Latvijā
Izglītība

Par pedagogu ļauts strādāt 42 iepriekš sodītām personām 0


LETA
LETA
Ilustratīvs attēls.

Pagājušajā gadā par pedagogu ļauts strādāt 42 iepriekš sodītām personām, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 2016 gada pārskats.

Pārskata periodā IKVD tika saņemti 60 personu iesniegumi par izvērtēšanu, izsniegtas 42 atļaujas strādāt par pedagogu (tai skaitā trīs atļaujas ar ierobežojumiem strādāt par pedagogu atsevišķās mērķgrupās), kā arī pieņemts viens lēmums par atteikumu izsniegt atļauju.

No saņemtajiem iesniegumiem trim personām nav bijusi nepieciešama atļauja, jo tās atzītas par nesodītām, 15 iesniegumi saņemti no personām, kuras sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kā dēļ IKVD nav tiesību lemt par atļaujas izsniegšanu.

Trim personām noteikti ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgajiem, proti, izsniegtas atļaujas, kas paredz ierobežojumu attiecībā uz izglītības programmām, kuru izglītības mērķgrupa ir izglītojamie līdz 18 gadu vecumam. Atļaujas ar šādu ierobežojumu tiek izsniegtas gadījumā, ja persona bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, tomēr no spriedumā minētā var secināt, ka noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu. Atļauja atteikta personai, kura sodīta par mazāk smagu noziegumu, kā arī sodīta administratīvi par emocionālu vardarbību pret bērniem.

12 gadījumos, kad, salīdzinot VIIS ievadīto informāciju par personas amatiem un no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra saņemto informāciju par personas sodāmību, IKVD secināja, ka persona, kas sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, strādā par pedagogu, tika nosūtīta vēstule izglītības iestādei ar lūgumu nekavējoties nodrošināt skolas darbības atbilstību Izglītības likuma prasībām.

Izvērtējot VIIS datus, IKVD 2016. gadā nosūtīja 33 vēstules izglītības iestādēm, lūdzot informēt, vai visi pedagogi atbilst Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam. Tāpat šādu informāciju IKVD izglītības iestādēm lūdza sniegt saistībā ar izglītības iestādes vai izglītības programmu akreditāciju.

Salīdzinot ar 2015.gadu, saņemts mazāk iesniegumu par personas izvērtēšanu (2015.gadā – 109), kā arī samazinājies iesniegumu skaits no personām, kas bijušas sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

IKVD norādīja, ka joprojām daudzi pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji neizprot pedagogiem noteikto ierobežojumu būtību un nepārzina normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo rīcību.

LA.lv