Horoskopi un mistika

Numeroloģiskā prognoze 2018. gadam. Dzīvot nozīmē darboties! 16

Foto – Fotolia

Kāda ir gada skaitļa numeroloģiskā nozīme?

Dabā pastāv vairāki dažāda garuma cikli, kad pēc noteikta laika posma atkārtojas līdzīgas situācijas. Ņemot to vērā, iespējams pareizāk plānot darbu secību ilgākā laika periodā.

Austrumos dabā vērojamās sakarības izmanto jau gadu tūkstošiem. Tās izzinot, cilvēks labāk saprot arī sevī notiekošo. Pastāv teiciens: “Darbs māca darītāju.” To pārfrāzējot, var sacīt, ka daba māca cilvēku vai dzīve māca dzīvot. Rietumu pasaulē vairāk atzīst skolā mācīto, kas bieži vien attālina cilvēku no dabas, tādējādi padarot dzīvi sarežģītāku un pašu nelaimīgāku, taču mums pašiem ir iespējams izvēlēties, kā izmantot pieejamo informāciju.

Skolā māca, kā atpazīt vienus, desmitus, simtus, tūkstošus utt. Katrai ciparu grupai ir sava vieta un nozīme. Numeroloģijā vieni atbild par to, kādi procesi risināsies materiālajā pasaulē, citi – kāds būs psiholoģiski emocionālais noskaņojums.

2018÷2+0+1+8=11– par ko vēsta šis ciparu virknējums?
Cipars 8 numeroloģijā tiek saukts par karmas ciparu, cēloņu un seku likumsakarību ciparu, biznesa un riska (visu vai neko) ciparu. Lai kā mēs to dēvētu, tas ietver sevī mūžīgo pārmaiņas spēku un taisnīguma principu, jo atbilst teicieniem: “Ko sēsi, to pļausi”, “Kā sauc, tā atskan”, “Nedari otram to, ko pats sev negribētu”, “Kādi darbi, tāda alga” u. tml. Par to varējām pārliecināties 2008. gadā. Tā laika notikumi bija gan sekas iepriekšējo gadu alkatīgai un tuvredzīgai rīcībai, gan cēlonis turpmāko gadu ekonomiskajai krīzei.

Senāk ļaudis mēdza sacīt: “Ar Dievu uz pusēm”, tādējādi atzīstot kāda augstāka, neredzama spēka ietekmi uz notikumiem un cilvēku likteņiem. Tas arī izteica cipara 8 nozīmi – cilvēks dara, Dievs samaksā. Varbūt par to ir vērts padomāt, jo Latvijas dzimšanas gadā un datumā arī ir cipars 8 (18.11.1918.) – pagrieziena punkts, kad situācija mainās. Vai tas notiks uz labu, to parādīs laiks.

Cipars 1 simbolizē visa sākumu. Tā kā vieninieks ir ciparu rindas desmitu vietā, tad attiecas uz 10 gadu laika periodu. Tas nozīmē, ka notikumi, kas risināsies laika posmā no 2010. līdz 2019. gadam, radīs pamatu turpmākajiem notikumiem gan pasaulē, gan Latvijā. Un atkal varam ielūkoties pagātnē – 18. (būt vai nebūt) novembris 1918. (Latvijai kā brīvai valstij) gads.

Ciparu rindas simtu vietā ir 0 (nulle). Sākot ar ciparu rindas simtiem, tūkstošiem un uz augšu, notikumi attiecas uz plašāku laika posmu – simtgadi, tūkstošgadi utt., tāpēc tas vairāk vēsta par globāliem notikumiem uz zemeslodes. Tā kā simtgades ailītē ir nulle, tas simbolizē – citas – jaunas sabiedrības modeļa veidošanos, kurā būs citi uzvedības, ētikas un morāles principi. To mēs piedzīvojam tagad, jo sabiedrībā vairs nepastāv vispārpieņemtas un atzītas uzvedības normas, agrākās modes tendences.

