Nauda

Palīdzība mātes aprūpē
 – kādas iespējas?2

Foto – LETA

“Mana mamma jau divus gadus ir uz gultas, nevar ne piecelties, ne sevi apkopt, visu dienu jābūt līdzās, arī pie ārsta es viņu aizvest nevaru. Vai man ir kādas iespējas saņemt valsts atbalstu? Vai ir kāda piemaksa pie pensijas par mātes kopšanu? Ja ir, kā to varu nokārtot?” 
Pēteris Krāslavas novada Skaistas pagastā

Valsts pabalsti diemžēl paredzēti galvenokārt invalīdiem. Pirmās grupas invalīds, ja viņam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izdots atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, var saņemt kopšanas pabalstu. No 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. decembrim šis pabalsts bija 142,29 eiro jeb 100 latu mēnesī, bet no šā gada 1. janvāra tas ir lielāks – 
213,43 eiro jeb 150 latu mēnesī. Tas noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 1608.

No 2013. gada 1. janvāra Latvijā ieviests arī cits palīdzības veids – 1. un 2. grupas invalīdi savā pašvaldībā var saņemt valsts apmaksātus asistenta pakalpojumus, lai veiktu aktivitātes ārpus mājas, tostarp mācītos vai strādātu. Acīmredzot jūsu mātei šis variants nav piemērots.

Taču, lai saņemtu minēto palīdzību, nepieciešams, lai cilvēkam VDEĀVK būtu atzinusi invaliditāti. Pieredze rāda, ka veciem cilvēkiem, kuriem veselības traucējumi ir vecuma izraisīti (nevis radušies traumas vai nelaimes gadījuma dēļ), invaliditātes grupu parasti nepiešķir.

Tomēr palīdzību var saņemt savā pašvaldībā. Skaistas pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne ieteica vispirms piezvanīt pagasta feldšerei. Viņas vizīte pie slimnieces ir bez maksas. Mediķe izvērtēs, kāda palīdzība vajadzīga – varbūt jāpaārstējas slimnīcā, vai arī iespējams ārstēties mājās. Feldšere var sniegt vienkāršāko medicīnisko palīdzību, apkopt 
izgulējumus u.tml., kā arī ierādīt, kā labāk apkopt guļošu slimnieku. Ja būs nepieciešams ārsts, pašvaldība arī to uz lauku viensētu atvedīs bez maksas. Pagasta pārvaldes tālruņu numuri – 65623817 un 29461786.

Saistītie raksti

Vēlams sazināties arī ar pagasta sociālo darbinieci (tālrunis 65623819). Ja ģimenē, rēķinot uz vienu cilvēku, ienākumi mēnesī ir mazāki par 128,06 eiro jeb 90 latiem, var kārtot dokumentus, lai saņemtu trūcīgās ģimenes statusu.

Vientuļiem cilvēkiem, kuriem ir grūti pārvietoties, pašvaldības sociālais dienests sniedz palīdzību mājās – piedāvā no veikala piegādāt produktus, ienest malku un ūdeni, iekurināt krāsni, uzkopt istabu vai palīdzēt citādi.

LA.lv