Ekonomika
Bizness

No Rīgas brīvostas pārvaldes piedzen 1,35 miljonus eiro. Spriedums jāizpilda 10 dienu laikā 0


Ledlauzis “Varma” pie Kuģu satiksmes vadības centra.
Ledlauzis “Varma” pie Kuģu satiksmes vadības centra.
Foto: LETA

2009.gada augustā AS “PKL Flote” vērsās tiesā pret Rīgas brīvostas pārvaldi par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar Konkurences likuma pārkāpumu.

AS “PKL Flote” cēla prasību par zaudējumiem, kas tai tika nodarīti 2008. gadā, Rīgas brīvostas pārvaldei uzsākot sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas ostā, šādā veidā pārkāpjot gan Valsts pārvaldes iekārtas likumu, gan Konkurences likumu.

Rīgas apgabaltiesa 2017.gada 16.maijā taisīja spriedumu par labu AS “PKL Flote”, piedzenot no Rīgas brīvostas pārvaldes 1 350 000 eiro zaudējumus un negūto peļņu.

Spriedumā tiesa atzina, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir pārkāpusi Konkurences likumu, kā rezultātā AS “PKL Flote” cieta ievērojamus zaudējumus.

Tiesa atzina, ka AS “PKL Flote” ir tiesīga saņemt ne tikai negūto peļņu, kuru pārkāpuma laikā sev ieguva Rīgas brīvostas pārvalde, bet arī zaudējumus, kas saistīti ar velkoņu dīkstāvi.

Tāpat Rīgas apgabaltiesa atzina, ka Rīgas brīvostas pārvalde, uzsākot sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas ostā, ir pārkāpusi Valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas liedz valsts pārvaldes iestādēm iesaistīties komercdarbības veikšanā.

Šī ir pirmā reize, kad vispārējās jurisdikcijas tiesa Latvijā ir atzinusi, ka valsts pārvaldes iestādei ir pienākums kompensēt zaudējumus privātai komercsabiedrībai par likumam neatbilstošu iesaisti komercdarbībā un sekojošu Konkurences likuma pārkāpumu.

Arī Valsts kontrole savulaik atzina, ka Rīgas brīvostas iesaistīšanās velkoņu pakalpojumu sniegšanā un velkoņu iegāde bija nepamatota un neatbilstoša likumam.

Rīgas brīvostas pārvalde iesniedza kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, taču ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 13.novembra rīcības sēdes lēmumu nolemts neskatīt lietu kasācijas kārtībā, un Rīgas apgabaltiesas spriedums atzīts par pareizu.

Rīgas brīvostai šobrīd spriedums ir jāizpilda un 10 dienu laikā jāveic maksājums AS “PKL Flote” 1,35 miljonu eiro apmērā.

Konkrētajā lietā Konkurences likuma pārkāpuma fakts tika balstīts uz Konkurences padomes 2009.gada lēmumu, ar kuru Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā tika atzīts Konkurences likuma pārkāpums.

Pēc Konkurences padomes 2009.gada lēmuma pieņemšanas, Rīgas brīvostas pārvalde vilcinājās ar tā izpildi un apzināti turpināja pārkāpt Konkurences likumu, par ko Konkurences padome 2010.gadā pieņēma jaunu lēmumu.

Kopumā Rīgas brīvostas pārvalde pret akciju sabiedrību “PKL Flote” Konkurences likumu ir pārkāpusi četras reizes, visas četras reizes Rīgas brīvostai samaksājot naudas sodu Konkurences padomei (Valsts kasē) kopā EUR 850 022,89 apmērā.

Šobrīd noslēgusies civilprasība tika balstīta uz Konkurences padomes 2009. gada lēmumu par pārkāpumu.

Tiek gatavotas arī citas AS “PKL Flote” zaudējumu atlīdzības prasības pret Rīgas brīvostas pārvaldi, kā arī citiem uzņēmumiem, kas izmanto Rīgas brīvostas pārvaldes velkoņus

Prasības būs par periodiem, kuros Konkurences padome ir atzinusi Rīgas brīvostas pārvaldes pārkāpumus vai tika ierobežota privātā velkoņu operatora komercdarbība Rīgas ostā.

AS “PKL Flote” ir viena no vislielākā velkoņu pakalpojumu sniedzēja Baltijas jūras reģionā “Alfons Hakans” grupas uzņēmums.

Saistītie raksti

AS “PKL Flote” šajā lietā kopš tās sākuma pārstāvēja zvērinātu advokātu birojs “Spīgulis & Kukainis”, nodrošinot sekmīgu pārstāvību tiesās, Konkurences padomē un Eiropas Komisijas pārkāpumu procedūrā pret Latvijas Republiku.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “PKL Flotes” konsolidētais apgrozījums 2017.gadā bija 6,366 miljoni eiro, bet peļņa – 2,211 miljoni eiro. “PKL Flote” dibināta 2003. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 527 020 eiro.

LA.lv