Un visbeidzot cipars 2 (veidojas no 1 un 1), kas nosaka tūkstošgades pamatprincipus. Tam būs pakārtoti visi uz zemeslodes notiekošie procesi. Ja iepriekšējais gadu tūkstotis bija līderu laiks, kad sīvā konkurencē bija jāpierāda spēja būt labam līderim, sākot ar ģimeni un beidzot ar valstu vadītājiem, šajā gadu tūkstotī noteicošais ir sadarbības princips cilvēkam ar cilvēku, cilvēkam ar dabu, cilvēkam ar kosmosu. Turklāt sadarbībai jābūt abpusēji izdevīgai, pretējā gadījumā sanāks – čiks (1-1=0), kur ieguvējs nebūs neviens. Saskaitot visus 2018. gada ciparus kopā, summā sanāk skaitlis 11.

Numeroloģijā to sauc par meistarskaitli, jo tas no abām pusēm lasāms vienādi. Tas nozīmē, ka arī situācijas veidosies līdzīgas, neatkarīgi no sociālā vai mantiskā stāvokļa. Pastāv teicieni “Aci pret aci, zobu pret zobu” vai “Kā tu pret mani, tā es pret tevi”. Tas nozīmē: ja netiks panākta vienošanās, būs konfl ikts. Rezumējot varam secināt, ka mūs gaida notikumiem bagāts gads, kurā būs daudz jādomā un jāizvērtē. Tuvredzīga un egoistiska rīcība radīs zaudējumus gan pašam, gan citiem. Turpretim izsvērta un tālredzīga domāšana ar redzējumu ilgtermiņā var tuvināt uzplaukumam un cilvēka cienīgai dzīvei.

JANVĀRIS

Pasaulē aktuāla būs jaunu partneru piesaistīšana. Veidosies jaunas koalīcijas starp valstīm un reģioniem. Apvienojot spēkus, sabiedrība vēlēsies radīt drošības sajūtu, noteikt un aizstāvēt savus likumus. Skaidrāk taps redzams, kurš kuru atbalsta un kurš ar kuru sadarbojas. Latvijā būs jāpieņem jauni likumi un likumu grozījumi, lai ekonomikā novērstu stagnāciju. Pretējā gadījumā janvāra otrajā pusē var sākties nekontrolējami procesi, kas radīs haosu. Janvārī pieņemto
lēmumu sekas būs redzamas jūlijā. Sabiedrībā būs jūtama spriedze, kas var viegli pāraugt konfliktā.

FEBRUĀRIS

Pasaulē tiks nostiprinātas teritorijas un ietekmes sfēru robežas. Iespējams, ietekmīgākās valstis pretendēs uz jaunām teritorijām, kas radīs spriedzi starptautiskajā politiskajā situācijā. Vairāki apdzīvoti reģioni pieteiks tiesības uz savu suverenitāti vai veidos jaunas valstis. Palielināsies imigrantu plūsma.

Latvijā aktuāli būs ar veselību un cilvēku tiesībām saistīti jautājumi. Ļaudis uzskatīs, ka viņi tiek pārāk ierobežoti un no viņiem tiek prasīts pārāk daudz. Tas veidos spriedzi starp dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, arī starp vadošo amatu darbiniekiem un viņu padotajiem, tāpēc būs jābūt savaldīgiem.


MARTS

Pasaulē uzmanība būs pievērsta kultūras, mākslas un sporta notikumiem, jo iespējams, ka šajās jomās parādīsies jaunas zvaigznes un jauni šedevri.

Pārmaiņas iespējamas tūrisma un auto ražotāju jomā. Popularitāti iegūs viss, kas saistīts ar bērnu vispusīgu izglītošanu un izklaidi. Latvijā aktuāli būs
jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un visa veida drošību. Martu var uzskatīt par pagrieziena punktu tālākiem notikumiem veselības aprūpē. Būs jāmeklē jauni darbības modeļi, jo esošie nedarbosies un pieaugs sabiedrības neapmierinātība.

APRĪLIS

Aprīlis pasaulē būs viens no mierīgākajiem gada mēnešiem, jo atbildīgās personas sēdīsies pie sarunu galda un meklēs zelta vidusceļu. Aktuālas būs tēmas, kas interesē un apvieno cilvēkus visā pasaulē – vēsture, kultūra, nācija un ģimene. Latvijā notiks nozīmīgi pasākumi kultūras un mākslas pasaulē. Aktuālās tēmas – māja, ģimene, dzimtene, tauta. Cilvēki spēcīgāk izjutīs saikni ar savu zemi un apzināsies prioritātes, ko mums sniedz iespēja dzīvot šajos platuma grādos.

