×
Mobilā versija
+7°C
Armanda, Armands
Svētdiena, 22. aprīlis, 2018
8. oktobris, 2015
Drukāt

Nepilngadīgā mantas pārvaldīšana. Kas jāzina aizbildnim?

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock
Svarīgi

• Ja kāds uzsāk pārvaldīt nepilngadīgā mantu, nesastādot tās sarakstu, šo personu atceļ no aizbildnības un viņš atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas aizbilstamajam no pārvaldības.

• Mantojumu, ko aizbilstamais mantojis gan no vecākiem, gan arī no jebkura cita, aizbildnis drīkst pieņemt tikai ar inventāra tiesībām (sastādot mantojumā ietilpstošo lietu, tostarp parādu, sarakstu). Viņš nedrīkst bez bāriņtiesas atļaujas ne mantojumu pieņemt, ne atraidīt.

• Visa skaidrā nauda, izņemot nepilngadīgā kārtējiem izdevumiem nepieciešamo, aizbildnim jānogulda uz procentiem kādā no kredītiestādēm.

• Aizbildnim aizliegts aizņemties no sava aizbilstamā, un viņš nedrīkst lietot aizbilstamā mantu.

Mana meita un znots gāja bojā autoavārijā, palika divi nepilngadīgi bērni. Esmu viņu aizbildne. Meitai un znotam bija īpašumi (SIA, divi dzīvokļi, zemesgabals), nelieli naudas uzkrājumi, dažas dārglietas u.c., taču ir arī parādi. Kas likumos teikts par šādas mantas pārvaldīšanu? Ko es drīkstu darīt ar to?AUSMA TALSU NOVADĀ

Ar sarakstu

Civillikumā teikts, ka aizbil­dnim jāpārvalda aizbilstamā manta ar tādu pašu rūpību un apzinību, ar kādu viņš kā labs saimnieks pārvaldītu savas paša lietas.

Pēc aizbildnības nodibināšanas vispirms jānoskaidro nepilngadīgā mantas sastāvs un tas jāiereģistrē sīkā un rūpīgi sastādītā sarakstā. To sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie aizbildņa, bet otru uzglabā bāriņtiesā. Dārglietas, parādu prasījumu dokumenti, kredītiestāžu zīmes un vērtspapīri, kas atrasti, sarakstu sastādot, jāuzglabā bāriņtiesā.

Ja ir kreditori

Ja aizbilstamajam atstātais mantojums ir ar parādiem, aizbildnim jāiesniedz notāram lūgums uzaicināt kreditorus. Viņiem vispirms jāpiedāvā mantojumā esošā skaidrā nauda vai līdzekļi no ienākumiem, kas paliek, atskaitot izdevumus vai ieskaitot abpusējus parādu prasījumus. Ja ar šiem līdzekļiem nav iespējams kreditorus apmierināt, aizbildnis ar bāriņtiesas piekrišanu šim nolūkam var noslēgt aizņēmumu, bet, ja tas nav iespējams, – pārdot nevajadzīgāko no nepilngadīgā mantas.

Aizbildnim ir tiesības ar bāriņtiesas piekrišanu noslēgt ar nepilngadīgā kreditoriem izlīgumus viņam par labu. Savukārt, ja aizbildnis pats ir kreditors, viņam, izlietojot savu prasījumu, jāsamierinās ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti pārējiem kreditoriem. Ja parādi ir lielāki par mantojuma vērtību un izlīgumu ar kreditoriem nevar panākt, aizbildnim jālūdz bāriņtiesas piekrišana ierosināt vai nu administrācijas nodibināšanu, vai arī konkursa atklāšanu par tā dēvēto mantojuma masu (īpašumi kopā ar parādiem). Ja bāriņtiesa dod tam savu piekrišanu, aizbildnim jāvēršas pie konkursa valdes un kreditoriem, lai nepilngadīgajam konkursa laikā izsniedz uzturam nepieciešamos līdzekļus.

Ko var pārdot

Aizbilstamajam piederošas kustamās lietas, kas bojājas vai kļūst nevērtīgākas un nav vajadzīgas lietošanai, aizbildnim nekavējoties jāpārdod par iespējami izdevīgāku cenu, nelūdzot šim nolūkam īpašu atļauju. Taču bāriņtiesai jāsniedz norēķins par pārdošanu un saņemto naudu.

Nepilngadīgajam piederošas kustamās lietas, kas nebojājas, drīkst pārdot, ja tas nepieciešams parādu samaksai, kuri saistīti ar nepilngadīgajam atstāto mantojumu, vai arī viņa uzturam, vai ja šīs lietas bijušas preces, ar ko mantojuma atstājējs tirgojies. Aizbildnim katrai pārdošanai pirms tam jālūdz bāriņtiesas atļauja.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+