Ekonomika
Īpašums

Neziņa par atkritumu apsaimniekošanu turpinās0


AS “Tīrīga” neatlaidīgi skubina rīdziniekus neatlikt līgumu pārslēgšanu līdz pēdējai dienai, taču, ja Konkurences padome atklās pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas monopola veidošanā, tad šo līgumu darbība var tikt apturēta.
AS “Tīrīga” neatlaidīgi skubina rīdziniekus neatlikt līgumu pārslēgšanu līdz pēdējai dienai, taču, ja Konkurences padome atklās pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas monopola veidošanā, tad šo līgumu darbība var tikt apturēta.
Foto: Dainis Bušmanis

“LA” lasītāji, Rīgas ģimeņu privātmāju īpašnieki Silvija Rātfeldere, Ernests Upmalis un citi jautā, vai vērts noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu ar jaunizveidoto akciju sabiedrību “Tīrīga”, kas to pieprasa izdarīt līdz šī gada 15. septembrim.

Lasītāju neziņu vairo Konkurences padomes ierosinātā pārkāpuma lieta pret Rīgas pašvaldību un sadzīves atkritumu apglabāšanas uzņēmumu “Getliņi EKO”, apšaubot ieceri līdz 2039. gadam Rīgā radīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas monopoluzņēmumu. Iznākumā iedzīvotājiem pieaugtu izdevumi.

Ja atklātos pārkāpumi, Konkurences padome varētu pat apturēt Rīgas pašvaldības un AS “Tīrīga” noslēgtā koncesijas līguma darbību.

Tādējādi nebūtu spēkā arī līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, kurus kāda daļa rīdzinieku jau paguvuši noslēgt.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama neaicina rīdziniekus pārtraukt līgumu noslēgšanu. Bet pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” esot jārēķinās, ka Konkurences padome uzsākusi iespējamā pārkāpuma lietas padziļinātu izpēti. Ja atklātos pārkāpumi, tā varētu lemt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pagaidu kārtību. Savukārt tas nozīmētu apturēt līgumu pārslēgšanu ar iedzīvotājiem.

Konkurences padomē jautāju, cik ilgs laiks vajadzīgs padziļinātajai izpētei un kad varētu būt gatavs lēmums – pārtraukt vai atstāt spēkā pašvaldības ar AS “Tīrīga” noslēgto koncesijas līgumu.

Konkurences padomes pārstāve Zane Gorškova atbild, ka vēl nevarot nosaukt konkrētu datumu, tāpēc ka no Rīgas pašvaldības un uzņēmuma “Getliņi EKO” neesot saņemti pieprasītie paskaidrojumi.

“Sākotnējais termiņš, kad Rīgas pašvaldībai un uzņēmumam bija jāsniedz paskaidrojumi Konkurences padomei, bija 8. augusts,” skaidro Zane Gorškova, “bet, tā kā abi bija lūguši paskaidrojumu sniegšanai ilgāku laiku, tas tagad ir noteikts līdz 19. augustam.”

Pēc viņas teiktā, Konkurences padomei pēc tam būšot vajadzīgas vēl vismaz divas nedēļas, lai iepazītos ar sniegtajiem paskaidrojumiem un lai lemtu par pagaidu noregulējumu, kas nozīmētu atkritumu apsaimniekošanas pārslēgšanas apturēšanu, kamēr tiek pieņemts lēmums ierosinātajā pārkāpuma lietā. Tādējādi par līgumu noslēgšanas nepieciešamību rīdzinieki būs neziņā vismaz līdz septembra sākumam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pārmet Rīgas pašvaldībai, ka kopš 2013. gada 17. decembra spēkā esošie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi ir novecojuši, piemēram, par sadzīves atkritumu konteineru izmēriem un sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

VARAM norāda uz vajadzību atļaut iedzīvotājiem 240 litru atkritumu konteineru vietā izvēlēties uz pusi mazāka tilpuma atkritumu konteinerus, kā arī izmantot īpašus marķētus maisus mazākam sadzīves atkritumu apjomam. Ģimeņu privātmāju iedzīvotājiem būtu jāļauj izvēlēties arī retāku izvešanas biežumu, nevis katru otro nedēļu, lai nebūtu jāmaksā par tukšu vai pustukšu konteineru apsaimniekošanu.

Pašlaik AS “Tīrīga” līgumos šādas izvēles iespējas nav paredzētas. Tur redzams, ka no ģimeņu privātmāju pagalmiem sadzīves atkritumu izvešana paredzēta katru nedēļu vai katru otro nedēļu, tāpēc ka tā rakstīts pieminētajos pašvaldības noteikumos.

Pašlaik Rīgas pašvaldībā gatavotie grozījumi šajos noteikumos paredzot iespēju tām mājsaimniecībām, kurās šķiro atkritumus, izvest tos retāk nekā divas reizes mēnesī.

Tāpat paredzēta iespēja izvēlēties mazāka tilpuma konteinerus, ja mājsaimniecībā notiek atkritumu šķirošana. Uz jautājumu, kad varētu apstiprināt šos grozījumus, Rīgas pašvaldībā atbild, ka, visticamāk, tas varētu notikt tikai septembra vidū.

Saistītie raksti

Pašlaik iznāk pavisam ačgārni un iedzīvotājiem nesaprotami. Pašvaldība gatavo grozījumus noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuri varētu mainīt līdz šim noteikto kārtību. Konkurences padomē pēta pašvaldības un a/s “Tīrīga” vienošanos par sadzīves atkritumu izvešanu, pieļaujot tās pārtraukšanu un citas – pagaidu kārtības ieviešanu. Bet vienlaikus pašvaldība un AS “Tīrīga” neatlaidīgi skubina rīdziniekus neatlikt līgumu pārslēgšanu līdz pēdējai dienai…

Iespējams, lielāku skaidrību par to, kā turpmāk notiks sadzīves atkritumu apsaimniekošana un kā rīkoties rīdziniekiem, viesīs 14. augustā Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides komitejas un Finanšu un administrācijas lietu komitejas sanāk­sme, kurā aicināti piedalīties jaunizveidotā apsaimniekošanas uzņēmuma, Konkurences padomes, VARAM un sabiedrības pārstāvji.

LA.lv