Dabā

Negodīgos pasažierus fiksēs un sodīs
 0

Foto – Timurs Subhankulovs

Kopš vakardienas Rīgas sabiedriskajā transportā ir mainīta soda naudas summa par braukšanu bez biļetes un soda apmaksas kārtība, ieviešot līgumsodus. 


“Jaunā kārtība vienkāršo attiecības starp pasažieru pārvadātāju pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un pasažieriem, padara saprotamāku soda naudas piemērošanu un atvieglo biļešu kontroliera darbu,” teic pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” kontroles daļas vadītājs Aldis Āboltiņš. Viņš paskaidro – agrāk biļešu (e-talonu) kontrolierim dažkārt bija grūti paskaidrot pasažierim, kāpēc par braukšanu bez e-talona viņam jāmaksā divu, piecu vai piecpadsmit latu liels sods, bet patlaban situācija ir mainījusies. Proti, bezbiļetniekam, kam pienākas atlaides braukšanai ar sabiedrisko transportu, tostarp mēneša abonementa biļetes īpašniekam, kas pirmajā braucienā biļeti ir autorizējis, turpmāk par braukšanu bez biļetes pirmajā reizē būs jāmaksā Ls 2, bet pasažierim, kas nav validējis agrāk pirktu e-talonu bez atlaides – Ls 3 liels līgumsods.

Jaunums ir arī “Rīgas satiksmes” piedāvātā iespēja samaksāt līgumsodu viena mēneša laikā kopš soda kvīts izrakstīšanas brīža. Jāņem gan vērā, ka šajā gadījumā pirmo reizi līgumsods būs Ls 5, bet nākamajās reizēs, kad viena gada laikā atklās bezbiļetnieku, sods būs divas reizes lielāks nekā iepriekš, līdz pēc četrām braukšanas reizēm bez biļetes tas sasniegs maksimālo soda naudas summu – Ls 40. Svarīgi arī, ka, nesamaksājot soda naudu biļešu kontrolierim uz vietas pēc pārkāpuma fiksēšanas, bezbiļetniekam izrakstīs rēķinu, kas būs jāapmaksā mēneša laikā, turklāt personas dati nonāks “Rīgas satiksmes” datu bāzē.

Ja bezbiļetnieks soda naudu samaksās viena mēneša laikā, tad viņa vārds datu bāzē atradīsies piecus gadus. Ja maksāšana kavēsies ilgāk, tad vārds datu bāzē atradīsies desmit gadus.

Iecerēts, ka biļešu kontrolierus pakāpeniski apgādās ar ierīcēm, kas bezbiļetniekam dos iespēju soda naudu samaksāt arī ar maksājumu karti. Kontrolieriem būs arī planšetdatori personas datu ievadīšanai datu bāzē.

Iepriekš nosauktās izmaiņas ir saistītas ar to, ka 2012. gada 19. septembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumi nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”, kas paredz pārvadātāja tiesības piemērot pasažierim līgumsodu par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes.

Ministru kabineta noteikumi tāpat paredz, ka līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā pārvadātājam ir tiesības nodot soda nemaksātāja personas datus piedziņas darbības veikšanai trešajām personām, kā arī šajā periodā tiek bloķēta iespēja lietot personalizēto 
e-talonu.

Kontrolieri patlaban daudzus ļaunprātīgos bezbiļetniekus pazīst. Iekļūšana “Rīgas satiksmes” bezbiļetnieku datu bāzē un lielie sodi varētu cilvēkiem mainīt paradumu braukt bez biļetes.

Arī A. Āboltiņš uzsver – “Rīgas satiksmes” mērķis nav sodīt, bet gan rosināt cilvēkus pirkt braukšanas biļetes. Viņš arī atgādina – pasažieriem, kas izmanto braukšanas atlaides, e-talons noteikti ir jāvalidē.

Biļešu kontrolieriem ir notikušas apmācības par jauno līgumsodu piemērošanu, tāpēc pārpratumiem nevajadzētu būt. Ir arī iecerēts, ka jaunās kārtības ieviešanas sākuma posmā kontrolieriem vairāk nekā agrāk palīdzēs Rīgas pašvaldības policija. A. Āboltiņš teic, ka jaunās līgumsodu kārtības ieviešanas pirmos rezultātus varēs redzēt pēc 6 – 12 mēnešiem.

Detalizēta informācija par sodiem zemāk esošajā tabulā.

Publikācija tapusi sadarbībā ar RP SIA “Rīgas satiksme”

 

Biļešu kontrole RP SIA “Rīgas satiksme”

* uzņēmuma kontrolieri ik ceturksni pārbauda 84 000 – 85 000 sabiedriskā transporta līdzekļus, kas veido aptuveni 10% no kopējā reisu daudzuma

* ik mēnesi soda vidēji 6261 bezbiļetnieku

* vairāk informācijas par jauno līgumsodu sistēmu, kā arī soda apmēriem var gūt “Rīgas satiksmes” interneta mājas lapā 
www.rigassatiksme.lv, sabiedriskā transporta līdzekļu salonos, pieturvietās, kā arī sociālajos tīklos twitter, facebook, draugiem.lv. Uzņēmuma bezmaksas tālruņa numurs ir 80001919.

 

 

Informācija par līgumsoda apmēru par braukšanu bez biļetes Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla maršrutos

Pārkāpums – braukšana bez biļetes saskaņā ar pārvadātāja

2012. gada 27. septembra noteikumu nr. INA-NOT/2012/8

“Par pasažieru pārvadājumu kontroli” attiecīgu punktu


Ja pārkāpējs samaksā līgumsodu kontrolierim

saskaņā ar kvīti par līgumsoda samaksu

 

Ja pārkāpējam tiek izrakstīts rēķins par līgumsoda samaksu

13.1. apakšpunkts, ja pasažieris neuzrāda biļeti vai abonementa biļetes datu nesēju;

13.2. apakšpunkts, ja pasažieris nevar uzrādīt vienreizējo papīra biļeti;

13.3. apakšpunkts, ja pasažieris izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu kopā ar braukšanas maksas atvieglojumus apliecinošu dokumentu, un nevar uzrādīt braukšanas maksas atvieglojumus apliecinošu dokumentu vai uzrāda svešu dokumentu;

13.4. apakšpunkts, ja pasažieris nevar uzrādīt autorizācijas kodu vai ja kontrolieris konstatē, ka pasažierim nav tiesību izmantot abonementa biļeti maršrutu sakritības robežās;

Ja līgumsods nav piemērots gadu pirms pārkāpuma izdarīšanas 3 latu apmērā 5 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots vienu reizi gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 3 latu apmērā 10 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots divas reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 3 latu apmērā 20 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots vismaz trīs reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 3 latu apmērā 40 latu apmērā
13.5. apakšpunkts, ja pasažieris pirms iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī ir iegādājies noteiktam termiņam vai maršrutam paredzētu abonementa biļeti (tajā skaitā ar braukšanas maksas atvieglojumu daļējā apmērā), kam veikta pirmā brauciena autorizācija, vai saņēmis abonementa biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā, bet nekavējoties pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī nav veicis konkrētā brauciena autorizāciju (izņemot maršrutu sakritības robežas). Ja līgumsods nav piemērots gadu pirms pārkāpuma izdarīšanas 2 latu apmērā 3 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots vienu reizi gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 2 latu apmērā 5 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots divas reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 2 latu apmērā 10 latu apmērā

Ja līgumsods ir piemērots vismaz trīs reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas 2 latu apmērā 20 latu apmērā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA.lv