Uncategorized

Par bērna invalīda kopšanu 16

Foto – Valdis Semjonovs

Vai vecākiem, kuri kopuši bērnu invalīdu no bērnības, taču oficiāli tam grupu noformējuši no 14 gadu vecuma, ir iespējas aiziet priekšlaicīgā pensijā? Kādi dokumenti šādos gadījumos nepieciešami? 
Ludmila Rīgā

 

Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta 4. daļa paredz: bērna vecāki vai aizbildnis, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, piecus gadus ātrāk var pieprasīt vecuma pensiju, ja līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējuši bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Vienlaikus vēl ir spēkā likuma “Par valsts pensijām” pārejas perioda norma (10. punkts), kas nosaka, ka sievietēm, kurām ir pieci vai vairāk bērnu vai bērns invalīds no bērnības un kuras ir izaudzinājušas bērnus līdz astoņu gadu vecumam, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem, tiesības pieprasīt vecumu pensiju ir no 59 gadu vecuma. Šī norma vēl būs līdz 2013. gada 30. jūnijam.

 

Svarīgi atcerēties, ka persona (arī bērns) invalīda statusu un atbilstošas sociālās garantijas (pabalsts, pensija u.c.) iegūst no dienas, kad noteikta invaliditāte, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegts dokuments. Lai varētu pieprasīt vecuma pensiju no agrāka vecuma, pamatojoties uz bērna invalīda kopšanu, ir jāuzrāda medicīnisks atzinums bērnam invalīdam no bērnības.

 

Atgādinām, ka dažādos laika posmos bija nepieciešami atšķirīgi dokumenti, kas apliecināja šāda statusa piešķiršanu:

• no 1980. gada 4. oktobra līdz 1990. gada 17. septembrim – ar PSRS Veselības aizsardzības ministrijas 1980. gada 4. oktobra pavēli Nr. 1030 “Par formu sākotnējai medicīniskās dokumentācijas apstiprināšanai veselības aizsardzības iestādēs” apstiprināta medicīniskā slēdziena veidlapa N080/y;

• no 1990. gada 17. septembra līdz 1993. gada 12. maijam – Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministrijas 1990. gada 17. septembra pavēle Nr. 214 “Par palīdzību bērniem invalīdiem”, kuras 2. pielikumā bija apstiprinātā medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr.325/u;

• no 1993. gada 12. maija līdz 1999. gada 27. decembrim – ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1993. gada 12. maija pavēli Nr. 92 apstiprinātā veidlapa 325/u-F1-93.

 

Konsultēja Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vadītāja Dace Trušinska.

 

LA.lv