Ekonomika
Īpašums

Parāds un galvotājs. Māsa nemaksā kredītu, kas draud brālim?3

Foto – Shutterstock

Pirms vairākiem gadiem jauna sieviete paņēma hipotekāro kredītu un nopirka trīsistabu dzīvokli Rīgā. Galvotājs bija viņas brālis, kurš tolaik vēl studēja.

Vēlāk sieviete aizbrauca uz ārzemēm, kredītu nemaksāja, un banka dzīvokli pārdeva. Tagad banka pieprasa, lai brālis kā galvotājs samaksā 77 000 eiro, ko veido atlikusī kredīta summa ar procentiem, kavējuma naudu un sodanaudu. Brālis tagad strādā, viņam ir mazs bērns, taču nav oficiāli precējies. Mašīnas un sava nekustamā īpašuma viņam nav. Ko banka no brāļa var piedzīt? AINA BAUSKĀ

Ne reizi vien esam atgādinājuši, ka būt par galvotāju ir liels risks. Ja parādu nevar piedzīt no kredīta ņēmēja, to piedzen no galvotāja, kurš tieši tāpat atbild par saistībām ar visu savu mantu. Tiesu izpildītājs izpildrakstu nosūtīs brāļa darbavietas grāmatvedībai. Ja ir viens izpildu raksts, no viņa algas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem var atskaitīt 30%, taču jāatstāj minimālā alga (šogad tie ir 370 eiro), kā arī 64,03 eiro liels valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts par katru nepilngadīgo bērnu, kurš kā apgādājamais ierakstīts algas nodokļa grāmatiņā.

Tiesu izpildītājam ir tiesības aprakstīt ne vien parādnieka (vai galvotāja) nekustamo īpašumu, bet arī kustamo mantu, kurai ir kāda vērtība, piemēram, datoru, audio un video tehniku, viedtelefonu utt., un pārdot to izsolē. Ja brālis apprecēsies, tiesu izpildītājs varēs vērst piedziņu arī uz laulāto kopmantas daļu, proti, mantu, kas iegādāta laulības laikā, ja vien nebūs noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību.

Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Aivars Rudi šajā gadījumā iesaka divus risinājumus.

1. Brālis var uzsākt maksātnespējas procesu, jo arī viņš kā galvotājs ir parādnieks. Tādā gadījumā maksātnespējas administratoram vajadzēs samaksāt vienreizēju atlīdzību divu mēnešalgu apmērā (740 eiro), kā arī 80 eiro lielu valsts un kancelejas nodevu. Tā kā parādsaistības nepārsniedz 150 000 eiro, maksātnespējas process ilgs divus gadus.

Saistītie raksti

Ja brālim nav īpašumu un mantas, ko pārdot, viņam šo divu gadu laikā no saviem ienākumiem ik mēnesi tik un tā būs jāmaksā viena trešā daļa no minimālās algas. Ja viņš saņems minimālo algu vai vēl mazāku summu vai vispār būs bez darba, arī tad viņam ik mēnesi būs jāmaksā 123,33 eiro jeb 1/3. Kad divu gadu laikā viņš šīs saistības būs izpildījis, ar tiesas lēmumu visas parādsaistības tiks dzēstas. Tad viņš varēs sākt jaunu dzīvi bez parādiem.

2. Brālis var vienoties ar banku par parāda dzēšanu kādā noteiktā termiņā un samērā ar materiālo stāvokli. Iespējams, banka var atteikties no līgumsoda vai kavējuma summas piedziņas vai kā citādi samazināt parāda summu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv