Uncategorized

Pārbaude0

Cik ilgi darba devējs var veikt jauna darbinieka pārbaudi, nenoslēdzot pastāvīgu darba līgumu un nemaksājot pilnu algu? Manu dēlu pieņēma darbā jau vasaras sākumā, bet vēl joprojām turpina pārbaudīt. Vai viņam ir tiesības prasīt, lai beidzot pieņem pa īstam un maksā vismaz minimālo algu?
 Ruta Burceva Liepājā

 

“Darba likuma” 46. pantā teikts, ka, noslēdzot darba līgumu, darba devējs var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst uzticēto pienākumu veikšanai. Taču pirms tam rakstveidā bija jānoslēdz darba līgums. Ja līgums nav noslēgts, tad tas ir nopietns “Darba likuma” pārkāpums, par ko varat ziņot Valsts darba inspekcijai, kas atrodas Rīgā, K. Valdemāra ielā 38k – 1, konsultatīvais tālr. 67186522 vai 67186523. Ja nevēlaties ziņot personīgi, varat izmantot arī anonīmo uzticības tālruni 67312176.

Pārbaudes laika noteikšana ir jānorāda darba līgumā, bet, ja tas nav minēts, līgumu var uzskatīt par noslēgtu bez pārbaudes. Jāatceras, ka pārbaudi nenosaka personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem (šajā laikā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku un citu, kad darbinieks nav strādājis attaisnojošu iemeslu dēļ). Tātad, ja pārbaudes laiks turpinās jau četrus vai piecus mēnešus, tas tāpat ir pārkāpums.

Pārbaudes laikā gan darba devējam, gan darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam tad nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.

Taču, ja nolīgtais pārbaudes termiņš ir beidzies un darbinieks turpina strādāt, tad atzīstams, ka viņš pārbaudi izturējis.

Ja darba devējs, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad viņš saņēmis uzteikumu.

 

LA.lv