×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.6°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
13. janvāris, 2018
Drukāt

Skolotāju izglītošanā ieguldīs Eiropas miljonus, uz skolām sūtīs pārmaiņu aģentus (35)

Ilustratīvs attēls. Foto - Karīna MiezājaIlustratīvs attēls. Foto - Karīna Miezāja

Tuvākajos gados jāpārstartē skolotāju pedagoģiskā izglītība, veidojot jaunas pedagoģiskās studiju programmas, paredz valdībā apstiprinātais informatīvais ziņojums par pārmaiņām skolotāju sagatavošanā.

Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Agrita Kiopa, nākotnes skolotājam jāpiemīt šādām īpašībām: viņam jāapzinās, ka bērns ir vērtība, jābūt iniciatīvas bagātam, jāciena valsts.

Priekšlikumu par to, kā turpmāk apmācāmi pedagogi, lai veidotos “ideālais skolotājs”, sagatavojusi darba grupa, kurā aptuveni pusgadu strādāja dažādu ministriju, augstskolu un organizāciju pārstāvji. Tajā gan nebija pieaicināti ne Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), ne Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kas raisījis attiecīgajās organizācijās neapmierinātību.

Mazāk studiju programmu

Kaut arī daudz runāts par resursu koncentrācijas nepieciešamību augstākajā izglītībā, no ziņojuma var secināt, ka no skolotāju izglītošanas būs jāatsakās tikai vienai augstskolai – Latvijas Lauksaimniecības universitātei, kura šobrīd apmāca mājturības skolotājus. Taču sešas pārējās augstskolas, kas sagatavo skolotājus, turpinās to darīt. Skaidrāk gan tiks sadalītas šo augstskolu atbildības jomas.

Turklāt samazināsies studiju programmu skaits, kurās tiek izglītoti topošie skolotāji: no 55 līdz 23. Izmaiņas studiju programmās nodrošināšot to, ka Latvijā tiks sagatavoti “plašāka profila” skolotāji, pedagogu izglītība vairs nebūs tik specifiska, kas viņiem vieglāk ļaus tikt pie pilnas darba slodzes. Tajā pašā laikā īpaša uzmanība tikšot pievērsta tām studiju programmām, kurās pedagoga kvalifikāciju varēs iegūt augstskolu absolventi, kas bakalaura grādu ieguvuši kādā citā jomā, piemēram, vēsturē. Kā noprotams no A. Kiopas teiktā, mūsdienu skolotājam jābūt ar padziļinātām zināšanām kādā no jomām.

Izrādās, ka līdz šim Latvijā vispār nav bijis apstiprināts pedagogu profesijas standarts.

Patlaban tas izstrādāts un februārī varētu tikt apstiprināts. Jaunās pedagoģiskās studiju programmas veidošot ciešā sasaistē ar šo standartu. Kā uzsver A. Kiopa, turpmāk skolotāju izglītošana jāveic tā, lai jaunie pedagogi pilnībā spētu īstenot jauno lietpratībā balstīto izglītības standartu. Tāpēc jauno studiju programmu izstrādē piedalīsies arī tie eksperti, kas radījuši jauno izglītības saturu. Jāpiebilst, ka jaunās skolotāju studiju programmas visas pedagogu izglītošanā iesaistītās augstskolas izstrādās kopā, taču katrā no šīm studiju programmām tiks ietverta gan augstskolas, gan reģiona specifika.

Tāpat darba grupa vienojusies, ka nākotnē jauno skolotāju izglītošana ciešāk jāsasaista ar darbu skolā. Tāpēc augstskolām būs vairāk jāsadarbojas ar pedagogu darba devējiem – skolām, lai topošo skolotāju studijas būtu “balstītas darba vidē”.

Lai uzlabotu pedagoģijas studiju kvalitāti, īpaša uzmanība tiks pievērsta arī pētījumiem par pedagoģijas nozari. Dalība tajos gan uzlabos pedagoģijas augstskolu mācībspēku profesionālo kvalifikāciju, gan arī cels studiju kvalitāti, jo pētījumu veikšanā tiks iesaistīti studenti.

