Ekonomika
Nauda

Pasažieru ar atvieglojumiem reģistrēšanas sistēmas izveides provizoriskās izmaksas būs teju divi miljoni eiro 16

Foto – Timurs Subhankulovs

Lai ieviestu pasažieru ar atvieglojumiem reģistrēšanas sistēmu sabiedriskajā transportā, būs nepieciešami aptuveni divi miljoni eiro, aplēsusi ekspertu darba grupa.

Darba grupas sagatavotajā un valdībai iesniegtajā ziņojumā aprakstītais risinājuma modelis paredz izveidot sistēmu, kas uz maksājumu karšu apstrādes infrastruktūras pamata spētu nodrošināt personām, kuras tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, bezkontakta maksājumu karšu un eID karšu datu apstrādi kompensāciju aprēķināšanai.

Provizoriskās sistēmas izveides izmaksas varētu sasniegt 1 967 000 eiro. Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā gan norādīts, ka šajā summā nav iekļauta pašvaldību līdzdalība, turklāt tiek turpināts darbs pie nepieciešamo izmaksu precizēšanas.

Ieviešanas izmaksās iekļauta Autotransporta direkcijas Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites sistēmas izstrāde, kas varētu izmaksāt ap 120 00 eiro. Kompensāciju aprēķināšanas sistēmas izstrādes izmaksas tiek lēstas 500 000 eiro apmērā, bet karšu izmaksas klientiem, pieņemot, ka tie varētu būt 140 000 cilvēku, ir 567 000 eiro. Izmaksas radīs arī POS termināļu pilnveidošana un noma.

Minētajā summā nav iekļautas tās izmaksas, kuras radīsies saistībā ar sabiedrības informēšanas kampaņu, kā arī papildu finansējums, kas būs nepieciešams, lai informētu tās personas, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Plānots, ka šīs personas tiks informētas, ar pasta starpniecību nosūtot vēstules, rīkojot izbraukuma seminārus, izgatavojot plakātus un bukletus un izvietojot tos publiski pieejamās vietās, kā arī pārraidot informāciju plašsaziņas līdzekļos.

Eksperti norāda, ka patlaban aktuāls ir jautājums par ieviešamo identifikācijas līdzekļu izmaksām klientiem – nepieciešams pieņemt lēmumu, vai nodrošināt šādu izmaksu pilnīgu vai daļēju segšanu no valsts budžeta, vai arī paredzēt, ka sistēmas darbībai nepieciešamo identifikācijas līdzekļu izmaksas sedz pats klients.

Darba grupas sēdēs nevalstisko organizāciju pārstāvji norādījuši uz nepieciešamību paredzēt, ka bērniem ar invaliditāti, kā arī bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nepieciešams nodrošināt vismaz pirmā identifikācijas līdzekļa (eID) izsniegšanu bez maksas.

Ikgadējās izmaksas piedāvātajai sistēmai būtu ap 1,6 miljoniem eiro.

Veicot aprēķinus, nav norādītas iespējamās pašvaldību izmaksas, jo pašvaldības šos datus nav sniegušas. Noteikumu ieviešana pašvaldībās nav paredzēta kā obligāta, tāpēc darba grupa turpinās vērtēt jautājumu par pašvaldību iespējamo iesaistīšanos sistēmā.

Paredzēts, ka par valsts informācijas sistēmas izveidi un darbību, kas nodrošinās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaiti un braukšanas maksas aprēķināšanu, atbildīgā būs Autotransporta direkcija. Datu apmaiņai ar nepieciešamo datu devējiem jāveic integrācija ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu izplatīšanas un savākšanas kanālu, bet informācijas apmaiņai par personai aktuālajām kartēm jānotiek, izmantojot portālu “www.latvija.lv”.

Jau ziņots, ka valdība vasarā vienojās līdz nākamā gada vidum pārcelt termiņu, kurā jāievieš vienotā norēķinu sistēma pasažieriem ar atvieglojumiem. Līdz 1.septembrim bija jāsagatavo un jāiesniedz starpziņojuma projekts, bet līdz 1.decembrim būs jāsagatavo gala ziņojums par sistēmas risinājumiem. Savukārt līdz nākamā gada 1.februārim uzdots iesniegt noteikumu īstenošanai nepieciešamos tiesību aktu grozījumu projektus.

Vienoto sistēmu, kas nodrošinās pasažieru ar atvieglojumiem uzskaiti sabiedriskajā transportā, ieviesīs tikai no 2017.gada vidus, tomēr pagaidām nav skaidrs konkrēts risinājums. Pārresoru koordinācijas centrs bija rosinājis, ka bankām pašām būs jāveido sistēma, kas nodrošinās uzskaites sistēmas darbību, tomēr konkrēts risinājums vēl nav guvis atbalstu valdībā.

LA.lv