Laukos
Politika

Noteiktas vairākas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem0

Foto Anita Pirktiņa

Lai salāgotu nacionālo likumdošanu ar attiecīgām Eiropas Savienības regulām, valdība otrdien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, kas paredz vairākas izmaiņas, informē Zemkopības ministrijā.

Grozījumi noteikumos paredz vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu

Maksājumu piešķiršanas kārtībā tiek noteikts periods, kurā jāpiemēro regulā noteiktais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas aizliegums ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos), kā arī precizētas atsevišķu ekoloģiski nozīmīgo platību (ENP) veidu minimālās un maksimālās platības un lielumi.

Jaunie nosacījumi paredz, ka turpmāk tiek apvienotas vienā ENP veidā koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, kā arī apvienotas laukmales un buferjoslas un precizētas prasības to atzīšanai par ekoloģiski nozīmīgu platību.

Jaunā kārtība nosaka, ka turpmāk arī grāvjus varēs deklarēt kā ekoloģiski nozīmīgas platības.

Izmaiņas paredz, ka zālāju pasējā tiek pieļauta ne tikai stiebrzāļu sēja savstarpējos maisījumos, bet arī maisījumi ar noteiktām tauriņziežu kultūraugu sugām.

Slāpekli piesaistošos kultūraugus varēs audzēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars.

Tāpat papildināts slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts ar ziemas vīķi, rudziem, pupām, zirņiem un lopbarības redīsiem.

Noteikumos ir pārskatīts to pagastu un novadu saraksts, kuros tiek piemērots atbrīvojums no ENP izveides prasības apgabalos, ar lielu mežu īpatsvaru, kā rezultātā sarakstā iekļauti divi jauni pagasti – Bērzaunes un Lauderu, kuros no 2018. gada piemērojams atbrīvojums no ENP izveides prasības izpildes.

Vienlaikus no saraksta izsvītroti 15 pagasti un viens novads – Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un Ādažu novads-, kas nozīmē, ka šajos pagastos jānodrošina ENP izveides prasības izpilde no 2018. gada.

Tāpat noteikumu grozījumos attiecībā uz BSA tiek paredzēts, ka turpmāk arī par Latvijas brūnās un zilās šķirnes govīm, kuras izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai, varēs saņemt atbalstu, ja izslaukums no govs attiecīgajā standartlaktācijā ir vismaz 4500 kilogramu.

Precizēti nosacījumi BSA piešķiršanā par sertificētas sēklas kartupeļiem, par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, par sertificētu labības sēklu, nosakot datumus, līdz kuram lauksaimniekam ir jānodrošina sertificētas sēklas ieguve.

Nosacījumi arī paredz, ka turpmāk par parastām jeb dārza pupiņām nevarēs saņemt BSA, ņemot vērā atbalsta nesamērīgumu ar gūtajiem ieņēmumiem mehanizētās ražas novākšanas dēļ.

Noteikumi attiecas uz aptuveni 59 435 lauksaimniekiem (2017. gadā vienotā platības maksājuma atbalstam pieteicās 46 027 pretendenti un dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā iesniegumu iesniedza 13 408 lauksaimnieki), tajā skaitā lauksaimniecības uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī lauksaimniecības zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

LA.lv