Jauno studiju programmu izstrāde un pētniecība lielākoties tiks finansēta no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

Apmācīs pārmaiņu aģentus

Latvijas Universitātē plānots veidot arī jaunu maģistra studiju programmu “Izglītības tehnoloģijas”. Tajā iecerēts izglītot tā sauktos pārmaiņu aģentus, kuri skolās gādās par inovāciju ieviešanu, izstrādās un īstenos mūsdienīgu pieeju mācībām, kā arī atbalstīs jaunos pedagogus. Kā stāsta IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Dace Jansone, pārmaiņu aģenti varēs būt gan skolas vadības pārstāvji, gan aktīvi skolotāji. Pārmaiņu aģenta darbs būšot apmaksāts, taču tas nebūs atsevišķs amats, to veiks līdztekus citiem pienākumiem.

Izglītības tehnoloģiju studijām, kā arī studijām pedagoģiskajās programmās pēc citas augstākās izglītības iegūšanas un doktorantūrā solītas arī īpašas stipendijas, ko maksās no Eiropas Savienība struktūrfondu līdzekļiem.

Iecerēts arī panākt, lai augstskolas rūpīgāk izvēlētu potenciālos pedagoģijas studentus, tāpēc 10 procenti no finansējuma, kas paredzēts pedagoģiskajām studiju programmām, tiks sadalīti starp augstskolām, ņemot vērā, cik daudz absolventu pēc studijām strādās skolās.

Būtisks jauninājums ir iecere radīt Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi, ar kuru augstākās izglītības iestādēm būs jāsaskaņo pedagogu izglītības attīstības plāns.

Tāpat informatīvajā ziņojumā teikts, ka vajadzētu veidot kādu skolotāju profesionālo organizāciju, kurā būtu pārstāvētas profesionālās organizācijas un metodiskās apvienības un kas varētu nodarboties, piemēram, ar pedagogu sertifikāciju. IZM gan šo organizāciju neveidošot, tikai stiprināšot esošās organizācijas, lai tās pašas rastu sevī spēku veidot ietekmīgāku apvienību.

Augstskolu atbildība par pedagogu apmācību

Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte (LiepU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) apmācīs pirmsskolas, sākumskolas skolotājus, dažādu mācību jomu pedagogus (tā sauktās integrētās bakalaura programmas), apmācīs potenciālos pedagogus, kas ieguvuši bakalaura grādu ne pedagoģiskā izglītības programmā, īstenos maģistra un doktora programmas pedagoģijā.

LU turklāt īstenos maģistra programmu “Izglītības tehnoloģijas”.

LiepU turklāt īstenos bakalaura programmu logopēdijā.

RTA apmācīs arī speciālās izglītības pedagogus.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija apmācīs mūzikas, kultūras izpratnes un mākslas pedagogus, kā arī pedagogus integrētajās bakalaura programmās.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija apmācīs pedagogus sporta, veselības un fiziskās aktivitātes jomā, kā arī pedagogus integrētajās bakalaura programmās.

Kā vērtējat plānotās izmaiņas pedagogu skološanā? 

Andris Kangro, LU profesors, mācībspēks Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļā: “Cik esmu lasījis šos priekšlikumus, varu spriest, ka piedāvājums ir ļoti līdzīgs sistēmai, kādā noris pedagoģijas studijas Igaunijā, Tallinas un Tartu universitātē. Tur arī ieplūdina Eiropas Savienības miljonus, lai uzlabotu skolotāju sagatavošanu. Runājot par ideju uzņemt tikai motivētus studentus, LU šogad jau rīkoja pārrunas ar potenciālajiem studentiem un daži tika atsijāti tieši motivācijas trūkuma dēļ, tomēr šaubos, vai iespēja tikt pie nedaudz lielāka finansējuma iedvesmos visas augstskolas stingrāk pieiet studentu atlasei.”

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja: “Galvenie iebildumi ir pret ieceri veidot jaunu skolotāju profesionālo organizāciju. Nedomāju, ka šādai iniciatīvai jānāk no Izglītības un zinātnes ministrijas. Turklāt, ja tā grasās daļu savu funkciju nodot šai organizācijai, tad nav saprotams, vai tiks samazināts ministrijas štats. Uzskatām arī, ka resursi jāatvēl ne tikai jauno skolotāju apmācībai, bet arī esošo pedagogu kvalifikācijas celšanai.”

Pievienot komentāru

Komentāri (35)

 1. Skolosim, nepārtraukti Reformēsim,Sūtīsim aģentus un komisijas, Darīsim viskautko, bet normāli strādāt vienalga neļausim.Utis un kašķis ir tīrais štrunts salīdzinājumā ar ierēdņu hronisko administratīvo niezi.

