×
Mobilā versija
Brīdinājums +13°C
Jānis
Sestdiena, 23. jūnijs, 2018
14. augusts, 2015
Drukāt

Parāda piedziņa. Kādas iespējas paredz likums? (2)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Savulaik savam paziņam aizdevu sešus tūkstošus latu. Viņš man uzrakstīja parādzīmi, kurā apņēmās naudu atdot pēc diviem gadiem. Pagājuši vairāk nekā trīs gadi, bet naudu tā arī neesmu saņēmis. Paziņa no manis izvairās, atrunājas, lai nedaudz pagaidu, ka drīz jau būs. Vai ir kāda iespēja naudu piedzīt bez tiesas starpniecības? Parādzīme diemžēl rakstīta ar roku un ir bez notāra paraksta. GATIS CARNIKAVĀ

Ko paredz likums

Civilprocesa likums tiešām paredz vairākus saīsinātus parāda piedziņas veidus. Viens no tiem ir saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā. Tā pieļaujama maksājuma saistībās, kas pamatotas ar dokumentu, arī ar roku rakstītu parādzīmi, un kam iestājies izpildes termiņš. Pieteikums (tā paraugu var atrast Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv) jāiesniedz rajona (pilsētas) tiesas Zemesgrāmatu nodaļai pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc dzīvesvietas vai juridiskās adreses.

Pieteikumu var pamatot ar Civillikuma 1934. pantu, kurā noteikts: ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās. Arī Civillikuma 1943. pants paredz, ka aizņēmējam jāatdod tāda pati naudas summa vai tāds pats lietu daudzums, kādu viņš saņēmis. Turklāt 1587. pantā norādīts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesības atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un ar brīdinājuma izsniegšanu saistīto izdevumu samaksu.

Kad nevar

Saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā nav pieļaujama:

1) par maksājumiem, kas ir saistīti ar neizpildītu pretizpildījumu (piemēram, ja jūs arī esat parādā aizņēmuma ņēmējam, bet neesat šo parādu atdevis);

2) ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta nav zināma;

3) ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā;

4) ja pieprasītais līgumsods pārsniedz galvenā parāda summu;

5) ja pieprasītie procenti pārsniedz galvenā parāda summu;

6) par maksājuma saistībām, ja parāda summa pārsniedz 15 000 eiro.

Brīdinājums

Tiesa, saņemot pieteikumu, nosūta parādniekam priekšlikumu 14 dienu laikā no brīdinājuma izsniegšanas dienas samaksāt pieteikumā norādīto summu, paziņojot par to tiesai, vai iesniegt tiesā iebildumus. Brīdinājumu un atbildes veidlapu izsniedz parādniekam pret parakstu. Ja brīdinājuma izsniegšana parādniekam nav iespējama, tiesnesis pieņem lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.

Ja parādnieks prasību neatzīst vai termiņā iesniedz iebildumus pret maksājuma saistības pamatotību (piemēram, paziņo, ka naudu nav saņēmis), vai arī labprātīgi samaksā parādu, tiesnesis pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu saistības piespiedu izpildei brīdinājuma kārtībā. Šāds lēmums nav pārsūdzams. Lēmuma norakstu kopā ar parādnieka atbildi nosūta pieteicējam. Taču tas nav šķērslis prasības sniegšanai tālāk (parastā tiesvedības kārtībā) – jūs varēsiet ar tādu pašu pamatojumu vērsties rajona vai pilsētas tiesā. Turklāt jūsu samaksātā valsts nodeva tiks ieskaitīta summā, kas jāmaksā par prasības iesniegšanu parastā tiesvedības kārtībā.

Sekas

Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādnieks nav iesniedzis savus iebildumus, tiesnesis septiņu dienu laikā no iebildumu termiņa izbeigšanās dienas pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Lēmuma norakstu triju dienu laikā nosūta pieteicējam un parādniekam.

Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, tam ir izpildu dokumenta spēks, un tas izpildāms saskaņā ar tiesas spriedumu izpildes noteikumiem. Tas nozīmē, ka tiesas lēmumu jūs varat uzreiz iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš turpmāk veiks visas likumā noteiktās darbības parāda piedziņai.

Uzziņa

• Valsts nodeva pieteikumam par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā ir 2% no parāda summas.

• Ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi ir 7,47 eiro.

• Iesniedzot šādu lēmumu izpildei, jāsamaksā 2,85 eiro valsts nodeva.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru

Komentāri (2)

  1. Dzīves likums ir tāds – ja aizdod, tad rēķinies, ka aizdevumu Tev var arī neatdot, un Tur neko nevarēsi padarīt, tāpēc neaizdod vairāk kā vari atļauties pazaudēt.

Draugiem Facebook Twitter Google+