Horoskopi un mistika

Patiesi vērtīgs atradums 16

Foto – Karīna Miezāja

Šodien, 23. janvārī, plkst. 9.36 pēc Latvijas laika un Austrumu kalendāra sākas Pūķa gads. Īstais brīdis pievērsties apgāda “Lauku Avīze” karstākajam jaunumam – Kristapa Baņķa grāmatai “Tavs Astrologs”!

 

Kristaps Baņķis, kurš astroloģijas laukā darbojas no 2002. gada, 10 gadus bijis arī “Latvijas Avīzes” žurnālists, sadarbojas ar mūsu žurnālu, veidojot “Praktiskā Latvieša” lasītāju iecienīto iknedēļas veiksmes kalendāru “Pieskaņojies dabas ritmam!” Jaunajā grāmatā viņš iepazīstina ar Latvijas 18 ievērojamākajiem astrologiem, kurus uzskata arī par saviem Skolotājiem, un sniedz ieskatu personiskajā astroloģijas uztverē. Astroloģijas zināšanas ir spēcīgs instruments savas dzīves kvalitātes uzlabošanai ikvienas personības rokās, jo katra varēšanu palīdz savienot ar darīšanu!

Pati esmu vienaldzīga pret ikdienas horoskopiem medijos, taču nenoliedzu astroloģijas nozīmi lielo kopsakarību uztverē un cilvēka personisko pienesumu ar + vai – zīmi cilvēcei un Visumam kopumā. Šo atziņu vēl vairāk nostiprināja šis izdevums. Lai notvertu būtiskākos akcentus jēgas atklāsmē grāmatu anotācijām, bieži pieticis vien ar to pārlapošanu. Šoreiz bija citādi. “Tavs astrologs” burtiski iesūca jau no pirmajām lappusēm. Pat tradicionālais autora veltījums sev svarīgajiem cilvēkiem, skolotājiem un vecākiem atgādināja neaizmirstamu tikšanos ar Skolotāju un Meistaru Igurdu Baņķi, kurš Talsos izveidojis LAK meistardarbnīcu “Zeļļi”. Par iedzimto iedvesmu un paraugu savam tēvam īpaši pateicīgs ir šīs grāmatas autors, kura grāmatas varoņi 274 lappusēs uzsver arī vecāku ietekmi cilvēka dzīvē. Galvenais ir saprast: viss ir viens, neskaitāmu kopsakarību kopums, ko noteic Visuma likumi, bet kurus daļa cilvēces ignorē, samudžina un, neprātīgās izdarības sakrājot, rada krīzes ģimenē, valstī un tā sašūpo mūsu eksistenci.

Arī par tā saucamo pasaules galu runā astrologi! Tas ir viens no 4 autora jautājumiem, kam 18 speciālisti dod savu skaidrojumu. Pārējie ir: kāda ir astroloģijas joma kopējā pasaules ainā?; ko nozīmē būt astrologam?; ko novēlat latviešu tautai, Latvijas valstij? Atbildes arī uz jau klasiskās Marsela Prusta anketas jautājumiem, kā arī saruna ar astrologiem un viņu esejas lasītāju aizrauj emociju un prātu pausto domu dziļuma, aktualitātes un uzskatu daudzveidības dēļ. Tālab grāmatu izlasīju visu vienā piegājienā, izrakstot interesantākās, būtiskākās un diskutējamākās atziņas. Uzrunātie astrologi vārdu alfabētiskā secībā ir: Akvelīna Līvmane, Andris Račs, Aleksandrs Sokolovs, Anita Masaļska, Gaļina Svedberga, Gita Priede, Guntis Biezais, Inese Kaģe, Ivo Puriņš, Juris Biršs, Juris Kauliņš, Māra Ošuroka, Simons Bizuns, Solveiga Linda Remese, Šiva, Valērijs Babajevs, Vega Spalviņa un Velta Karnilavičiene.

 

Pārstāvot dažādas profesijas un atšķirīgu pieredzi, astrologu vairākumam ir akadēmiskā izglītība, dažiem pat doktora grādi. Visus vieno daudzpusīga izglītība astroloģijas laukā un uz sākotnējā profesionālā pamata veidojusies specializācija. Arī tā piederas maniem atklājumiem – nezināju, ka astrologi veido atzarus specifiskās jomās.