 2. Iz "Ontūna Mazpusāna© arChīva" Atbildēt

  ;)))))))))

  “Kas arī bija jāpierāda”, kā ir sacīts. Tātad – šajā pašreizējā MUĻĶU zemes SILES “de(R)mokrātiskās valsts” parodijā “eurolatv(ĀN)ijā” un tās pa lēto angažētajos “lojālpatrEJotiskajos” masmēdekļos klaji PRETLIKUMĪGA un nožēlojami prasta C_E_N_Z_Ū_R_A rullē, vēl joprojām?!? ;)))

  “Jo vairāk (lumpen)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lopiski trulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
  / apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

  =======

  Ir sacīts: “Pretinieks (galvenokārt – tikai šķietamais jeb tendenciozi iedomātais “pretinieks”), kurš atklāj mūsu kļūdas, ir pat nesalīdzināmi vērtīgāks nekā šķietamais “draugs”, kurš vēlas tās noslēpt.”

  Un, arī: “Gudrs ir NEVIS tas, kas pa glupo “kaujas uz dzīvību un nāvi” ar stipr(āk)u pretinieku (vai pat iedomātu “ienaidnieku”), BET GAN – tas, kuram pietiek jēgas, vēlmes un varēšanas šādu iedomātu “pretinieku / ienaidnieku” padarīt par savu sabiedroto.” 😉

  =======

  Mediju ziņa (2014. gads): “Kā zināms, pēcpadomju Latvijā sabiedrības uzticēšanās žurnālistiem ir drūma problēma. Laiku pa laikam medijos parādās publikācijas par mūsu atsevišķu žurnālistu negodīgo rīcību gan informācijas iegūšanas laikā, gan informācijas tendenciozajā izmantošanā. Mūsu žurnālistikai nav laba morālā slava. Slikti ir tas, ka mūsu žurnālistikā nav konstatējams profesionālais korporatīvisms, aizsargājot savas profesionāli korporatīvās intereses un tajā skaitā savā kontingentā veicot paškritisku vietējās žurnālistikas analīzi, kā arī vajadzības gadījumā nosodot profesionālo normu pārkāpējus. Bet tagad (…) no tā būtiski cieš ne tikai mūsu žurnālistikas ja tā gaužām necilais profesionālais “mundieris”, bet arī visas valsts reputācija.” … ( cit.vied.aut. – zinātnieks un publicists Arturs Priedītis, publikācija “Vai nelietis var būt parlamenta priekšsēdētājs?” )
  ——-
  .
  “Muļķu Zemē – TĀ vi’š i’!…”
  ( …[p]ar MZ SILES “valsts” angažētajiem ‘masmēdekļiem’ )
  ( ‘tekošā momenta aktualizējums’ – iz “O.M.© arChīva” )
  .
  “Caur to ar’ esam slaveni, ka…”
  Šīs “valsts” ‘masu mēdekļi’,
  Pirms “glupo pūli” NOZOMBĒ ~
  Šos pašCENZŪRA izkastrē:
  .
  Ja Saimnieks pauž, ka “melns ir balts” ~
  Top “žurnālistiem” ‘feiss’ tik “salds”,
  Ka pašiem “dūša apšķiebjas” ~
  Dēļ ANGAŽĒTAS …(mel)šanas:
  .
  “Šai Muļķu Zemes “valstī” VISS,
  Ir tā, kā Saimnieks CENZĒJIS ~
  Ja “melns ir balts”, tad – tā vi’š i’,
  Mums ‘nespīd’ citi “viedokļi”!
  .
  Ja Saimnieks pavēl “nospārdīt” ~
  Pa “masmēdekļiem” iz..(gānīt),
  Jebko, kas “nelojāls” vai “svešs”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – paknaps “kešs”)!
  .
  Ja Saimnieks rukšķ (pēc Orvela),
  Ka “četras kājas” = “vērtība”,
  Bet “divas kājas” = “nerullē”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – kretinē)!
  .
  Ja Saimnieks kviec, ka “Krievi nāk!!!”
  Un gvelž, ka “MZ “valstij” VĀKS,
  Bez rietum-OKUPANTIEM ‘briest’!!!”
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – totāls “sviests”)!
  .
  Ja Sainieks ķērc: “Wooow – “hibrīdkarš”,
  JAU grauj šo “valsti”, gadiem garš!!!”
  Kā maitas putns, ap …(‘jūdzies’),
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “bauri” smies)!
  .
  Ja Saimnieks “prezentē”, ka šis,
  Ir “balts un pūkains” kustonis,
  Ne trekni rijošs SILES lops,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “profīts” skops)!
  .
  Ja Saimnieks uzdod samelot,
  Un “masmēdekļos” publiskot,
  Par SILES ‘rebēm’ “leģendas”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – BLEFS ir tas)!
  .
  Ja Saimnieks glaimus pieprasa,
  Iekš ANGAŽĒTA “mēdekļa” ~
  ‘Pūš’ “žurnālists”, lai “pūlis” dzird:
  “Yesss – tā vi’š i’!…” (kaut – šķērmi smird)…”

