Ekonomika
Īpašums

Pensionāram nogriezts ūdens. Kurš vainīgs? 16


Rihards Ješinskis
Rihards Ješinskis
Foto – Zigfrīds Dzedulis

Bauskas novada pašvaldības uzņēmums “Bauskas ūdens” noslēdzis ūdens piegādi un notekūdeņu aizvadīšanu ģimenes privātmājas īpašniekam Rihardam Ješinskim.

 

Katram savs viedoklis

Kāpēc ģimenes privātmāja pašā Bauskas centrā pēkšņi palikusi bez ūdens un kanalizācijas, par to katrai šajā ķīviņā iesaistītajai pusei tagad ir savs skaidrojums, kuru tā nelokāmi pūlas aizstāvēt. Mājas saimnieks uzskata, ka ūdenssaimniecības uzņēmums ar viņu izrīkojies netaisni. Māja 1. maija ielā 8 centralizētajai ūdens piegādes un kanalizācijas sistēmai esot bijusi pieslēgta jau pirms 35 gadiem. Par pakalpojumiem uzņēmumam viņš vienmēr maksājis laikus, parādā tam nekad neesot bijis. Savukārt uzņēmumā “Bauskas ūdens” uzskata, ka tam esot bijušas tiesības šādi rīkoties un ka notikušajā mājas saimnieks pats vien esot vainīgs.

 

Puse no pensijas par ūdeni…

“Šā gada aprīļa vidū savā pastkastītē atradu uzņēmuma “Bauskas ūdens” paziņojumu, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem pie ievada ģimeņu privātmājās nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, jau no 1. maija mēneša ūdens patēriņu noteiktu 15 kubikmetru apmērā vienam mājas iedzīvotājam neatkarīgi no viņu patiesībā patērētā ūdens daudzuma,” stāsta Rihards Ješinskis. “Tā kā mājā esam divi iedzīvotāji, mēneša ūdens patēriņu mums noteiktu 30 kubikmetru apmērā. Tāda patēriņa norma nešaubīgi ir pārspīlēta. Lai es un mana dzīvesbiedre divatā spētu tos patērēt, mums katru dienu būtu jāmazgājas vannā. Un arī tad diezin vai tādu ūdens daudzumu spētu patērēt. Agrāk ūdens patēriņu “Bauskas ūdens” noteica pēc mājā deklarēto iedzīvotāju skaita. Patēriņš mums nekad nepārsniedza astoņus kubikmetrus mēnesī.”

Iznākumā par vienu kubikmetru ūdens noteiktā maksa Bauskas iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, no 1. maija it kā nepieauga. Toties bez patēriņa skaitītājiem krietni lielāki rēķini. Līdz šim Rihards Ješinskis par ūdeni un kanalizāciju maksāja apmēram 4,5 eiro mēnesī, bet no maija – jau 31,22 eiro mēnesī. “Tas ir aptuveni septiņas reizes vairāk, nekā biju maksājis līdz šim. Tā kā esmu pensionārs, kurš saņem 87 eiro mēnesī, aptuveni puse pensijas man būtu jāsamaksā tikai par ūdeni vien. Maizītei paliktu otra puse…” spriež viņš.

 

Namsaimnieks jūtas piemānīts

Lai nebūtu jāmaksā šie milzu rēķini, mājas saimnieks aprīļa beigās paguvis uzstādīt skaitītāju. Iznākumā pēc skaitītāja rādījumiem par astoņiem kubikmetriem maksātā summa sarukusi uz pusi. Rihardam jau licies, ka ar to ūdens problēmas būs atrisinātas. Taču vēlāk izrādījās, ka tās tikai sākas.