 

Aktrise Līvmane iedziļinājusies cilvēku attiecībās, Aleksandrs Sokolovs ir viens no retajiem medicīnas astrologiem, prognožu speciālists. Mākslinieces un stilistes Anitas Masaļ­skas būtībai tuvāki ir seksuālās saderības un attiecību jautājumi, viņai patīk veidot arī astroloģiskās kartes bērniem. Savukārt bioloģijas doktores Gaļinas Svedbergas mīļākais novirziens ir biznesa astroloģija. Suģestē viņas atziņa: Neviens tev nav draugs, neviens tev nav ienaidnieks. Ikviens tev ir skolotājs. Sabiedrības vadības maģistre Gita Priede astroloģiju uzskata par palīginstrumentu orientācijai sabiedrībā notiekošajos procesos. Guntis Biezais ir viens no retajiem, kurš klasisko astroloģiju mēģina pielāgot latviskajai videi. Savā ziņā viņam līdzinās tehnisko zinātņu doktors būvinženieris Juris Biršs. Viņš cilvēkus mudina atgriezties pie dabas un pirms biznesam vai savrupmājai paredzētās būves uzsākšanas ieteic iedziļināties senču atklātajās likumsakarībās pareizās vietas izvēlē un darbu secībā.

Ekonomiste finansiste Inese Kaģe atgādina, ka domājošam cilvēkam ir svarīgi saprast, ka pasaulē valda kārtība, kurai visi ir pakļauti, un visi ir tās veidotāji. Ivo Puriņš sevi dēvē par praktizējošu okultistu, kurš specializējies sadzīves maģijas atklāsmēs. Astronoms, Atmodas laika aktīvists un zinātnes aprindās iecienītais Juris Kauliņš pirmais Latvijā veica aprēķinus datorā, jau 1989. gadā izveidojot savu astroloģijas programmu. Reliģijas pedagoģijas zinātņu doktore Solveiga Linda Remese, Rīgas Kultūru vidusskolas direktore, specializējusies astropedagoģijā un astropsiholoģijā. Viņas­prāt, latviešus bremzē fleg­matisms un pesimistisks melanholisms, kas jāpārvar reizē ar individuālismu un noliegšanas pozīciju. Latvijas Šiva tiek uzskatīts par vienu no pasaulē atzītākajiem vēdisko zināšanu pasniedzējiem. Viņa specialitāte ir vēdiskā astroloģija – pārējo vēdisko zināšanu pamats, sākums un kodols. Šo laiku Šiva raksturo kā totālu degradāciju, jo cilvēces eksistences jēga ir iegūt baudu, sasniegt noteiktu materiālo līmeni, lai īstenotu savas materiālās vēlmes. Liekulības un viltus laikmetā cilvēki arvien vairāk attālinās no savas īstenās dievišķās dabas. Tāpēc šī civilizācija lemta iznīcībai, un viss pašlaik notiekošais ir šī procesa daļa. Dažādos avotos un sistēmās par pasaules galu iezīmējies 2442. gads. Cienīga pastāvēšana un attīstība saistāma ar senču tradīciju respektēšanu. Jo tradicionālākā sabiedrībā dzīvo cilvēki, jo vairāk viņu dzīvesveids atbilst dabas likumiem. To apliecina kaut vai japāņi ar savu reitingu ilgdzīvošanas ziņā, kas izriet no viņu piekoptajām senatnē sakņotajām tradīcijām. Šivas skatījums sasaucas ar Gunta Biezā un Jura Birša pārliecību, ka latviešu Bībele ir dainas – mūsu spēka un atdzimšanas avots. Aktuāls ir Šivas uzskats, ka laba pārvaldība ir gara un gudrības diktatūra. Interesanti, ka pie Kristapa Baņķa uzrunātajām autoritātēm (lai man piedod necitētie astrologi!) mēdz iegriezties arī Latvijas politiķi. Diemžēl viņu intereses bijušas vērstas vien karjeras un citu personisko interešu sfērā…

Lasot grāmatu “Tavs astrologs”, visu laiku jāsamēro savi uzskati, idejas par personisko lomu mūsdienu pasaulē, pašu valstī un ģimenē. Tā piesaista ar lasīšanas darbu, kas neļauj atslābt, turot garīgu – emocionālo un prāta spriegumu. Patiesi vērtīgs atradums, atklājums, iepazīstot 18 neordināras personības, dažādās jomās specializējušos astrologus! Neskatoties uz katra personisko pieredzi, viņu uzskatu kopsaucēju veido vairākas, savstarpēji papildinošas atziņas. Dzīvot saskaņā ar dabu, tostarp zvaigznēm, ir daudz ērtāk un daudz labāk. Astroloģija palīdz saprast cilvēka rīcības patiesos motīvus. Pateicoties tai, kļūstam par savas dzīves stūrmaņiem. Astroloģija māca cilvēkus izprast dzīves taisnīguma sistēmu – karmu jeb cēloņu sekas. Retais no mums savas problēmas spēj risināt bez citu palīdzības. Lai viss dzīvē savirknētos pēc iespējas pareizāk, reizēm ir svarīgs arī astrologa skatījums. Atrast lietpratīgu, dzīvesgudru konsultantu līdzēs aizraujošā, dzīves gudrību piesātinātā grāmata.

 

LA.lv