Ekonomika
Īpašums

Pensionārei sabrucina māju 16

Foto – Valdis Semjonovs

Šopavasar Rīgā, Gaiļ­ezera piekrastē, būvuzņēmumam “Merks” dzenot pāļus vairāku daudzstāvu dzīvojamo namu pamatiem, izpostīta rīdziniecei Anitai Meijai piederošā ģimenes privātmāja Līduma ielā 34.

 

Neviens neliekas ne zinis

Kaut arī kopš būvniecības sākuma un pirmo daudzstāvu namu uzcelšanas jau gandrīz gads apkārt, diemžēl par izpostīto māju un palīdzību vientuļajai pensionārei Anitai Meijai, kurai šogad aprit 78. mūža gads, neviens tā arī nav licies ne zinis.

Kad kopā ar “LA” fotogrāfu Valdi Semjonovu apmeklējām Anitu Meiju, paši savām acīm redzējām, ka mājas pamati nosēdušies tā, ka gan ārdurvis, gan telpu iekšdurvis veras ar grūtībām. Mājas balsta konstrukcijās un no ķieģeļiem celtajās ārsienās parādījušās vertikālas un horizontālas plaisas, no logu aiļu pārsedzēm izkrituši ķieģeļi. Tādas pašas plaisas redzamas arī skurstenī. No saplaisājušās notekūdeņu nosēdumu akas netīrais ūdens plūst zemē un Gaiļezerā.

 

Trauki lēkāja, logi drebēja

“Kad sāka dzīt pāļus, troksnis bija tāds, ka ausis plīsa pušu, no vibrācijas trauki uz galda lēkāja, logu rūtis drebēja, mājā vairākās vietās pārplīsa dabasgāzes caurules,” stāsta mājas īpašniece, “baidoties no sprādziena, māju nevarēju apsildīt, tāpat iekurināt krāsniņu skurstenī radušos plaisu dēļ. Biju spiesta dzīvot neapkurinātās telpās.”

Par notikušo mājas īpašniece sūdzējusies Valsts policijai, Rīgas būvvaldei, būv­uzņēmumam “Merks”. Taču liela labuma no tā nebija. Valsts policijā Anitai Meijai atbildējuši, ka policija šajā strīdā nevarot iejaukties, to varot izšķirt tikai tiesā.

Būvvaldes būvniecības kontroles pārvaldes vadītājs J. Belkovskis atbildē vēsta, ka būvatļauja, kas Gaiļezera piekrastē paredz vairāku daudzstāvu dzīvojamo namu būvniecību, uzņēmumam “Merks” izdota likumīgi, savukārt būvniecībā atkāpes no būvprojekta neesot atklātas. Pēc likuma būvniekam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, tādējādi atlīdzinot būvniecības gaitā radītos zaudējumus trešajām personām, šajā gadījumā – Anitai Meijai.

 

Galerijas nosaukums

Apdrošinātājs atsakās maksāt

“Pēc notikušā apdrošināšanas sabiedrībai “IF P&C Insurance”, kurai ar “Merks” bijis noslēgts apdrošināšanas līgums, lūdzu atlīdzināt man uzņēmuma radītos zaudējumus,” turpina Anita Meija. “Bet biju pārsteigta, ka pēc atlīdzības pieprasījuma apdrošinātājs četru mēnešu laikā par šo lūgumu pat nelikās ne zinis. Sazinoties ar “IF P&C Insurance”, pārsteigumā uzzināju, ka mīklaini pazudis gan mans iesniegums, gan pati apdrošināšanas polise…”

Vēlāk Anita Meija gan saņēmusi rakstisku atbildi, kurā apdrošinātājs pavēstījis, ka neko nemaksās. Ar uzņēmumu “Merks” noslēgtajā apdrošināšanas līgumā neesot bijis paredzēts atlīdzināt trešajām personām zaudējumus, kurus izraisījusi ēkas pamatu nosēšanās un vibrācija, dzenot zemē pāļus.

“Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents J. Abāšins vēlāk man telefoniski atzina, ka “IF P&C Insurance” būtībā neko neesot apdrošinājis, vien izdevis formālu polisi būvatļaujas saņemšanai,” saka Anita Meija.

 

“Merks” vainu neatzīst

“Merks” projektu vadītājs S. Periņecs atbildējis, ka pāļu dzīšanas laikā radītā vibrācija neesot pārsniegusi noteiktos normatīvus. Arī trokšņu līmenis, no kura Anitas Meijas mājā drebējušas logu rūtis un uz galda lēkājuši trauki, esot bijis “pieļaujamās robežās”.

“Man no rīta dzerot tēju, tā izlija uz galda,” stāsta Anita Meija, “bet “Merks” apgalvo, ka viss esot pieļaujamās robežās!”

Tiesa, pēc Anitas Meijas sūdzībām “Merks” pasūtīja SIA “Hansaprojects” viņai piederošās ēkas tehnisko apsekojumu. Kad “Hansaprojects” pārstāvim V. Kopitinam jautāju, ko apsekošanā izdevies atklāt, viņš atbild, ka to man teikt nedrīkstot, tāpēc ka viņa līgumā ar uzņēmumu “Merks” esot punkts, kas aizliedz izpaust apsekojumā iegūtos rezultātus citām personām. Pie Anitas Meijas mājas ārsienu plaisām “Merks” pārstāvji piestiprināja marķierus, ar kuru palīdzību nosaka, vai būvniecības gaitā plaisas kļūst lielākas.