“Ņemot vērā manus mazos ienākumus un to, ka esmu invalīds, biju lūdzis atļauju komercuzskaites mezglu ierīkot pie mājas. Taču vēlāk atklājās, ka esmu piemānīts,” turpina Rihards Ješinskis, “Mēnesi pēc ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanas man pavēstīja, ka pieslēgumam centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai tomēr vajadzīgi gan jauni tehniskie noteikumi, gan komercuzskaites mezgls jāizbūvē “Bauskas ūdens” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā, turklāt par to man jāmaksā 500 eiro. Biju neizpratnē, kāpēc man par savu naudu kaut kas jābūvē vietā un vēl ielas daļā – ārpus man piederošās zemes. Tā kā tādas vienošanās nebija, atteicos to darīt. Iznākumā saņēmu pieminēto rēķinu 31,22 eiro apmērā kā par māju, kuras ievadā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs.”

 

Pieslēdzies patvaļīgi?

Kāpēc pašlaik Riharda Ješinska ģimenes privātmājai ticis noslēgts ūdens un kanalizācija, uzņēmuma “Bauskas ūdens” valdes loceklis Imants Svētiņš izskaidro ar mājas saimnieka uzvedību. Pirmkārt, viņš ierīkojis ūdens patēriņa skaitītāju tam neparedzētā vietā, kā arī patvaļīgi pieslēdzies centralizētajai kanalizācijai, par ko “Bauskas ūdens” viņam varot aprēķināt kompensāciju 4591,53 eiro apmērā. Otrkārt, mājas saimnieks atteicies saņemt tehniskos noteikumus ūdens patēriņa uzskaites ierīkošanai tam paredzētajā vietā. Vecie, 2013. gadā izdotie, vairs nederot, vajadzīgi jauni. Tāpat negribot noslēgt līgumu par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu.

Uz jautājumu, kāpēc mājas saimniekam prasa 500 eiro par komercuzskaites mezgla izbūvi, “Bauskas ūdens” pārstāvis atbild, ka pēc noteikumiem par to atbildīgs pakalpojuma lietotājs. Savukārt Rihards Ješinskis noliedz, ka būtu rīkojies patvaļīgi. Kā viņš apgalvo, par ūdens patēriņa uzskaites ierīkošanu mājā viņam esot bijusi vienošanās.

 

Mājas saimnieks iespītējies

Arī Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs uzskata, ka Ješinska k-gs nav izpildījis ūdenssaimniecības uzņēmuma prasības, tāpēc arī mājai noslēgts ūdens un kanalizācija. Pašvaldības amatpersonai jautāju, vai starp pašvaldību un īpašnieku nav iespējams panākt kādu izlīgumu. Voldemārs Čačs atbild, ka mājas saimnieks esot iespītējies un negribot pieņemt nekādus piedāvājumus. Uz jautājumu, vai Bauskā bez viņa esot daudz tādu spītnieku, viņš atbild, ka esot gan bijuši vēl daži. Bet ar viņiem tomēr izdevies vienoties.

Jautāts, vai jaunā ūdens patēriņa norma – 15 kubikmetri vienam ģimenes privātmājas iemītniekam – tomēr nav nesamērīgi liela, Voldemārs Čačs skaidro, ka šāda norma esot noteikta tāpēc, lai paskubinātu iedzīvotājus iespējami ātrāk savās mājās ierīkot ūdens patēriņa skaitītājus.

Pret ūdenssaimniecības sakārtošanu un patēriņa skaitītāju ierīkošanu it kā nevarētu iebilst. Tāpat par to, ka par ūdeni un kanalizāciju to lietotājiem jāmaksā. Tomēr pārsteidz tas, kā pašvaldība un pilsētas ūdenssaimniecības uzņēmums centušies īstenot ūdenssaimniecības sakārtošanas plānu.

Ja tikai aprīļa vidū uzņēmums “Bauskas ūdens” paziņo māju iedzīvotājiem, ka no 1. maija viņiem tiek noteikta augstāka ūdens patēriņa norma, līdz ar to ievērojami pieaugs rēķini, diezin vai daudziem pensionāriem, tostarp Rihardam Ješinskim, ar niecīgiem ienākumiem atlikušajās pāris nedēļās ir iespējams par 500 eiro izbūvēt visiem noteikumiem atbilstošu patēriņa uzskaiti. Bet tas, kā šķiet, pilsētu komunālo pakalpojumu monopolistus pārlieku neuztrauc.

LA.lv