Pasaulē
Eiropa

Pasaule skaitļos. Atkritumu pilnas izgāztuves2

Saražoto atkritumu daudzums (kg uz vienu iedzīvotāju)

Dānija: 777

Norvēģija: 754

Vācija: 626

Somija: 504

Lietuva: 444

Zviedrija: 443

Latvija: 410

Igaunija: 376

Rumānija: 261

Avots: Eurostat

Eiropas Savienības valstīs vidēji uz vienu iedzīvotāju tiek saražoti 480 kg atkritumu gadā, bet tas ir par 9% mazāk nekā pirms 15 gadiem. Visvairāk atkritumu rodas Dānijā, bet vismazāk – Rumānijā. Saskaņā ar “Eurostat” datiem Eiropas valstis ar atkritumiem tiek galā dažādos veidos: 30% tiek pārstrādāti, 27% sadedzināti, 25% nogādāti izgāztuvēs, bet 17% atkritumu izmanto kompostam.

 

LA.lv