Ekonomika
Auto un moto

Par vairāk nekā 40 miljoniem eiro pārbūvēs Vidzemes šosejas “Sēnītes” posmu0

Foto: Valdis Semjonovs

Par uzvarētājiem atklātajā konkursā būvdarbu veikšanai valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža posma un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera posma segas pārbūve ir paziņota piegādātāju apvienība “Binders un ACB”, portāls “LA.lv” noskaidroja uzņēmumā VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC).

Šī apvienība tzīta par uzvarētāju tāpēc, ka tās piedāvājums atbilst visām konkursā izvirzītajām prasībām un tās piedāvātā cena – 38 498 327,17 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) bija viszemākā.

Ar PVN summa varētu būt 46,583 miljoni eiro.

Kopumā iepirkumā piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti – piegādātāju apvienība “Binders un ACB” (piedāvātā līgumcena bez PVN 38 498 327,17 eiro), piegādātāju apvienība “Strabag” (piedāvātā līgumcena bez PVN – 40 401 020 eiro) un piegādātāju apvienība “SC&I“ (piedāvātā līgumcena bez PVN 39 980 301,09 eiro).

Pieņemto lēmumu desmit dienu laikā var apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā, ja kāds no pretendentiem, kas piedalījās konkursā, uzskata, ka ar pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā ir aizskartas tā likumīgās tiesības.

Turpmākie saskaņojumi

LVC ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) dokumentāciju Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma saņemšanai Vidzemes šosejas (A2) “Sēnītes” posma pārbūves veikšanai.

Dokumentācijas izskatīšana notiek mēneša laikā. Pēc CFLA apstiprinājuma saņemšanas ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts līgums par būvdarbu veikšanu.

Plānotie darbi

Vidzemes šosejas “Sēnītes” posma kopējais garums ir 13,9 km un vēl 1,65 km uz Valmieras šosejas (A3). Vidzemes šosejas posmā ir divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā un deviņi satiksmes pārvadi Sēnītes mezglā un viens pie Vangažiem.

Projekta ietvaros plānots veikt seguma pārbūvi visā posma garumā, kā arī visu satiksmes pārvadu pārbūvi. Asfaltbetona segums paredzēts trīs kārtās.

Projekta realizācijas ietvaros paredzēta Straujupītes caurtekas pārbūve, kā arī mazāku caurteku pārbūve un tīrīšana, gājēju tuneļa Sēnītes satiksmes mezglā atjaunošana, 14 autobusu pieturvietu atjaunošana un 6 paviljonu izbūve.

Tiks nomainītas un izbūvētas transporta un gājēju drošības barjeras, uzstādīti drošības žogi brauktuvju sadalošajā joslā, atjaunots gājēju luksofors un ceļa apgaismojums Vangažos. Tiltam pār Gauju (A3) tiks mainīts asfaltbetona segums.

Būvdarbu sākums un finansējuma avoti

Saistītie raksti

Aktīvie būvdarbi objektā tiks uzsākti nākamgad, tiklīdz to ļaus laika apstākļi. Būvdarbi tiks finansēti no ES Kohēzijas fonda, valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” un citām valsts budžeta programmām.

Vidzemes šosejas (A2) posma no Garkalnes līdz Inčukalnam pārbūve.
Attēls: “Latvijas Valsts ceļi”
LA.lv