Uncategorized

Ozolnieku iedzīvotāji dusmīgi par apkures tarifa teju dubulto lēcienu 16

Foto – Shutterstock

Komunālā uzņēmuma SIA “Ozolnieku KSDU” piedāvātais siltumenerģijas tarifa projekts nesniedz priekšstatu par tajā iekļauto izmaksu pamatojumu, norādījušas teju 20 Ozolnieku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju pilnvarotās personas vēstulē, kas nosūtīta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Jau vēstīts, ka 2018.gada pirmajā pusē Ozolnieku novada Ozolniekos par 41% pieaugs siltumenerģijas tarifs, sasniedzot 67,02 eiro par kilovatstundu. Šoruden par apkuri vietējie iedzīvotāji maksā 47,62 eiro par kilovatstundu.

Reaģējot uz siltuma ražotāja paziņojumu par apkures maksas pieaugumu, vietējie iedzīvotāji sagatavojuši SPRK kolektīvo iesniegumu ar lūgumu aizstāvēt lietotāju intereses un informēt sabiedrību par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību.

Vēstules autori uzskata, ka nav iespējas pārliecināties, ka “Ozolnieku KSDU” izvēlējies ekonomiski izdevīgāko siltumenerģijas ražošanas avotu centralizētajā siltumapgādes sistēmā, ņemot vērā atšķirīgās ražošanas izmaksas katrā no siltuma avotiem. Uzņēmums siltumenerģijas ražošanai izmanto gāzes, koģenerācijas un šķeldas katlus, taču tarifu projektā nav uzrādītas kurināmā izmaksas uz vienu saražoto megavatstundu katram no siltuma avotiem, norādīts vēstulē.

Tāpat lietotājiem nav iespējams pārliecināties par tarifā iekļauto pamatlīdzekļu nolietojumu, kas izmaksājot vairāk nekā 104 000 eiro gadā. Iesnieguma autori arī pauž, ka tarifa projektā iekļautajam iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksu pieaugumam, kas sasniedzis vairāk nekā 55%, pie nemainīga siltumenerģijas apjoma un jaunas katlumājas nodošanas ekspluatācijā nav ekonomiska pamatojuma.

Arī tarifa projektā iekļautās darba samaksas un sociālās iemaksas uz vienu lietotājam nodoto megavatstundu ir vienas no lielākajām valstī, kas neliecina par uzņēmuma vēlmi celt personāla produktivitāti un efektivitāti, pārliecināti Ozolnieku ciema daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji.

30.oktobrī plkst.13 Ozolnieku novada domē SPRK rīko uzklausīšanas sanāksmi par iecerēto Ozolnieku KSDU tarifa palielinājumu.

Iepriekš komunālajā uzņēmumā aģentūrai LETA skaidroja, ka 2008.gada apstiprinātais siltumapgādes pakalpojuma tarifs bija spēkā līdz 2017.gada 1.aprīlim, līdz ar to uzņēmumam šogad ir jāizstrādā un jāapstiprina jauns tarifs. Jaunais tarifs izstrādāts, ņemot vērā gadu gaitā radušās izmaiņas tarifu veidojošajās komponentēs un jaunās šķeldas katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kā to paredz katlu mājas būvniecībai piesaistītā Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves noteikumi.

“Ozolnieku KSDU” norāda, ka ir samazinājies valsts atbalsts elektrības ražošanai koģenerācijā, būtiski pieaugušas ražošanas procesā izmantotās elektroenerģijas izmaksas, darba algu un administratīvo izmaksu slogs. Tāpat arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas procesā iegūtā siltumenerģijas ekonomija un pēdējo gados piedzīvotās siltās ziemas ir samazinājušas pārdotās siltumenerģijas apjomu, līdz ar ko fiksētās izmaksas, piemēram, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas, apdrošināšana, ir jādala uz mazāku pārdotās enerģijas daudzumu. Lai atjaunotu pārdotās siltumenerģijas apjomu, Ozolnieku ciema centralizētajai apkures sistēmai tika pieslēgti jauni patērētāji, tomēr šie pasākumi ir būtiski palielinājuši izdevumus pamatlīdzekļu nolietojumam un bankas kredītu apkalpošanai.

LA.lv