Latvijā
Politika

Patvēruma meklētāju bērnu apmācībai skolās piešķirs 118 tūkstošus eiro 16


Foto – LETA
Foto – LETA
2016.gada aprīlī alternatīvo statusu saņēma ģimene no Sīrijas.

Nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītošanai šogad plānots piešķirt papildu 118,6 tūkstošus eiro, bet nākamajā gadā – 56,3 tūkstošus eiro, liecina Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kuru otrdien skatīs valdība.

Projekta anotācijā norādīts, ka viena nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītošanas izmaksas ir 95 eiro mēnesī. Šajā mācību gadā (2015./2016.) šim nolūkam no valsts budžeta tika izlietoti 2,4 tūkstoši eiro, slēdzot līgumu ar izglītības iestādi par katra nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguvi uz sešiem mēnešiem.

Latvijai līdz 2017.gada 17.septembrim papildu patvēruma meklētājiem, kuri individuāli ierodas Latvijā un iesniedz iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, jāuzņem 531 patvēruma meklētājs. Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot nepieciešamo finansējumu nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības iespēju nodrošināšanai, plāno, ka līdz 2017.gada 17.septembrim provizoriski var tikt uzņemti 177 nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kas veido trešo daļu no lēmumos noteiktā patvēruma meklētāju skaita.

Viena nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītošanās izmaksas rīcības plānā ir noteiktas 133 eiro mēnesī. Tādējādi papildus nepieciešamais finansējums nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves nodrošināšanai 2016.gadā tiek plānots 118 647 eiro apmērā un 2017.gadā 56 358 eiro apmērā.

Šajā mācību gadā izglītības ieguve tiek nodrošināta 12 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas N.Draudziņas vidusskolā un pieciem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiņu vidusskolā, tai skaitā vienam bērnam no piecu gadu vecuma sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā patvēruma meklētāju ģimenēm, tai skaitā nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem, kopš ierašanās Latvijā brīža, tiek nodrošinātas sagatavošanās nodarbības latviešu valodas apguvei, pirms tiek uzsākta izglītības ieguve izglītības iestādē.

Savukārt iepriekšējā (2014./2015.) mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta deviņiem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas 15.vidusskolā, diviem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiņu vidusskolā, vienam – Dobeles Kristīgajā pamatskolā un vienam nepilngadīgam patvēruma meklētājam Jelgavas 5.vidusskolā.

LA.lv