Ekonomika
Nauda

Cerīga ziņa: pensiju varēs krāt arī ārzemju fondos 2

Foto-Shutterstock

Eiropas Komisija (EK) rosina ieviest jaunu Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP), nosakot tam vienas standarta pazīmes neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tas tiks pārdots. EK priekšsēdētāja vietnieka finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos Valda Dombrovska birojā skaidro, ka tas paplašināšot izvēles iespējas patērētājiem, padarīšot pakalpojumu lētāku un attīstīšot Eiropas privāto pensiju tirgu, sniedzot plašākas biznesa iespējas arī lielākam pakalpojumu sniedzēju lokam.

Pensiju uzkrājumi kļūs mobili

Valsts nevar nodrošināt tādu vecuma pensiju, lai, beidzot darba gaitas, tā aizvietotu iepriekšējos ienākumus. Tāpēc veids, kā minimizēt ienākumu sarukumu pēc došanās pensijā, ir laikus sākt veidot privātos uzkrājumus kā papildinājumu valsts pensijai. Gandrīz visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ir vismaz kāds privāto pensiju produkts, taču, kā skaidro Dombrovska birojā, lielākoties šādu uzkrājumu veidošana nav ļoti plaši pieprasīta un neattīstās tik strauji, cik varētu vēlēties, – Eiropas privāto pensiju tirgus esot sadrumstalots un neviendabīgs, bet noteikumu juceklis valstu līmenī kavējot liela un konkurētspējīga ES mēroga privāto pensiju tirgus izveidi.

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) Privāto pensiju fondu komitejas vadītājs Māris Sīlītis gan norāda, ka Latvijā pēdējā laikā tomēr redzama pieaugoša izpratne par savu vecumdienu nodrošināšanu un aizvien pieaug iedzīvotāju iemaksas brīvprātīgajos privāto pensiju plānos. Pērn trešā līmeņa pensiju dalībnieku skaits palielinājies par 24 600 un sasniegtas vēsturiski lielākās individuālās iemaksas – 61,8 miljoni eiro.

Lai veicinātu cilvēkus vēl aktīvāk iesaistīties šajā procesā, EK iecerējusi ieviest šo jauninājumu, kas ļaus privātajiem pensiju uzkrājumiem kļūt mobiliem. Patlaban, uzkrājot pensiju vienā valstī, bet pēcāk pārceļoties uz dzīvi citā, turpināt veikt iemaksas savā pensiju plānā vairs nevar. Ļoti retos gadījumos valstu pensiju plāni tomēr pieļauj turpināt veikt uzkrājumus, arī atrodoties citā ES dalībvalstī, taču tad secen iet nodokļu atvieglojumi, kuri katrā dalībvalstī parasti piemēroti pensiju produktiem.

Galvenais ieguvums pēc šāda standartizēta produkta ieviešanas būšot tas, ka noguldītāji varēs turpināt veikt iemaksas savā PEPP, arī pārceļoties uz citu dalībvalsti. Tāpat būs iespēja, dzīves laikā vairākkārt mainot dzīvesvietu ES dalībvalstu ietvaros, veikt privāto pensiju uzkrājumus katrā no tām, lai izmantotu atvieglojumus, ko valstis piedāvā. Paredzēts, ka PEPP būs vienas un tās pašas standarta pazīmes neatkarīgi no tā, kur ES tie tiks pārdoti.

Obligāti pieci investīciju veidi

Tā kā nodokļu atvieglojumi attiecībā uz privātajiem pensiju uzkrājumiem katrā dalībvalstī atšķiras, harmonizēti tiks tikai daži no nosacījumiem, pārējos atstājot pakalpojumu sniedzēju ziņā. Piemēram, PEPP piedāvātājiem būs iespēja pašiem noteikt vecumu, no kura izmaksāt pensiju, kādā veidā – vienreizēji vai pa daļām, to darīt. Atstājot zināmu brīvību pakalpojumu sniedzējiem, EK rekomendē dalībvalstīm attiecināt uz PEPP tādus pašus nosacījumus, kādus izmanto nacionālajiem produktiem, vai iespējami labākos.

