Praktiski
Manas tiesības

Pārbaudes laiks un līgums. Cik ilgi darba devējs drīkst noteikt pārbaudes laiku?0

Foto-Fotolia

Pārbaudes laiks (trīs mēneši) beidzies, bet darba devējs neslēdz ar mani rakstisku līgumu. Vai tas ir obligāti? Cik ilgs var būt tāds pārbaudes laiks? JANA OGRES NOVADĀ

Darba likuma 46. pants paredz – noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai. Ja pārbaudes noteikšana nav norādīta darba līgumā, tas uzskatāms par noslēgtu bez pārbaudes. Pārbaudi nenosaka personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Taču šajā termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku un citu laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Tātad pārbaudes termiņš jānosaka darba līguma noslēgšanas dienā. Savukārt darba līgums ir obligāti jāslēdz rakstveidā pirms darba uzsākšanas. Ja rakstveida darba līgums nav noslēgts, darbiniekam ir tiesības to pieprasīt. Darbinieks turklāt var izmantot jebkurus pierādījumus, kas attiecas uz darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un šo attiecību saturu.

KONSULTĒJIS VALSTS DARBA INSPEKCIJAS VECĀKAIS EKSPERTS ĒRIKS KILDIŠS

LA.lv