Ekonomika
Bizness

FKTK bargi soda “Norvik banku” un “Rietumu banku” 0


“Norvik Banka” ir viena no 11 bankām, kuras pēdējos gados pārskata
“Norvik Banka” ir viena no 11 bankām, kuras pēdējos gados pārskata
Foto- LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) par pārkāpumiem sodījusi AS “Norvik banka” ar 1,3 miljoniem eiro un AS “Rietumu banka” ar 1,56 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja FKTK.

FKTK sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) mērķa pārbaudē konstatēja, ka abas Latvijas bankas nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.

Pārkāpumi ir saistīti ar klientu izpēti, kas ietver arī darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu par klientu norādītājiem patiesajiem labuma guvējiem un veiktajiem darījumiem.

“Norvik bankā” laika posmā no 2013.gada līdz 2014.gadam un “Rietumu Bankā” no 2009.gada līdz 2015.gadam atsevišķi klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

FKTK “Norvik banku” sodījusi ar 1 324 667 eiro, uzliekot pienākumu bankai izvērtēt iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā un veikt nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai atbilstoši pasākumu plānam, veikt neatkarīgu pārbaudi, piesaistot ārējo auditoru kompāniju.

Savukārt “Rietumu Banka” sodīta ar 1 566 604 eiro, un bankai uzlikts pienākums izvērtēt iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā un veikt nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai atbilstoši pasākumu plānam, veikt neatkarīgu pārbaudi, piesaistot ārējo auditoru kompāniju.

Abas lietā iesaistītās bankas sadarbojas ar FKTK un konstatētos trūkumus atzīst. FKTK ar minētajām bankām ir noslēgusi administratīvos līgumus, kas visefektīvāk ļauj nodrošināt neatliekamu pasākumu izpildi – bankas spētu rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Noslēgtie līgumi paredz, ka bankas samaksā soda naudu par kopējo summu 2 891 271 eiro, kas jāieskaita valsts budžetā.

Soda nauda aprēķināta, ņemot vērā gan atklātos pārkāpumus mērķa pārbaudēs, gan arī plānotajās klātienes pārbaudēs. FKTK uzraudzīs, vai bankas pilda līgumos noteiktās apņemšanās noteiktajā termiņā un apjomā. Abas bankas ir arī apņēmušās pilnveidot NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas un stiprināt to darbības efektivitāti, kā arī, nodrošināt neatkarīgu ārējo pārbaudi un veikt citus pasākumus.

FKTK konstatēja līdzīgus pārkāpumus sankciju apiešanā arī trīs citās Latvijas komercbankās, un šā gada jūnija beigās noslēdza administratīvos līgumus un vienojās par soda naudu samaksu.
FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš sacīja, ka starptautiskā sadarbība FKTK sniedz vēl plašākas iespējas padziļināti izpētīt šādus sarežģītus gadījumus kā sankciju apiešana pret Ziemeļkoreju.

“Šajā lietā veiktie pasākumi ir mācībstunda visām Latvijas komercbankām, lai tās netiktu izmantotas aizdomīgos darījumos. Tām ir nopietni jāpārvērtē savas iekšējās kontroles sistēmas NILLTFN jomā, kā arī starptautisko sankciju prasību izpilde atbilstoši globalizācijas riskiem. Šodienas paziņojums apliecina, ka Latvija ir stabila un droša jurisdikcija, un tikai ar tādām valstīm šāda līmeņa sadarbība ir iespējama,” uzsvēra Putniņš.

FKTK papildus mērķa pārbaudei par minētajiem starptautisko sankciju apiešanas darījumiem “Norvik bankā” un “Rietumu Bankā” veica arī plānotas klātienes pārbaudes. Tās aptvēra plašāku banku iekšējas kontroles sistēmas darbību. FKTK plānotajā pārbaudē konstatēja, abas bankas ir pieļāvušas pārkāpumus, jo tām nebija izveidota savas darbības riskiem atbilstoša iekšējās kontroles sistēma.

LETA jau rakstīja, ka šā gada jūnijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi soda naudu “Reģionālajai investīciju bankai”, “Baltikums Bank” un “Privatbank” kopumā 641 514 eiro apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja FKTK. Soda naudas piemērotas, jo atsevišķi šo banku klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

LA.lv