  Ja ZOMBĒTĀJS šķiet “goda vīrs”,
  Kam medijs der kā “mušpapīrs”,
  Pie kura ‘salīp’ VIENTIEŠI,
  Tad – MUĻĶU Zemē tā ‘vi’š i’!
  .
  Bet – tie, kas “nelien” (…) Saimniekiem,
  Tiek “CENZĒTI” no “mēdekļiem”:
  “Kam riebjas VERGOT “lojāli” ~
  Lai lasās… (dillēs), TĀ vi’š i’!…”

  ========

  Oriģinālversijas = “O.M.© blogā”:
  [ CENZĒTS ]
  u.c.

  MUĻĶU, totāli nozombētu LUMPEŅU, bezcerīgi aprobežotu “lojālpatrEJotu”, patoloģiski defektīvu “SILEI pietuvinātu lielāko kretīnu”, “proāmurikāniski orientētu gejropedālisku deRmolibersatu” rasistiski militārhistēriskās propagandas skarbi traumētu “biogaļas izstrādājumu”, demonstratīvi kriminālrecidīva “ķēķa tiesiskuma” SISTĒMĀ parazitējošu “(ekskre)mentu”, “prok(tologu)”, “(bez)godību” u.c. taml. šinderu, klaji PRETLIKUMĪGAS “revolucionārās pārliecības” lopiski trulu zombijfanu, derdzīgi glumu “(p)(ie)līdēju” un nožēlojami gļēvu “kluso mīzēju” zeme SILES “valsts” parodija “eurolatv(ĀN)ija”, XXI gadsimts.

  P.S. Visi “O.M.© arChīvā” fiksētie notikumi ir ienākušies vienīgi Lielp!sānu Pilsoniski Suverēnajā Republikā (LPSR), Ontūna Mazpusāna jurisdikcijā. Visas tēmas, pieminētie personāži, apstākļi u.t.t. ir visīstākie izdomājumi. Interesentiem (t.sk. – privāti) & lietišķai saziņai: ontuns.mazpusans(et)inbox. lv .

 3. CENZŪRA.la-vīze CENZŪRA.la-vīze CENZŪRA.la-vīze CENZŪRA.la-vīze CENZŪRA.la-vīze Atbildēt

  kas arī bija jāpierāda.

 4. Ieprieksejo piecgadi bija skolotajau kompetencu projekts – visi izglitojas kursos un taml. Taisija portfolio un ko tik vel ne – sadalija kategorijas, maksaja algas pec kategorijam. Tagad berniem un vecakiem kersies klat. Ta skola paliek par vergu nometni. Izdoma jaumus lozungus un atkal politruks – parmainu agents – vedis uz saulaino tali. Uz liberastismu, genderismu.
  Un iepriekseja projekta sanema naudas projektu biditaji. Izskatas, ka te atkal ir projektu biditaji nesaistiti ar skolam. Majas lapa neatradu ekspertus un darba grupai nav cv. kas ir tie cilveki un ar kadam tiesibam gramstisies gar berniem. Vecakiem vajadzetu iejaukties.

 5. “Paarmainju agjenti” gadiijumaa nav eifeemisms no “Welcomistu un SJW agjentuura”

 6. Skolotāju izglītošanai, jeb viņu smadzeņu skalošanai?

 7. Atkal taisās kautko mainīt?? Tad rodas jautājums, vai viņi tur augšā vispār zina reāli kas notiek skolās? Vai zina,ko bērniem māca? Vai zina maz kāda situācija ir izglītībā kopumā? Gudri runāt jau visi māk,bet vai no tā ir kāds labums. Atvainojiet,bet ja man jāsēž ar bērnu divas stundas rēķinot matemātikā uzdevumu,piemēram,tas liek aizdomāties kas veido mācību plānus un ko tad īsti jāmāca skolotājai,lai bērns spētu saprast..Jaunus skolotājus viņi taisās mācīt..Lai tiek galā jau ar esošajiem un pārskata kas tiek mācīts skolās.