MAIJS

Pasaulē maijs būs pārmaiņu mēnesis, kad būs nepieciešama savaldība, prasme saskaņoti un gudri rīkoties, lai izvairītos no zaudējumiem ar ilgstošām sekām.

Iespējami ar spiegošanu un informācijas noplūdi saistīti skandāli. Daži demonstrēs savu spēku un varēšanu, kas liks uztraukties par drošību pasaulē. Latvijā maijs būs kultūras un dažādu masu pasākumu mēnesis, kas ievadīs gaidāmos Latvijas simtgades koncertus. Šajā laikā drošības apsvērumu dēļ lielām ļaužu masām nevajadzētu pulcēties vienuviet.

JŪNIJS

Pasaulē, iespējams, tas būs pagrieziena punkts, kas daudz ko mainīs, jo šajā laikā tiks realizēti jau ilgāku laiku gatavoti plāni. Šī mēneša tēmas ir nauda, vara un ietekme. Šajās jomās iespējamas liela mēroga pārmaiņas, kas liks domāt, kā dzīvot tālāk. Notiekošā sekas ietekmēs cilvēkus visā pasaulē. Latvijā jūnijā turpināsies maijā aizsāktie pasākumi. Šajā mēnesī aktuālā tēma būs stipra ģimene un koleģialitāte darbā, kas ir panākumu atslēga uz laimīgu un harmonisku dzīvi. Uzmanības centrā joprojām būs ar veselības aprūpi saistīti jautājumi.

JŪLIJS

Šajā mēnesī kļūs skaidrs, kas spēs pastāvēt ilgtermiņā un kam būs lemts ātri beigties. Izdosies tikai plāni, no kuriem būs labums sabiedrībai. Tie, kuri aizrāvušies ar naudas un mantas uzkrāšanu, var piedzīvot lielus zaudējumus gan mantiskā, gan cilvēciskā nozīmē. Pēc Dziesmu un deju svētkiem jūlija pirmajā nedēļā iestāsies atelpas brīdis. Jūlijā vieniem būs sajūta kā pēc labi padarīta darba – gandarījums un patīkams nogurums –, bet citiem tukšuma sajūta, kas prasa atelpu, lai uzkrātu spēkus jauniem darbiem. Jārīkojas ar apdomu, jo risks radīs zaudējumus.

AUGUSTS

Šis pasaulei var izrādīties nozīmīgs laiks, jo katras beigas ir jauns sākums. Šajā mēnesī, iespējams, pie varas nāks cilvēki vai politiskie spēki, kas mainīs līdzšinējo kārtību un ietekmi uz notikumiem pasaulē. Kā jau zināms, šādā situācijā vieni būs ieguvēji, citi – zaudētāji. Notikumi pasaulē ietekmēs arī notikumus Latvijā. Tas skars finanšu jautājumus – bankas, biržas un nodokļu sistēmu. Sabiedrība gribēs redzēt vadošos amatos jaunus, izglītotus savas jomas speciālistus, jo uzskatīs, ka “vecā kaluma” amatpersonas nespēj pielāgoties šī laika dinamikai.

SEPTEMBRIS Septembris pasaulē būs viens no sarežģītākajiem mēnešiem, kurā iespējami lielākie zaudējumi. Iespējams, cilvēcei būs jāsaskaras ar savas alkatīgās un vieglprātīgās attieksmes pret dabu sekām. Latvijā šis ir pirmsvēlēšanu mēnesis. Grūti būs pārliecināt sabiedrību par nākotnes nolūku patiesumu, jo visas iepriekšējās valdības ir grāvušas savu reputāciju tautas acīs, publiski cīnoties par savām interesēm, aizmirstot par saviem pienākumiem pret tautu, kura viņiem uzticējusies.

OKTOBRIS

Salīdzinājumā ar septembri oktobris būs daudz mierīgāks un patīkamāks. Cilvēki būs gatavi sadarboties. Iespējams, tiks meklēti jauni kontakti un atvērti jauni tirgi, kur realizēt produkciju. Pieaugs pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem.

