaltiesā ir iesniegta mantojuma prasība pret nekustamā īpašuma tagadējo īpašnieci (līdzmantinieci) un notiek tiesvedība. Rīgas apgabaltiesas 2012. gada izziņa apliecināja, ka tur līdz šim brīdim nemaz nav reģistrēta tāda lieta. Tagad jau ir iestājies mantojuma prasības noilgums – pieci gadi. Turklāt līgumā paredzēts ļoti liels līgumsods. Vai to var prasīt no manis? Vai es varu prasīt kādu atlīdzību no šiem pilnvarniekiem?
 Agita Rīgā

 

 

Juriste Kristīne Krēsliņa skaidro, ka tik tiešām varējāt sniegt tiesā mantojuma prasību pret tagadējo īpašnieci, lai jūs atzītu par līdzmantinieku un izdotu mantojumu. Civillikuma 685. pants nosaka, ka mantojuma prasība noilgst pēc pieciem gadiem, skaitot no tās dienas, kad radušās tiesības šo prasību celt. Lai gan savlaicīgi uzdevāt rūpēties par to pilnvarniekiem, uzdevums likumā noteiktajā termiņā nav izpildīts. Tas nozīmē, ka tagad jums nav iespējams celt mantojuma prasību, lai saņemtu daļu no nekustamā īpašuma, kas pienācās.

Civillikuma 2295. pants nosaka, ka pilnvarniekam, izpildot viņam doto uzdevumu, jāstrādā ar lielāko rūpību, un viņš atbild pilnvarotājam par katru neuzmanību. Tāpat Civillikuma 2298. pants paredz, ka pilnvarnieks, kas nepareizi ziņo pilnvarotājam par savu uzdevumu, atbild par zaudējumu, kas no tā cēlies. Ja lieta uzdota vairākām personām, tās atbild savam pilnvarotājam kā kopparādnieki, t.i., solidāri.

 

Šajā gadījumā ar savu bezdarbību pilnvarnieki ir nodarījuši jums zaudējumus neiegūtā nekustamā īpašuma vērtībā, t.i., negūtās peļņas apmērā. Civillikuma 1772. pantā noteikts, ka jau cēlies zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas samazinājums, vai arī viņa sagaidāmās peļņas atrāvums.

 

Civillikuma 2305. pants turklāt paredz, ka pilnvarniekam jādod savam pilnvarotājam norēķins par uzdevuma izpildīšanu un sevišķi par visiem pie tā bijušiem ieņēmumiem un izdevumiem. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības vispirms pieprasīt no pilnvarniekiem atskaiti par veiktajiem darbiem. Turklāt Civillikuma 1592. pantā noteikts, ka nesaista neviens līgums, kas veicina kaut ko pretlikumīgu, netikumīgu vai negodīgu. Ja viena puse ar viltu ir piedabūta noslēgt tādu līgumu, tad tai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

Līguma nosacījums par pārmērīga līgumsoda apmaksu pilnvaras atsaukšanas gadījumā vai pilnvarojuma līguma laušanas gadījumā ir neatbilstošs Civillikuma 1. panta nosacījumiem par to, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.

Civillikuma 2312. pants paredz, ka pilnvarojums var izbeigties ar savstarpēju vienošanos vai tad, kad pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu. Likums neparedz līgumsoda piemērošanu pilnvarotājam par pilnvaras atsaukšanu. Tā kā tikāt prettiesiski maldināta par līguma saturu un tiesiskajiem aspektiem, līgumu var pilnībā atcelt. Faktiski jūs neesat izteikusi savu patieso gribu, noslēdzot šo darījumu, un šis darījums neatbilst arī Civillikuma 1404. pantam un 1427. pantam, kuri nosaka, ka katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā dalībnieki, priekšmets, gribas izteikums, sastāvdaļa un forma un ka pie tiesiska darījuma būtības pieder tā sagatavotāja gribas izteikums, bet divpusējā darījumā nepieciešams visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums.

Tātad varat sniegt tiesā prasību par pilnvarojuma līguma atcelšanu un lūgt no pilnvarniekiem solidāri piedzīt jūsu labā zaudējumus, kā arī visus tiesāšanās izdevumus.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+