Uncategorized

No īres ienākumiem jāmaksā nodoklis
 0

Foto – LETA

Gribu izīrēt man piederošo dzīvokli. Vai no īres ienākumiem man jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļi? Ja jāmaksā, kā tos rēķina? Vai tiek ņemti vērā arī mani saimnieciskie izdevumi dzīvokļa uzturēšanai?
 A. Kalniņš Rīgā 


 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane paskaidro, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek visus īres ienākumus, sākot no pirmā lata. Atšķiras vien maksāšanas kārtība un nodokļa likmes.

Cilvēkam, kurš nolēmis pastāvīgi nodarboties ar izīrēšanu, ir divas iespējas. Pirmā – pirms tās sākšanas jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam. Otrā – piecu darba dienu laikā, skaitot no īres līguma noslēgšanas dienas, jāpaziņo VID, ka grib izmantot likumā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību.

Saimnieciskās darbības veicējs var maksāt nodokli divējādi. Pirmkārt, ja īres ienākumi nepārsniedz 10 000 latu gadā; nenodarbina citas personas; nav profesionālās darbības veicējs, tad var maksāt 5% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja īres ienākumi pārsniedz 
10 000 latu, tad nodokļa likme jau ir 12%.

Otrkārt, viņš var maksāt 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru aprēķina no peļņas jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpības.

Ja cilvēks izmanto likumā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, tad ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek ienākumus ar 10% likmi. Aprēķinot nodokli, neņem vērā saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš maksā 5% vai 12% nodokli, jāmaksā nodokļa avanss 25 lati ceturksnī un sociālais nodoklis (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), ja ienākumi mēnesī pārsniedz 660 latus. Bet saimnieciskās darbības veicējam, kurš maksā 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli no peļņas jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpības, maksā avansa maksājumus un sociālo nodokli, ja īres ienākumi pārsniedz 200 latu. Izmantojot likumā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, sociālais nodoklis nav jāmaksā.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš maksā 5% vai 12% nodokli, aprēķinos nepiemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību, medicīnas pakalpojumiem.

Bet tādam, kurš maksā 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli no peļņas jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpības, aprēķinos piemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību, medicīnas pakalpojumiem.

Ja izīrētājs izmanto likumā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, tad īres ienākumiem nepiemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību, medicīnas pakalpojumiem.

 

LA.lv