Sports
Motoru sports

Par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas tiesā autosportistu Intu Jeršovu0


Ints Jeršovs
Ints Jeršovs
Foto: motorsunsports.lv

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments šodien rakstveida procesā skatīs krimināllietu pret Intu Jeršovu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, aģentūru LETA informēja AT.

Jeršovs tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, pēc 195.panta 3.daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, kā arī pēc 217.panta 2.daļas par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu, ja tas radījis būtisku kaitējumu valstij. Apsūdzības bija izvirzītas atbilstoši likuma redakcijai līdz 2013.gada 31.martam.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais tika atzīts par nevainīgu apsūdzībās pēc 218.panta otrās daļas un attaisnots. Kriminālprocess daļā, kurā apsūdzētais bija apsūdzēts par Krimināllikuma 217.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas, tika izbeigts.

Valsts ieņēmumu dienesta pieteikums par kaitējumu kompensācijas 78 774,04 eiro apmērā piedziņu tika atstāts bez izskatīšanas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu un VID apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, par kaitējuma kompensācijas izlemšanu un par apsūdzētā mantai uzliktā aresta atcelšanu.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais tika atzīts par vainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, un sodīts ar piespiedu darbu uz 240 stundām. No apsūdzētā valsts labā tika piedzīti minētie 78 774,07 eiro.

Par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedza apsūdzētā aizstāvis un kasācijas protestu iesniedza arī prokurors. Lietā aktualizēts jautājums par minētajā kriminālprocesā iegūto pierādījumu pieļaujamību.

“Firmas.lv” datu bāze uzrāda vienu Intu Jeršovu, kurš ir autosportists un ceļu būves uzņēmuma “Annes” valdes loceklis. Šis uzņēmums pieder viņa sievai Annai Jeršovai. Pērn tas piedzīvojis būtisku uzņēmējdarbības kritumu un strādājis ar 180 000 eiro apgrozījumu un 20 000 eiro zaudējumiem.

Iepriekš Jeršovs bijis valdes loceklis arī citā ceļu būves uzņēmumā “LatBerto”, kas arī pieder Annai Jeršovai.

“Firmas.lv” datu bāze liecina, ka 2010.gadā starp abiem laulātajiem noslēgts laulību līgums par visas mantas šķirtību.

LA.lv