Latvijā
Politika

Neprognozēti strauji pieaudzis vīzu pieteikumu skaits Latvijas vēstniecībās Indijā un Ķīnā2

Neprognozēti strauji pieaudzis vīzu pieteikumu skaits Latvijas vēstniecībās Indijā un Ķīnā, tāpēc Ārlietu ministrija lūdz valdībai piešķirt 121 383 eiro trīs jaunu amata vietu veidošanai, liecina ĀM valdībā iesniegtais rīkojuma projekts.

Rīkojuma projektā, ko valdība skatīs 24.aprīlī, norādīts, ka straujais pieteikumu skaita pieaugums radījis ārkārtas situāciju vīzu pieteikumu apstrādē. Papildus amata vietas nepieciešamas, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu vīzu pieteikumu izskatīšanu.

Divas jaunas amata vietas plānots veidot vēstniecībā Indijā, bet vienu vēstniecībā Ķīnā. Tās plānots izveidot uz laiku no šī gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Līdzekļi tiek lūgti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās 2017.gadā kopumā saņemti 171 087 vīzu pieteikumi, kas ir par 1774 pieteikumiem vairāk nekā 2016.gadā. Ministrija uzsver, ka šāds kāpums liecina par ārvalstnieku intereses stabilu pieaugumu par Latviju kā tūrisma, studiju un darba galamērķi. Līdz ar Latvijas valstspiederīgo mobilitātes pieaugumu pasaulē un diasporas pieaugumu ārpus Latvijas, pieaug arī pieprasījums pēc citiem konsulārajiem pakalpojumiem un pēc konsulārās palīdzības.

ĀM norāda, ka Latvijas vēstniecībā Indijā vērojams liels pieaugums saņemto nacionālo jeb ilgtermiņa vīzu pieteikumu skaitā no studentiem, kuru ieceļošanas mērķis ir profesionālās vai augstākās izglītības iegūšana Latvijā. Ja 2016.gadā Latvijas vēstniecībā Indijā tika pieņemti 300 ilgtermiņa vīzu pieteikumi, tad 2017.gadā to skaits bija jau 1506, veidojot pieaugumu par 80%. 2018.gada pirmajos divos mēnešos Latvijas vēstniecībā Indijā saņemti jau gandrīz 600 vīzu pieteikumi. Saglabājoties šādām tendencēm, paredzams, ka Latvijas vēstniecībā Indijā šogad tiks apstrādāti vismaz 2000 studentu vīzu pieteikumi.

Tikmēr Ekonomikas ministrija ar Ķīnas vadošo e-tirdzniecības koncerna “Alibaba” apakšuzņēmumu “Alitrip” pērn noslēdza Saprašanās memorandu par turpmāku sadarbību tūrisma jomā. Latvijas vēstniecība Ķīnā parakstīja akreditācijas līgumu ar “Alitrip”, piešķirot uzņēmumam akreditētas tūrisma kompānijas statusu un paredzot iespēju iesniegt vēstniecībā tūristu vīzu pieteikumus.

Šobrīd sadarbībā ar “Alitrip” un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi norit darbs pie elektroniskās vīzas pieteikuma anketas, kas pielāgota Ķīnas tirgum, izstrādes, ko plānots pabeigt šī gada vasarā. Līdz ar minētās anketas ieviešanu paredzams straujš tūristu vīzu pieprasījumu skaita pieaugums Latvijas vēstniecībā Ķīnā. 2016.gadā Latvijas vēstniecībā Ķīnā tika pieņemti kopumā 2044 vīzu pieteikumi, savukārt 2017.gadā – 2419 pieteikumi, kas ir pieaugums par 16%. Paredzams, ka 2018.gadā apstrādāto vīzu pieteikumu skaits sasniegs 3000.

Radušās ārkārtas situācijas risināšanai jaunu (terminētu) amata vietu izveidošana vēstniecībās ir ekonomiski izdevīgākais risinājums, jo darbinieku nosūtīšana komandējumā uz pusgadu ir finansiāli dārgāka, uzsver ĀM.

ĀM pastāvīgi seko konsulārā darba dinamikai pārstāvniecībās ārvalstīs un reaģē, operatīvi novirzot esošos resursus tām ĀM struktūrvienībām, kur pieprasījums pēc konsulārajiem pakalpojumiem un konsulārās palīdzības ir pieaudzis. Piemēram, pieaugot konsulārā darba apjomam Lielbritānijā un Uzbekistānā un samazinoties vīzu pieprasījumam Baltkrievijā, no vēstniecības Minskā un konsulāta Vitebskā ar 2017.gadu tika pārcelta viena amata vieta uz vēstniecību Lielbritānijā un viena amata vieta uz vēstniecību Uzbekistānā.

Tāpat uz pārstāvniecībām regulāri tiek komandēti ĀM centrālā aparāta darbinieki tad, kad pieprasījums pēc konsulārajiem pakalpojumiem un konsulārās palīdzības ir vislielākais.

LA.lv