Viedokļi
Lasītāju viedokļi

Ruta Pazdere: Nila “burkāni” rīdziniekiem 16

Foto LETA

Kādu vakaru man piezvanīja kaimiņu mājas vecākā Tamara un aicināja mani kā 32 dzīvokļu mājas padomes vadītāju nākamajā dienā kopā ar viņu doties uz Nila Ušakova rīkotu pasākumu par dzīvojamo māju remontu kreditēšanu. Viņa uz šo pasākumu esot uzaicināta telefoniski. Vēlāk izrādījās, ka arī citi dalībnieki līdzīgi ielūgti – telefoniski vai pa e-pastu. Pabrīnījos, jo citur šādas informācijas nebija.

Nākamajā dienā plkst. 19 ierados Kongresu namā. Priekšā bagātīgi klāti kafijas galdi, ap kuriem rosās cilvēki, bet pie ieejas zālē – pasākuma dalībnieku reģistrācija un košu mapīšu dalīšana. Starp izdales materiāliem arī iepriekšējā dienā pieņemtie (23.05.2017.) Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 257 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai”. Rīgas domes opozīcijas deputāti gan bija izteikuši kritiku par ierobežojumiem noteikumos. Un tiešām – jaunajos noteikumos lasāms: “4. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir: … 4.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, – ne vairāk kā 50% apmērā no renovācijas projekta kopējām izmaksām”. RD opozīcija bija iebildusi arī par niecīgo finansējumu 0,5 milj. eiro, no kuriem šā līdzfinansējuma nepietiktu pat 10 mājām, bet Rīgā to ir ap sešiem tūkstošiem.

Zālē ap 700 cilvēku, prezidijā – pats Nils Ušakovs (RD), kā arī Ivo Lecis (RNP) un Timurs Safiuļins (REA). Vispirms Ušakovs priecīgi pastāsta, ka iepriekšējā dienā esot vienbalsīgi pieņemti jaunie noteikumi. Pēc viņa teiktā, Rīgas pilsētas dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas pro-
grammā paredzēts nākamo četru gadu laikā renovēt (kapitāli remontēt) dzīvojamās mājas ar 50% pašvaldības līdzfinansējumu. Ir viens nosacījums – saskaņā ar jaunajiem noteikumiem nr. 257 renovāciju varēs īstenot tikai tajās mājās, kurās iedzīvotāji būs izveidojuši dzīvokļu īpašnieku kopības. Tas esot kā “burkāns”, lai iedzīvotāji sāktu veidot biedrības, kas tad organizē savas mājas apsaimniekošanu.

Jā, biedrības tiešām jāorganizē un “burkāns” tam noder. Taču kāds ir šis “burkāns”?

Pēc īsās uzrunas pasākuma dalībnieki tika aicināti izteikt jautājumus, uz kuriem Ušakovs divas stundas veikli, saprotami un ļoti pretimnākoši atbildēja. Uzdevu arī savus jautājumus.

Kāpēc šis finansējums paredzēts tikai tām mājām, kas ir jau dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī?

Cik no klātesošiem dzīvo šādās dzīvībai bīstamās mājās, kas tātad var pretendēt uz 50% līdzfinansējumu?

Kāpēc tik mazs finansējums – 0,5 milj. eiro – pirmajā programmas īstenošanas gadā? Ja visiem Rīgā tiek dota iespēja renovēt savas dzīvojamās mājas ar 50% atlaidi, tad tādam grandiozam pasākumam līdzfinansēšanai no RD budžeta nepieciešami vairāki miljardi eiro.

Tomēr uzslavēju RD vadītāju, ka šādi ierobežojumi ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Rīgas pašvaldības budžetam ir liels parāds un līdzekļi jātaupa. Citādi nepalīdzēs arī šobrīd aktīvi notiekošā pašvaldības īpašumu izpārdošana.

Uz šiem jautājumiem Ušakova kungs atbildēja, ka līdzekļu pietikšot visiem un ka renovēt savas mājas varēšot visi. Pirms Līgo svētkiem RD Rīgas Enerģētikas aģentūra izdošot noteikumus, kuros būšot paredzēta iespēja visiem renovēt mājas: “Es atkārtoju vēlreiz – visiem būs tāda iespēja. Tikai jānodibina biedrības un jāsagatavo attiecīgie dokumenti…” Šo apgalvojumu viņš auditorijai atkārtoja vēl vairākas reizes. Pasākuma beigās tomēr vēlreiz norādīju, ka RD Rīgas Enerģētikas aģentūrai nav tiesību izdot noteikumus, kas ir pretrunā ar RD saistošiem noteikumiem, t. sk. nupat izdotajiem nr. 257. Tas ir pirmsvēlēšanu tukšs solījums, jo finansējuma tā izpildei nepietiks. Savā atbildē Ušakova kungs tikai pateica – finansējuma pietikšot visiem.

Tāds ir viens no Nila “burkāniem” – nekaunīgs solījums, kuru paša apstiprināto noteikumu dēļ nevar izpildīt, bet kuru viņš dāsni piedāvā rīdziniekiem. Arī mana kolēģe Tamara ilgi nesaprata, kāpēc viņas māja nevarēs saņemt finansējumu, jo to taču solīja pats Rīgas mērs. Pēc šā pasākuma priecīgā ziņa, protams, tiks tālāk izplatīta vismaz 500 māju iedzīvotājiem. Informācija par dzīvojamo māju renovācijas darbu līdzfinansēšanu 50% apjomā lasāma arī Rīgas domes mājas lapā. Taču tur nav paskaidrojuma, kādām mājām kādos gadījumos tas paredzēts. Arī jaunie noteikumi nr. 257 vēl nav pieejami internetā, jo tie vispirms jāakceptē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Kurš gan nevēlas izremontēt savu māju ar 50% atlaidi? Līdz vēlēšanām ir iespēja par to pasapņot!

LA.lv