Ko neatklāj IA “Hansaprojects” pārstāvis, to atklāj Latvijas Būvinženieru savienības sertificēts eksperts Mārtiņš Draudiņš (seniors), kurš pēc Anitas Meijas lūguma šogad divreiz apsekojis māju.

“Merks” būvniecības gaitā māja ir sabojāta tiktāl, ka pašlaik tajā dzīvot ir bīstami. Tā jebkurā brīdī var sabrukt. Šo daudzstāvu namu pamatu izbūvē “Merks” lietojis neatbilstošu tehnoloģiju. Dzīto dzelzsbetona pāļu vietā bija jālieto urbtie monolītie pāļi, kuri neradītu ne tādu troksni, ne vibrāciju, kas arī izraisīja postījumus Anitas Meijas mājā, “Merks” darbojās nevis atbilstoši prasībām, bet kā lētāk un izdevīgāk,” atzīst viņš. “Arī marķierus pie Anitas Meijas mājas jau saplaisājušajām ārsienām piestiprināja tikai pēc saceltā trača. Bet tie bija jāpiestiprina un jāveic tā dēvētais monitorings jeb novērošana, pirms vēl sāka dzīt zemē pāļus!”

Tehniskās apsekošanas slēdzienā Mārtiņš Draudiņš (seniors) arī atzinis, ka daudzstāvu dzīvojamo namu būvniecības vajadzībām “Merks” taisījis pamatīgu uzbērumu, būtībā aizbēris daļu ezera. Tā ietekmē cēlies gruntsūdens līmenis, kas arī izraisījis ēkas pamatu nosēšanos, pēc tam citus bojājumus.

Mājas apsekošanā un ekspertīzē pieaicinātā sertificētā asistente Sarmīte Eiduka lēš, ka mājas atjaunošana varētu maksāt no 50 līdz 70 tūkstošiem eiro.

Turpat Gaiļezera piekrastē Līduma ielas 36. nama īpašniecei Skaidrītei Vilisterei jautāju, vai bojājumi ir arī viņas mājā. Viņa atbild, ka būvniecības gaitā plaisas gan esot parādījušās, bet mazākas nekā Anitas Meijas ēkai, kas cietusi visvairāk.

“Kad Gaiļezera piekrastē līdzās mūsu mājām sāka dzīt pāļus un sienas trīcēja un drebēja vienā laidā, sākumā nemaz nezinājām, kurš un ko te grasās būvēt,” atceras Anitas Meijas kaimiņiene. “Tikai pēc tam, kad par to uzrakstījām iesniegumu būvvaldei, parādījās būvtāfele, no kuras uzzinājām, ka būvētājs ir “Merks” un ka Gaiļezera krastā tas uzcels vairākus daudzstāvu namus.”

Citi manis uzrunātie Gaiļezera piekrastes ģimenes privātmāju iedzīvotāji teic, ka sabiedriskās apspriešanas gaitā iebilduši pret šādu daudzstāvu namu būvniecību, ņemot vērā, ka piekrastē līdz šim bijusi mazstāvu ēku apbūve. Bet, kā domā viņi, arī šoreiz naudas varai bijis lielāks spēks nekā apkārtnes iedzīvotāju iebildumiem.

 

Mīksta papīra vērts līgums

Anita Meija lūgusi uzņēmumam “Merks” izremontēt māju vai arī atlīdzināt zaudējumus naudā. “Ar savu 320 eiro pensiju, ko esmu nopelnījusi par saviem 59 darba gadiem, pati nespēju novērst šos postījumus,” teic mājas īpašniece.

Tiekoties ar “Merks” projektu vadītāju S. Periņecu un citiem pārstāvjiem, kuriem parādījusi visus mājai nodarītos bojājumus, viņa gan bija saņēmusi mutiskus solījumus atlīdzināt zaudējumus. “Merks” valdes locekļa J. Šperberga vārdā vēlāk pat saņēmusi līguma projektu par remonta izdevumu segšanu.

Bet arī līguma projektā “Merks” neatzīst, ka bojājumu cēlonis būtu līdzās izvērstā daudzstāvu dzīvojamo namu būvniecība. Tomēr, apliecinot gribu “praktizēt sociāli atbildīgu saimniecisko darbību”, “Merks” piedāvājis izlīgt, samaksājot mājas īpašniecei 10 000 eiro. Bet par to Anitai Meijai jāatsauc visi iesniegumi Rīgas būvvaldei, Valsts policijai, apdrošināšanas sabiedrībai “IF P&C Insurance” un citām valsts vai pašvaldību iestādēm, tāpat jāapņemas necelt prasību tiesā.

Taču šis līgums tā arī palicis uz papīra, vēl šobaltdien Anitai Meijai “Merks” neko nav atlīdzinājis.

 

Būvvalde tomēr atzīst pārkāpumus

Kad šo rakstu jau biju uzrakstījis, no būvvaldes saņēmu būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja J. Belkovska atzinumu, ka, ceļot daudzstāvu dzīvojamos namus, “Merks” nav ievērojis visas būvniecības tiesību dokumentos noteiktās prasības, tostarp nav nodrošinājis aizsardzību pret būvniecības gaitā radītajiem zaudējumiem trešajām personām. Jābrīnās vien par to, kur būvvalde bija gada sākumā, kad Gaiļ­ezera piekrastē “Merks” sāka dzīt zemē pāļus, brucinot apkārtnes iedzīvotāju mājas. Iespējams, tagad “Merks” un apdrošinātājs vairs nevarēs izlocīties un būs spiests atvērt savus naudas makus, lai atlīdzinātu Anitai Meijai radītos zaudējumus.

LA.lv