Kultūra
Kultūrpolitika

Nojauks avārijas stāvoklī esošo Kokneses estrādi, cels vietā modernāku0


Arhīva foto. Kokneses estrāde.
Arhīva foto. Kokneses estrāde.
Foto – LETA/Edijs Pālēns

Kokneses novada dome šonedēļ ārkārtas sēdē nolēma nojaukt avārijas stāvoklī esošo estrādi, informē pašvaldība.

Šī gada aprīlī tika sākti Kokneses estrādes, soliņu un deju laukuma pārbūves darbi, kam bija piešķirti 181 174 eiro.

Būvdarbu laikā, veicot demontāžas darbus tika atklātas problēmas, kas saistītas ar estrādes pamatiem un ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli.

2018.gada 12.jūnijā tika sasaukta Kokneses novada domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par estrādes ēkas nojaukšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas, deputāti kopā ar būvniecības procesā iesaistītajām personām apsekoja objektu un pārliecinājās par situāciju. Būvdarbu laikā pēc paneļu demontāžas un aiļu izbūves parādījās plaisas būves nesošajā konstrukcijā, kas apdraud ēkas noturību. Parādoties pirmajām plaisām, tika veikta plaisu fiksācija, lai pārliecinātos, ka plaisas nepletīsies. Tomēr plaisas šobrīd turpina plesties.

Būvnieks iesniedzis domei iesniegumu ar uzskaitītām problēmām, kuras atklājušās būvdarbu laikā un kuru dēļ turpināt ēkas pārbūves darbus bez papildus risinājumiem un finansējuma nav iespējams. Piemēram, būves atsevišķās asīs nav pamatu bloku, esošajā sienā nav pilnais ķieģeļu mūris, bet tā ir izbūvēta no atsevišķiem slāņiem: ķieģeļi – pamatu bloki – ķieģeļi. Ķieģeļa slāņi nav saistīti savā starpā. Esošo, projektā paliekošo būvkonstrukciju stāvoklis un to tehniskais izpildījums neatbilst tehniskajā projektā uzrādītajam. Pastāv reāla iespēja, ka turpinot būvdarbus, ēkas nesošās konstrukcijas var sabrukt, kas rada nopietnu apdraudējumu būvniekiem, kuri veic darbus objektā.

Būvdarbi ir apturēti tikai estrādes ēkas daļā, projektā paredzētie pārējie darbi norit pēc plāna.

Kā skaidro būvuzraugs Raimonds Jansons: “Siena nav viendabīga, tā ir salikta no 30 centimetrus bieziem betona blokiem un apmūrēta ar caurumoto ķieģeli, pa vidu atstājot gaisa spraugas. Savstarpēji sašūts kopā šis mūris ir tikai pēc 14 ķieģeļu rindām, kas neatbilst noteikumiem un būvnormatīviem. Bažas rada sienas turpmākā nestspēja.”

Turklāt projektētājs uzrādījis pamatus divu bloku dziļumā, bet dabā ir tikai viens bloks, kurš balstīts uz melnzemes augsnes kārtas, no kā izriet jautājums – vai nesošās sienas pamati atbildīs uzrādītajiem faktiem dokumentos. Ir pamatotas aizdomas par ēkas tālāku deformāciju.

Ārkārtas sēdes noslēgumā ar deputātu balsu vairākumu tika pieņemts lēmums: Veikt grozījumus būvprojektā “Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē”, risinot jautājumu par daļēju būves (ēkas) demontāžu. Daļēju tāpēc, ka deju laukums un soliņu izbūve turpināsies kā plānots, nojaukta tiks tikai pati estrādes ēka.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, kā arī to, ka ēka arhitektoniski nav augstvērtīga, nebūtu finansiāli lietderīgi veikt papildus darbus ēkas esošo konstrukciju saglabāšanai, jo tas būtu tehnoloģiski sarežģīti, neadekvāti dārgi un nav garantijas, ka stiprināšanas darbi novērsīs ēkas deformēšanos uz ilgu laiku. Lai nostiprinātu esošo brūkošo ēku, pirmkārt, būtu jāveic tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde, būvkonstrukciju aprēķini, jāizstrādā stiprināšanas darbu tehniskais projekts, pēc tam būtu jāpasūta minētā tehniskā projekta ekspertīze. Vēl būtu jāveic ēkas konservācijas darbi, kamēr norit dokumentu sakārtošana. Visas šīs darbības saistītas ar nesamērīgi augstām izmaksām un ilgu laika periodu.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs norāda, ka pēc estrādes ēkas demontāžas kopīgi tiks risināts jautājums par mūsdienīgu estrādes ēkas veidolu, kas iekļautos kopējā ainavā. Īstenojot pašreizējo projektu, līdz šī gada rudenim tiks izveidots jauns deju laukums un uzstādīti soliņi ar bruģētu pamatni.

Saistītie raksti

“Turpināsim darbu pie jaunas estrādes izbūves. Meklēsim iespējas piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai Koknesē būtu jauna un mūsdienīga estrāde, kurā notiks gan mūsu daudzo pašdarbības kolektīvu, gan viesmākslinieku koncerti,” uzsver Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris (ZZS).

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus ņemt vērā, ka ēka ir avārijas stāvoklī, kā arī aicina vecākus brīdināt bērnus neuzturēties norobežotajā būvlaukumā, jo tas ir bīstami dzīvībai.

LA.lv