Uncategorized

Pensiju lietas 0

Cilvēkam, kas visu savu dzīvi nolēkājis kā sienāzis un kas oficiāli nevarēs pierādīt desmit gadu darba stāžu, jūlijā paliks 62 gadi. Ko darīt? 
Dace Mazsalacā

 

Tiesības uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu (62 gadus), ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem. Par to, ko darīt, jūs varētu pakonsultēties VSAA Valmieras reģionālajā nodaļā Meža ielā 7, tālr. 64207343.

 

Kaut arī biju aizgājis priekšlaicīgā pensijā, tomēr strādāju. Gribētu zināt, vai varu lūgt vecuma pensiju no jauna.

Māris K. Rīgā

 

Tiem cilvēkiem, kuriem no 1996. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 1. jūlijam ir priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija un kuri no pensijas piešķiršanas dienas līdz likumā noteiktā vecuma sasniegšanai ir nepārtraukti bijuši obligāti sociāli apdrošināmi – tātad bijuši darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, un kuriem vecuma pensija minētajā periodā no jauna nav piešķirta, ir tiesības pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no jauna.

 

Esmu dzimusi 1955. gadā un mans darba stāžs ir lielāks par 10 gadiem. Esmu izaudzinājusi trīs bērnus, no kuriem viens ir invalīds. Vēlos uzzināt, no cik gadiem es varēšu iet pensijā. 
Svetlana Turkupole Bauskas novadā

 

Ja jūsu apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un esat aprūpējusi līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, jums ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju no 57 gadu vecuma.

Pensiju ar atvieglotiem noteikumiem var pieprasīt, ja ir sasniegts likumā noteiktais pensionēšanās vecums un persona atbilst šādiem nosacījumiem: sievietes, kuras līdz astoņu gadu vecumam izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem.

 

LA.lv