Laukos
Politika

LAD: Lauksaimniekiem līdz 3.aprīlim jāveic lauku bloku un ainavu elementu precizēšana0

Sākot ar šodienu, līdz 3.aprīlim lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestā (LAD) var iesniegt lauku bloku jeb ainavu elementu precizējumus 2018.gadam.

Precizēšanas pieprasījumus jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

LAD atgādina, ka platībai lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir jābūt sakoptai. Tas nozīmē, ka tajā nav krūmu, celmu, kūlas utt., jo to apsekos arī dabā. Ja platība nebūs sakopta, to neiekļaus lauku blokā un sezonas laikā LAD to atkāroti neapsekos.

LAD atgādina, ka lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja savas apsaimniekotās platības nošķirt no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Taču jņem vērā, ka šāda veida precizēšanas pieprasījumi var tikt izskatīti sezonas laikā.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos, vai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. LAD, ņemot klientu iepriekšējos gados pieļautās kļūdas, atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Jau ziņots, ka valdība šā gada 30.janvārī atbalstīja grozījumus Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, kas paredz vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu. Kā ekoloģiski nozīmīgas platības tiek uzskatītas papuves, dižkoki, alejas un dižakmeņi, koku, krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, laukmales vai buferjoslas, dīķi, labības vai labības un proteīnaugu pasējā sēts zālājs, slāpekli piesaistošo kultūraugu platības, starpkultūru platības, kā arī grāvji.

Koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes un dīķi ir ainavu elementi, par kuriem var iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, lai tos iekļautu lauku blokā vai precizētu esošos. Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā plānots izmantot arī grāvjus no ZMNĪ Meliorācijas kadastra, bet tie lauksaimniekam pašam nav jānorāda.

Noteikumos ir pārskatīts to pagastu un novadu saraksts, kuros tiek piemērots atbrīvojums no ekonomiski nozīmīgas platības (ENP) izveides prasības apgabalos, ar lielu mežu īpatsvaru, sarakstā iekļaujot Bērzaunes un Lauderu pagastus, kuros no 2018. gada piemērojams atbrīvojums no ENP izveides prasības izpildes. Vienlaikus no saraksta izsvītroti Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un Ādažu novads, kas nozīmē, ka šajos pagastos no šā gada jāizpilda ENP izveides prasības.

LA.lv