Ekonomika
Nauda

Pašnodarbinātajiem senioriem izņēmumi nodokļa maksāšanā3

Foto – Shutterstock

“LA” lasītāji jautā, vai jāmaksā sociālais nodoklis no gūtajiem ienākumiem arī tiem oficiāli reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir pensijas vecumā vai kuri jau saņem pensiju.

Kā zināms, no šī gada 1. janvāra visiem pašnodarbinātajiem ieviestas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu (VSAOI) likmes – 32,15 un 5% pensiju apdrošināšanai. Tā kā no šī gada minimālā alga palielināta līdz 430 eiro, VSAOI viņiem būs jāmaksā par katru mēnesi, kurā no saimnieciskās darbības gūtie ienākumi sasniegs šos 430 eiro. Tāpat kā līdz šim VSAOI jāmaksā no brīvi izvēlētas gūto ienākumu daļas, bet ne mazākas kā no 430 eiro.

 

Kad VSAOI nav jāmaksā

Taču, kā paskaidro Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītāja Inese Kemzāne, pensijas vecumu sasniegušajiem pašnodarbinātajiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir noteikti daži izņēmumi, kad VSAOI nav jāmaksā.

Tās nav jāmaksā zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem tā jau ir piešķirta, tostarp priekšlaicīgi, vai kuri ir 1. vai 2. grupas invalīdi.

VSAOI nav obligāti jāmaksā VID reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri apsaimnieko savus nekustamos īpašumus vai gūst ienākumus no personiskās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem tā jau ir piešķirta, tostarp priekšlaicīgi, vai kuri ir 1. vai 2. grupas invalīdi.

Tāpat šis nodoklis nav jāmaksā pensijas vecumu sasniegušajiem vai pensiju saņēmējiem, kā arī 1. vai 2. grupas invalīdiem, kuri saņem autoratlīdzību.

 

Samazināta patentmaksa

Pensionētos saimnieciskās darbības veicējus skar arī no šī gada 31. janvāra ieviestais to saimnieciskās darbības veicēju saraksts, kuri var izmantot samazināto patentmaksu – maksājumu, kas ietver VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kā zināms, no šī gada 1. janvāra neatkarīgi no nodarbošanās visiem saimnieciskās darbības veicējiem palielinās patentmaksas apmērs. Rīgā strādājošajiem 100 eiro mēnesī, bet citur – 50 eiro mēnesī.

Savukārt šo samazināto patentmaksu 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā varēs maksāt iedzīvotāji, kuriem: piešķirta vecuma pensija, tostarp priekšlaicīgi, un kuriem ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu, tāpat 1. vai 2. grupas invalīdiem; saimnieciskās darbības ieņēmumi aizvadītajā gadā nepārsniedz 3000 eiro; nav reģistrējuši citu saimniecisko darbību; nenodarbina darbiniekus; nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji.

Samazināto patentmaksu nevarēs maksāt fotogrāfi, kinooperatori un audioieraksta operatori, frizieri un skaistumkopēji, tostarp grimētāji, kosmetologi, kosmētiķi, nagu kopšanas speciālisti, parūku meistari, pirtnieki, stilisti un citi.

 

Mazajām pensijām piemetīs 50 centus

Kā vēsta Labklājības ministrijā, no 2018. gada 1. jūlija palielinās piemaksu par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējā 1 eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

Šis pielikums skartu tos pensionārus, kuru pensiju apmērs nepārsniedz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo slieksni, kas līdzšinējo 235 eiro vietā šogad palielināts līdz 250 eiro mēnesī.

No 2018. gada 1. oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem: 60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un smagos darba ap­stākļos; 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.

 

LA.lv