Latvijā sarežģīts laiks, jo lielās simtgades priekšvakarā notiekošās Saeimas vēlēšanas radīs bažas, vai tās nelabvēlīgi neietekmēs gaidāmo svētku norisi. Būs jāmācās apvaldīt savas personiskās ambīcijas un sadarboties. Lai izvairītos no kļūdām un zaudējumiem, jāturas pie iepriekš izstrādāta plāna.

NOVEMBRIS

Pasaulē uzmanība un pūliņi tiks veltīti robežu nostiprināšanai un stabilitātes nodrošināšanai, kā arī jautājumiem, kas skar cilvēku iespēju pārceļot uz citām valstīm.

Saistītie raksti
Ieva Bērziņa
Horoskopi un mistika
Talismani 2018. gadam visām zodiaka zīmēm: krāsas, materiāli, nozīmes 1
9. janvāris, 2018
Inga Prūse
Horoskopi un mistika
Čigānu horoskops. Kas sagaida katras zodiaka zīmes sievieti 2018.gadā 1
9. janvāris, 2018
Ieva Bērziņa
Horoskopi un mistika
Kurām horoskopa zīmēm būs labvēlīgs 2018. gads? 3
10. janvāris, 2018
IB
Inguna Balgalve
Horoskopi un mistika
Labākais horoskops 2018. gadam. Ko Suns atnesīs katrai horoskopa zīmei, stāsta astroloģe Inguna Balgalve 1
12. janvāris, 2018
LA
LA.lv
Horoskopi un mistika
Tematiskā Avīze – “Astronomija/astroloģija. Prognozes 2018”
2. novembris, 2017
Inga Prūse
Horoskopi un mistika
Suņa sirds. 2018.gada mīlestības horoskops visām zodiaka zīmēm 3
7. janvāris, 2018
Inga Prūse
Horoskopi un mistika
Horoskops. Kādas īpašības piemīt Suņa gadā dzimušajiem? 2
13. janvāris, 2018
Inga Prūse
Horoskopi un mistika
Kas sagaida katru horoskopa zīmi 2018. gadā? Beidzot uzzini visu! 3
8. janvāris, 2018
Inga Prūse
Horoskopi un mistika
Ķīniešu horoskops 2018.gadam. Ko sola miermīlīgais un draudzīgais Dzeltenais zemes suns? 3
8. janvāris, 2018
Ieva Bērziņa
Horoskopi un mistika
Kas jāpaspēj līdz Jaungadam? Darāmo darbu saraksts katrai zodiaka zīmei
3. oktobris, 2017
LA
LA.lv
Horoskopi un mistika
“Ezoteriskā gadagrāmata 2018”
28. septembris, 2017
LA
LA.lv
Horoskopi un mistika
Kalendārs. Mēness ietekme uz ģimeni un attiecībām oktobrī, novembrī un decembrī
28. septembris, 2017

Aktualizēsies imigrantu un vīzu jautājumi. Daudzi interesēsies par iespējām iegādāties nekustamos īpašumus citās valstīs. Latvijā šis mēnesis paies valsts simtgades svinību gaisotnē – pagātnes pieredze mīsies ar nākotnes cerībām. Sabiedrībā būs dalīts noskaņojums, jo vieni ar cerībām raudzīsies nākotnē, bet citi uzskatīs, ka pirms simts gadiem bija izglītotāki un godprātīgāki cilvēki, kuriem pietika drosmes izveidot valsti.

DECEMBRIS

Pasauli atkal gaida pārmaiņas. Šoreiz tās vairāk būs saistītas ar dabas sagādātajiem pārsteigumiem, kas globāli ietekmēs gan ekonomiku, gan sadzīves apstākļus.

Tas ir jāuztver kā aicinājums cilvēkiem padomāt, kurp ved viņu dzīvesveids un kādas ir prioritātes, lai uz zemes neiznīktu civilizācija. Latvijā gada nogalē būs jūtama stabilitāte. Aktuāli būs ikdienas sadzīves jautājumi, kas skar tuvāko nākotni. Būs interese par kultūras pasākumiem un iespējām paplašināt redzesloku.

Palielināsies interese par veselīgu dzīvesveidu un dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

INGUNA BALGALVE, sertificēta astroloģe, numeroloģe

LA.lv