Latvijā
Izglītība

Pasniegtas Sīmensa balvas 16


Balvas laureāts – RTU jaunais zinātnieks Oskars Bormanis.
Balvas laureāts – RTU jaunais zinātnieks Oskars Bormanis.
Publicitātes (Ģirta Raģeļa) foto

Desmit Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) jaunie zinātnieki, kuri savos maģistra un doktora darbos piedāvājuši novatoriskus risinājumus sabiedrībai interesējošās tēmās, apbalvoti ar Vernera fon Sīmensa Izcilības balvu.

Šogad īpaši daudz izcilo darbu ir energoefektivitātes jomā – pētījumus šajā nozarē veikuši seši laureāti. Balvu maģistra darbu kategorijā saņēma Oskars Bormanis (RTU), Poļina Ivanova (RTU), Agnese Skujevska (RTU), Renārs Millers (RTU), Mārtiņš Miezis (RTU) un Līga Jasulaņeca (LU). Promocijas darbu kategorijā apbalvojumu ieguva Jānis Latvels (RTU), Dmitrijs Merkulovs (RTU), Sandis Spolītis (RTU) un Sergejs Spitāns (LU). Jaunie zinātnieki meklējuši risinājumu energoefektivitātes, rūpniecības un citās jomās. “Konkursam šoreiz bija pieteikušies daudz līdzvērtīgu darbu autoru, kopumā 40 darbi, tāpēc bija īpaši grūti izvērtēt pētījumus, lai nonāktu pie desmit izcilākajiem,” teic “Siemens” Latvijas filiāles vadītāja Maija Baumane. Izcilības balvai ik gadu piesakās RTU un LU studenti un absolventi, kuri aizstāvējuši maģistra vai doktora darbu jomā, kas saistīta ar “Siemens” darbības nozarēm vai vīziju, principiem un vērtībām.

LA.lv