Ekonomika
Īpašums

Aprēķināto nodokli var apstrīdēt5

Foto – Shutterstock

“LA” lasītāji jautājuši, vai vēl var apstrīdēt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas pēc likumā noteiktā vietējai pašvaldībai bija jāpaziņo maksātājam līdz 15. februārim.

“Ja nodokļa maksājuma paziņojuma nosūtīšanas datums ir, piemēram, 15. februāris, tad tas vēl ir iespējams,” saka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieka vietniece, juridiskās nodaļas vadītāja Ināra Papina. Šāds paziņojums stājas spēkā pēc astoņām dienām – 23. februārī. Savukārt paziņojuma saņēmējs to var apstrīdēt 30 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad tas stājies spēkā, tātad līdz 23. martam.

Kā skaidro Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis, rīdzinieki bieži nezina vai par vēlu atceras par tiesībām saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides – gan likumā noteiktās, gan vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētās. Savukārt Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē nezina par kādiem jauniem ap­stākļiem konkrētā ģimenē, lai varētu piešķirt nodokļa atlaidi. Piemēram, trūkst ziņu par cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc ka šī reģistra dati pašvaldībai neesot pieejami. Tā, piemēram, māksliniecei Dž. Skulmei, kura šogad par māju Mežaparkā saņēma nodokļu aprēķinu 3500 eiro apmērā, ir piešķirta nodokļa atlaide. “Viņai ir piešķirts 50% atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim, pamatojoties uz normu, ka ģimenē ir persona ar invaliditāti,” apliecina I. Ziedonis, atsaucoties uz domes saistošajiem noteikumiem.

Likumā vietējām pašvaldībām ir paredzētas lielas tiesības noteikt, kādām iedzīvotāju grupām piešķirt nodokļa atlaides, kā arī šo atlaižu apmēru.

Rīgas domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā atlaides 25 līdz 90% apmērā var saņemt kopskaitā 23 iedzīvotāju grupas.

Agrāk nodokļa atlaidi 90% apmērā Rīgā piešķīra tikai ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, bet kopš pagājušā gada 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas tā ir arī ģimenēm ar vienu bērnu, bet 70% apmērā ģimenēm ar diviem bērniem. Šī atlaide paredzēta ģimeņu atvasēm līdz 24 gadu vecumam, ja viņas mācās profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās. Minēto nodokļa atlaidi par bērniem saņem arī ģimenes tajos namos, kuros dzīvokļi nav sadalīti atsevišķos īpašumos.

Šajā atlaižu piešķiršanas kārtībā vājais punkts gan ir tas, ka 70% nodokļa atlaide īpašniekam nepienākas par kopā ar viņu vienā mājā un ģimenē dzīvojošajiem mazbērniem.

Bez pieminētajām ģimenēm ar trim un vairāk bērniem nodokļa atlaides 90% apmērā Rīgā tāpat piešķir vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem rīdziniekiem. Maznodrošinātajiem, pensionāriem un 1. un 2. grupas invalīdiem bez bērniem nodokļa atlaides ir 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

Taču citās pilsētās un novados atlaižu piešķiršanas kārtība, tostarp atlaižu saņēmēji un nodokļa likmju procentuālais apmērs var atšķirties.

Saistītie raksti

Piemēram, Jūrmalā atlaide ir bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem īpašumā bija zeme un ēkas līdz 1940. gada 21. jūlijam un kuriem īpašuma tiesības atjaunotas ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu. Viņi par ēkām var saņemt atlaidi 70%, bet par zemi – 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa summas. Savukārt zemes īpašniekiem, kuriem īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kas bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940. gada 21. jūlijam, kā arī viņu mantiniekiem, par ēkām paredzētā atlaide ir 50%, bet par zemi – 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa summas.

Tāpēc iedzīvotājiem būtu ieteicams negaidīt, kamēr pienāk februāris un no vietējās pašvaldības past­kastītē jau saņemts nodokļa maksājuma paziņojums. Bet jau iepriekšējā gada nogalē pasekot, kas jauns ir vietējā pašvaldībā pieņemtajā nodokļa maksāšanas kārtībā, tostarp par iespējām saņemt atlaidi. Un laikus iesniegt pašvaldībā rakstisku iesniegumu, lai neiznāktu pārmaksāt nodokli.

LA.lv