Taču būs arī vairākas standartizētas pozīcijas, kas pakalpojuma sniedzējiem būs jāievēro, lai piedāvātu PEPP. Piemēram, būs piedāvājums jāietērpj, maksimums, piecos investīciju veidos, no kuriem vienam jābūt drošam un jāļauj atgūt vismaz ieguldīto kapitālu. Lai cilvēki vēlētos investēt privātajos pensiju fondos, produktam būs jābūt vienkāršam un saprotamam, tāpēc būs īsi un skaidri, pēc vienota standarta jāformulē, kas ietilpst produktā, kādi tā riski, kādas izmaksas. Tāpat pakalpojuma sniedzējam regulāri būs jāsniedz standartizēta informācija par aktuālo situāciju – kapitāla pieaugumu, izmaksām par periodu utt. Ik pēc pieciem gadiem varēs mainīt pakalpojuma sniedzējus gan vietējā, gan pārrobežu mērogā, turklāt maiņas izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 1,5% no kopējās aktīvu vērtības.

PEPP varēšot piedāvāt plašs pakalpojumu sniedzēju klāsts, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības, bankas, arodpensiju fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības un aktīvu pārvaldītāji. “Pašreiz daudzās dalībvalstīs šis personālo pensiju piedāvājums ir ierobežots, līdz ar to cilvēkiem, kuri vēlas uzkrāt līdzekļus savām pensijām, jāsastopas ar ierobežotu pakalpojuma pieejamību un augstām izmaksām. Ieviešot Eiropas privāto pensiju produktu, tiks nodrošināta plašāka produkta klāsta pieejamība un līdz ar to arī lielāka konkurence, kas radīs iedzīvotājiem labāku cenu piedāvājumu,” skaidro Valdis Dombrovskis.

EK par šo priekšlikumu jau saņēmusi ļoti daudz pozitīvu atsauksmju no potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem, kas tic, ka šis būs labs veids, kā veicināt pensiju uzkrājumu veidošanu, un saredz šeit biznesa iespējas, jo tas ļautu savus pakalpojumus piedāvāt visā ES. Lai piedāvātu PEPP, pakalpojumu sniedzējiem būs vajadzīga īpaša pilnvara, ko izsniegs Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde. Visi PEPP tiks apkopoti publiski pieejamā reģistrā. Pagaidām gan vēl nav skaidrs, kad šāds produkts varētu tikt ieviests. Tas atkarīgs no tā, cik ātri notiks dalībvalstu un Eiropas Parlamenta vienošanās par regulas gala versiju.

Pagaidām daudz neskaidrību

Kā skaidro Labklājības ministrijas pārstāve Daina Grabe, ministrija pozitīvi vērtē iespējas cilvēkiem veikt personiski iemaksas kādā no privātajiem pensiju fondiem, tā veidojot uzkrājumus, kas uzlabotu viņu dzīves līmeni vecumdienās, tāpēc LM atbalsta ikvienu jaunu iniciatīvu – arī šo, jo tas varot veicināt cilvēku labprātīgu iesaistīšanos privātajos pensiju fondos.

Atzinīgi šo priekšlikumu vērtē arī LKA. “Tas papildinās jau esošos dalībvalstu pensiju produktus, tos attīstot un piedāvājot Eiropas Savienības mērogā. Latvijas iedzīvotājiem tas pavērtu plašākas pensiju pakalpojumu izvēles iespējas, īpaši ņemot vērā pieaugošo cilvēku mobilitāti,” skaidro LKA pārstāvis Māris Sīlītis, vienlaikus uzsverot, ka saistībā ar PEPP joprojām ir daudz atvērtu jautājumu – kādi būs nosacījumi, nodokļu politika no ES dalībvalstu, tostarp Latvijas, puses šim produktam. No tā savukārt būšot atkarīgs, cik tas būs pievilcīgs iespējamiem izplatītājiem un iedzīvotājiem.

LA.lv