Latvijā
Novados

Skaudri secinājumi pēc traģēdijas Ventspils peldbaseinā 16

Foto no http://www.udensparks.lv

Instruktors iesniedz atlūgumu

Pēc traģēdijas Ventspils peldbaseinā, kad nodarbības laikā noslīka 4 gadus vecs bērns, Ventspils  domē īpaši izveidotā komisija nākusi klajā ar secinājumiem.

Ņemot vērā negadījuma smagās sekas, kam par iemeslu bijuši trūkumi instruktora darbā, komisija rosina Olimpiskā centra “Ventspils” vadībai atstādināt vecāko peldēšanas instruktoru, tomēr viņš pats jau 4.oktobrī iesniedzis atlūgumu. Tāpat komisija rosina Olimpiskā centra “Ventspils” dalībnieku sapulcē izvērtēt olimpiskā centra  amatpersonu atbildību.

Uz laiku rosināts pārtraukt peldētapmācību nodarbības, bet, tās atsākot, nodrošināt ne vairāk kā 12 audzēkņu atrašanos vienā peldbaseina celiņā (ne vairāk kā viens bērns uz 5 m2), kā arī vismaz 2 atbilstoši kvalificētu personu klātbūtni peldēšanas nodarbībā.

Mazajā baseinā turpmāk plānots izvietot dziļumu atzīmes ar bildēm/piktorgrammām, lai bērniem tās būtu uztveramas. Tiks nodalīta baseina dziļā un seklā daļa. Turpmāk būs aizliegts aizvērt žalūzijas un balkona durvis, lai nodrošinātu iespēju vecākiem redzēt savus bērnus.

Publicējam pilnu pašvaldības komisijas atzinumu pēc traģēdijas.

Secinājumi un ieteikumi

1. Ventspils pilsētas dome aicinās Izglītības un zinātnes ministriju novērst situāciju, ka ārējo normatīvo aktu normas neregulē peldēšanas apmācību organizēšanu un norises kārtību valstī.

2. Komisija ir fiksējusi nepilnības gan apmācības programmas, gan administratīvajā dokumentācijā. Šobrīd tiek gaidīts neatkarīgas institūcijas slēdziens.

3. Atbilstoši komisijas rekomendācijām ir doti uzdevumi gan Olimpiskajam centram “Ventspils”, gan Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei, kuras pārraudzībā ir pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītību sporta jomā, veikt visaptverošu pārbaudi, vai personu, kuras vada sporta treniņus (nodarbības), kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

4. Olimpiskajam centram “Ventspils” un Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei ir jāiesniedz komisijai rakstisks rīcības plāns, kas ietver veicamos pasākumus un to izpildes termiņus, kā arī atbildīgās personas, nolūkā uzlabot apstākļus, tai skaitā drošību treniņos (nodarbībās) ar paaugstinātu risku.

5. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei nekavējoties jāizvērtē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu audzēkņu peldēšanas apmācību organizēšanas kārtība, kā arī jāpārliecinās par pedagogu prasmi sniegt pirmo palīdzību, ko apliecina atbilstošs dokuments par pirmās palīdzības programmas apguvi.

6. Līdz iepriekš minētajiem izvērtējumiem, komisija rosina Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei uz laiku pārtraukt peldēšanas nodarbību organizēšanu.

7. Ievērojot Olimpiskā centra “Ventspils” lielo nodarbināto skaitu, komisija rekomendē izvērtēt cilvēkresursu vadības speciālista piesaistes nepieciešamību.

8. Ņemot vērā negadījuma smagās sekas, kam par iemeslu bijuši trūkumi instruktora darbā, komisija rosina Olimpiskā centra “Ventspils” vadībai atstādināt vecāko peldēšanas instruktoru, kura uzraudzībā notika negadījums, no turpmākās pienākumu pildīšanas.
Olimpiskā centra “Ventspils” vadība informēja komisiju, ka ir saņēmusi negadījumā iesaistītā vecākā peldēšanas instruktora iesniegumu par atbrīvošanu no vecākā peldēšanas instruktora pienākumu veikšanas ar š.g. 4.oktobri.

9. Tāpat komisija rosina Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei izvērtēt šīs personas atbilstību Sporta skolas “Spars” direktora amatam.

10. Komisija rosina Olimpiskā centra “Ventspils” dalībnieku sapulcē izvērtēt Olimpiskā centra “Ventspils” amatpersonu atbildību.

Plānotie uzlabojumi

1. Atsākot nodarbību organizēšanu, komisija rosina nodrošināt ne vairāk kā 12 audzēkņu atrašanos vienā peldbaseina celiņā (ne vairāk kā viens bērns uz 5 m2), kā arī vismaz 2 atbilstoši kvalificētu personu klātbūtni peldēšanas nodarbībā. Būtiski, lai viena no personām būtu speciāli apmācīta pirmās palīdzības sniegšanā bērniem.

2. Aprīkot visas telpas, kurās notiek jebkādas nodarbības, ar video novērošanas kamerām.

3. Pēc komisijas ierosinājuma Olimpiskā centra “Ventspils” mazajā peldbaseinā ir nepieciešams ierīkot sienu/vertikālu barjeru, kas nodalītu seklo baseina daļu no dziļās.

4. Visās telpās, kurās notiek nodarbības, izvietot materiālu ar vizualizācijām, kā rīkoties ārkārtas situācijās (kam zvanīt, kā sniegt pirmo palīdzību u.tml.).

5. Visiem instruktoriem uzdot 2 reizes gadā nokārtot NMPD Pirmās palīdzības apmācību eksāmenu.

Saistītie raksti

6. Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju, izstrādāt jaunus iekšējās kārtības noteikumus bērnu un pieaugušo peldētapmācībām un baseina publiskajiem apmeklējumiem, kas ietvertu arī instruktoru/pasniedzēju skaitu attiecībā uz bērnu skaitu u.tml.

7. Mazajā baseinā izvietot dziļumu atzīmes ar bildēm/piktorgrammām, lai apmeklētājiem, t.sk. bērniem tās būtu uztveramas.

8. Lai gan peldēšanas nodarbību laikā tas varētu novērst bērnu uzmanību, turpmāk aizliegt aizvērt žalūzijas un balkona durvis, lai nodrošinātu iespēju vecākiem redzēt savus bērnus.

LA.lv