Pasaulē
Eiropa

Pasaule skaitļos. Jāturpina mācīties 0

Izglītību pārtraukušie jaunieši (%)

Turcija: 34,3

Malta: 19,6

Spānija: 19

Ungārija: 12,9

Igaunija: 10,9

Latvija: 10

Francija: 8,8

Polija: 5,2

Lietuva: 4,8

Avots: Eurostat

Viens no Eiropas Savienības mērķiem izglītības jomā ir panākt, lai pēc iespējas mazāk jauniešu pārāk ātri pārtrauktu izglītoties: statistikā tie parādās kā jaunieši, kas 18 līdz 24 gadu vecumā vairs neturpina apgūt jaunas zināšanas. ES vēlas, lai šo jauniešu īpatsvars nebūtu lielāks par 10%, un vairumā dalībvalstu šo mērķi jau izdevies sasniegt. Taču tādās valstīs kā Spānija un Malta izglītību pārāk ātri pārtrauc gandrīz 20% jauniešu.

LA.lv