 8. Šitā Igaunijā izpurgāja naudu, kad tika veikts pētījums par invalīdiem, nu , lai uzlabotu viņu dzīvi. Cilvēki ar tur protestēja, bet daudz jau neņēma vērā. Tur tam projekta vadītājam alga ir 10000 mēnesī. Varēs vēlāk nestrādāt.

 9. Gribeju bet nedabuju Atbildēt

  Kas ir lietpratiba – ludzu paradiet man definiciju, Kompetences bija iepriekseja piecgade.
  Es tiesam iegaju majas lapa, bet tos ekspertus neatradu. JA , DARBA GRUPA 9 CILVEKI, BET KUR CV?
  SADURSKA CITATS – Skolēna lietpratība ir cita veida rezultāts, kāds mūsdienās tiek sagaidīts no skolas. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai šādas pārmaiņas mācīšanās pieejā notiktu, ir vērtēšanas maiņa. Eksāmeni netiks atcelti – tie joprojām ir svarīgi. Taču, lai novērtētu ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī to, kā zināšanas prast izmantot reālajā dzīvē, jāmainās pārbaudījumu saturam un formai,” atklājot konferenci “Vērtēt, lai mācītos”, norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

  • Raksti personīgi, prasi. Oliņa jau sen darbojas šajā jomā. Īsti gan nav skaidrs, uz kurieni tai izglītībai jāiet, jo stipri jau atrauts tas viss no dzīves-nav jau arī materiālā seguma tam. Cilvēks jau varbūt labu grib, bet idejas amerikāniskas gan. Šadurskis gan runā par kvalitāti un vienreiz izšpļāva kaut ko par elitārām skolām-nu jā , tur varētu mācīties politiķu bērni uz citu rēķina. Visu nezinīšu zināšanai -jau tagad – labie skolotāji iegulda savu naudu, lai skolas skolēniem būtu kompetencēs balstīta izglītība. Kur tad vēlāk to naudu raus??? Es arī nesaprotu, kur radās lietpratība-bija taču kompetences.

 10. Kaut kas VENERISKS notiek izglītības jomā Latvijā! KAD BEIGS EKSPERIMENTĒT IZM ???? Kādreiz skolas partijas sekretārs NOTEICA visu pedagogu DZĪVI: KO un KĀ mācīt( kaut gan skolotāji tika sagatavoti metodikā savā priekšmetā!); MARINĒJA jaunāko klašu apmācībā, jo LŪK šis pedagogs varot LABI iemācīt savu priekšmetu, bet”VĀJI PROFESIONĀLI”apmācīti DRAUGI strādāja vecākajās klasēs ar daudz labāku samaksu par padarīto darbu!?! Tagad skolā būs ”pārmaiņu aģenti” – tie paši partijas sekretāri jeb POĻITRUKI….NESAPROTU VECĀKUS?! VISI APMIERINĀTI, GANDARĪTI, ka BĒRNUS PATAISA PAR pelītēm, ar kurām var darboties kā ar NEDZĪVIEM priekšmetiem NEMITĪGI EKSPERIMENTĒJOT UN EKSPERIMENTĒJOT…. ATBILDĪGS PAR ŠIEM EKSPERIMENTIEM NAV NEVIENS! CIK JAUKI DZĪVOT BEZATBILDĪBĀ!!!

 11. Lietpratībā balstīta izglītība. Lietpratība – hahahahahahahahaha!

 12. Kurš uzņemsies atbildību? Atbildēt

  Kur var iepazīties ar ekspertiem un viņu līdzšinējiem darba rezultātiem? Ar kādām tiesībām kāds drīkst eksperimentēt ar mūsu visu bērniem? Lai dara to ar savējiem, ja grib. Pieprasu nosaukt uzvārdus, jo kādam ir jāuzņemas atbildība!!! Vēlos, lai Latvijā tiktu saglabāta iespēja bērniem iegūt klasisku akadēmisku pamatizglītību.

 13. Iespēja nopelnīt uz citu muļķības rēķina Atbildēt

  Kā un kāpēc kāds iedomājies, ka var radīt jaunu izglītības saturu, ja Zeme un cilvēki pastāv jau tūkstošiem gadu? Šis izskatās pēc IT projekta un “ekspertu” biznesa plāna.

 14. LA redaktori, nobanojiet tachu vienreiz sho grafomaano cuuku – Ontūnu Mazpusānu!!! Deelj shii meesla komentaari kljuust nelasaami un nebaudaami! Vinjam vieta atpakalj padomijas cuuku fermaa!!!

