Laukos
Bizness

Nodokļu nianses lauksaimniecības zemes pārdošanas darījumos 16


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Jautājums. Esmu politiski represēta persona, vēlos pārdot lauksaimniecības zemi. Gribētu uzzināt par jauno nodokļu reformu – kādi nodokļi man būs jāmaksā, ja zemi pārdošu Latvijas zemniekiem, un kādi, ja pārdošu ārzemniekiem. INĀRA OGRĒ

Pārdodot lauksaimniecības zemi, svarīgi zināt, kam šo zemi pārdodat, bet nav svarīgi, vai šis cilvēks ir ārzemnieks vai Latvijas iedzīvotājs.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja zemi pārdodat zemnieku saimniecības (ZS) īpašniekam, zemnieku saimniecībai, komercsabiedrībai (SIA, AS), individuālajam komersantam (IK), saimnieciskās darbības veicējam (SDV) un Latvijas Zemes fondam.

Papildus tam svarīgi zināt, vai pārdevējs nodarbojas ar lauksaimniecību. Ja pārdevējs pēdējos trijos gados (vismaz vienā no šiem gadiem), piemēram, 2017. gadā, gūst ieņēmumus, no kuriem vismaz 51% ir no lauksaimniecības, tad var uzskatīt, ka viņš šajā jomā nodarbojas. Ja pārdevējs, piemēram, gūst ieņēmumus vairāk no kartupeļu pārdošanas nekā no kāda cita ieņēmumu avota saimnieciskajā darbībā, tad nodoklis nebūs jāmaksā. Turklāt ir noteikts, ka šie ieņēmumi no lauksaimniecības nedrīkst būt mazāki par 3000 eiro gadā.

Nodoklis nav jāmaksā arī tad, ja pārdodat lauksaimniecības zemi pircējam, kas saņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks.

Ja šie nosacījumi nav spēkā, tad jāpiemēro nodoklis no kapitāla pieauguma 20% apmērā. To rēķina no starpības starp iegādes un pārdošanas vērtību.

Atvieglojumi kā represētai personai netiek piemēroti.

Taču atgādinām, ka no 2023. gada būs spēkā jauni nosacījumi, ja lauksaimniecības zemi nolemsiet pārdot vēlāk. Tad būs svarīgi arī, kas zemi pārdod. Lauksaimniecības zemes pārdevējam tad jāatbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

a) gūst vairāk nekā pusi ieņēmumu no lauksaimniecības (tie paši nosacījumi, kas pircējam);

b) ir pensijā un pirms tam nodarbojies ar lauksaimniecību;

c) atjaunotas īpašumtiesības;

d) saņēmis mantojumā zemi no lauksaimnieka;

e) saņēmis dāvinājumā zemi no lauksaimnieka, ar kuru saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

LA.lv