 15. Labais! Jevropas komisāri mums jau ir, tagad vēl pārmaiņu aģenti apkārt ganīsies, bet varbūt mēs uzreiz sauksim lietas savos īstajos vārdos – skolās vaida POĻITRUKUS, kas tā nopietni uzrauga visus pareizos procesus … Pag’, vai tik šitais jau kādreiz nav bijis?

 16. Expertus - studijā! Atbildēt

  “Kā uzsver A. Kiopa, turpmāk skolotāju izglītošana jāveic tā, lai jaunie pedagogi pilnībā spētu īstenot jauno lietpratībā balstīto izglītības standartu. Tāpēc jauno studiju programmu izstrādē piedalīsies arī tie eksperti, kas radījuši jauno izglītības saturu. “

 17. To, ka bērns ir vērtība pedagogi pateiks nakts vidū piecelti no miega. Cik nācies lasīt viņu topošās kompetences māc bažas. ka būs liela brēka, bet maza vilna

 18. Interesanti, kā izdosies ”uztaisīt” jauno skolotāju tādu, kurš ciena šo valsti, ja valsti pārstāvošās personas NEVIENU šajā valstī neciena??? Tad jau tāds ”bobis” vien būs, kurš ātri atsaucas uz komandu – pie kājas!
  Nez, vai tas uzlabos izglītību…

 19. Nu jau tik taalu ir viss skolas samudzinats.. ka berni otraja klasee ir stresa pilni.. Vecakiem japilda majas darbi pec darba!! Murgs kaut kads!! Kas sarakstijis taas programmas, robots??? Kaa var sachakareet taa berniem pratu..

 20. Šajos jaunajos politikas dokumentos un plānos arī rakstīts, ka Latvijas valsts atdot pilnīgu kontroli pār Latvijas izglītību, t.i., Latvijas bērnu prātiem un dvēselēm, pirms 11 gadiem ASV dibinātajai globālo miljardieru sektai Tech for One, kuru Latvijā pārstāv “Iespējamā misija”, kurai desmit gadu laikā ar sagatavotiem ~ 140 izglītības aģentiem, ir izdevies iegūt varu pār vairāk kā 30 000 Latvijas skolotāju un pedagoģijas zinātni. Par izcilu vēlamo sasniegto rezultātu to raidījumā “Tieša runa”atzina arī profesors Mārcis Auziņš.

 21. Interesanti gan – tagad LU pedagoģijas fakultātē manai meitai tikai 3 mācību dienas nedēļā. Maksa gan pamatīga…

  • Teach for all

  • Ja ped.programmā, kur studentus parasti pat papilduzņemšanās nevar novākt, Jūsu meita netika budžetā… Mjā, tas būs varens pedagogs. Un it īpaši 3dienās izglītots. Varbūt tomēr labāk izvēlēties apgūt kādu arodu?

 22. Padomju laiki bija ziedini. Augli tagad – tatad tie bus kaut kas lidzigs partijas komitejas parstavim, kurs stukacos par skolotajiem un bernu vecakiem. Ja skolotaji ar personigo parliecibu bus pret visadiem liberastiem un genderiem, neuzbazisies ar to berniem, tad tads ilgi nestradas. Ak ja – un patriotismu ar varu lies smadzenes. Jau ta bernu ir skaitliski maz, vel tiem pasiem atnems speju kvalitativi domat. Bus jadoma ka valsts liks, ka agents gribes. Tas jau ir totalitarisms.

 23. Šie aģenti nebūs pedagogi, bet ideologi, kuri iznīcinās skolās veselo saprātu un rūpēsies par jaunā genderizācijas virziena īstenošanu. Tas ir “Iespējamās misijas” uzvaras gājiens, lai Latvijas skolas padarītu par “laimīgās sabiedrības” tapšanas vietu, kas atņem bērniem dzīves jēgu. Vecāki, nepieļaujiet to!

 24. Skolēni tagad atļaujas par daudz vaļibu !Nu domās, kā viņus labāk izklaidēt !Nost ar visu veco, lai dzīvo kompetenču izglītība !Nedod Dievs, atdursies !

 25. Urā,varas gaiteņos atkal parādīsies nauda,varēs pirkt jaunākos auto modeļus,braukt uz esotiskajām zemēm…lai dzīvo ES

Draugiem Facebook Twitter Google+