Praktiski
Manas tiesības

Personas koda maiņa – cik reižu drīkst mainīt, cik tas maksā un vai ir jāmaina visi dokumenti?0

Foto – Shutterstock

Lūdzu, pastāstiet par jaunajiem personas kodiem! Vai tas, ka sieviete nevēlas, lai citi uzzinātu viņas īsto vecumu, ir iemesls mainīt personas kodu visos dokumentos? Cik šāds process varētu maksāt? AIGA RĪGĀ

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka no 2017. gada 1. jūlija visām personām, par kurām iekļauj ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirm­uzskaite), piešķir individuālu personas kodu, kas sākas ar cipariem 32. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka, izmantojot personas koda pirmajā daļā ietverto informāciju par cilvēka vecumu, veidojas tieša vai netieša diskriminācija gan profesionālajās attiecībās, gan privātajā dzīvē. Tātad sievietes vēlme neizpaust savu vecumu, nosaucot personas kodu, var būt iemesls koda maiņai. Šādu personas koda maiņu it sevišķi atbalstījuši mediķi, jo zīmogā uz receptes nereti palicis ārsta personas kods.

Personas kodu tagad veido vienpadsmit cipari, nodrošinot koda neatkārtošanos. Pirmie cipari ir 32, bet pārējie ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no 0 līdz 9. Jaunais personas kods, kas sākas ar 32, var tikt mainīts adopcijas gadījumā.

! No 2017. gada 1. jūlija ikviens ir tiesīgs vienu reizi mainīt piešķirto personas kodu ar dzimšanas datiem (personas kodus līdz 2017. gada 30. jūnijam ieskaitot). Personas koda maiņa ir bez maksas. Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nav iespējams, un pēc koda maiņas vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē automātiski vienu reizi.

Personas kodu ar dzimšanas datumu var mainīt visā cilvēka dzīves laikā, iesniedzot klātienē iesniegumu jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.

Pēc personas koda maiņas iepriekšējais personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība) kļūst lietošanai nederīgs. Atgādinām, ka cilvēkam no 15 gadu vecuma ir pienākums 30 dienu laikā iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai, par ko jāmaksā valsts nodeva (10 darba dienu laikā par pasi – 28,46 eiro, par personas apliecību – 14, 23 eiro).

Ja vēlas mainīt jau piešķirto personas kodu, būs papildu izdevumi un rūpes, jo vajadzēs mainīt visus dokumentus, kuros tas norādīts. Tā ir, piemēram, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētās kartes, studenta, invalīda un pensionāra apliecība, elektroniskais paraksts u.c. Ja šos dokumentus izdevēja iestāde izsniedz vai maina par maksu, tas būs spēkā arī šādos gadījumos. Savukārt līgumi un izglītības dokumenti saglabās savu juridisko spēku un nav jāatjauno (līdzīgi kā mainot uzvārdu).

Ja personas kods tiek mainīts nepilngadīgam bērnam un viņa vecāku pasē ir ierakstīts bērns ar personas kodu, vecākiem būs nepieciešams saņemt jaunu pasi, kurā iekļautas aktuālas ziņas par bērnu, ja vecāki vēlas ceļot kopā ar viņu vai, piemēram, uzrādīt pasi ar bērna ierakstu citā iestādē. Arī šādos gadījumos par jaunas pases saņemšanu jāmaksā valsts nodeva.

Ja vēlaties mainīt personas kodu, nepieciešami šādi dokumenti:

• personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID);

• iesniegums (katrai personai atsevišķi);

• dzimšanas apliecība, ja nepilngadīgais bērns pēc personas koda maiņas pirmo reizi saņem personu apliecinošu dokumentu.

UZZIŅA

Izveidots bezmaksas e-pakalpojums “Personas kodu atbilstība vienai personai”, kurā var pārbaudīt e-pakalpojuma lietotāja norādītu divu personas kodu atbilstību vienai personai. Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem, un tā ietvaros tiek pārbaudīti cilvēkiem Latvijā piešķirtie personas kodi.

SVARĪGI

• Ja kāda persona, kurai piešķirts jaunais personas kods, vēlēsies pierādīt savu vecumu (piemēram, veikalā iegādājoties alkoholu), tas nebūs sarežģīti, jo gan pasē, gan elD kartē tiek norādīts arī cilvēka dzimšanas datums.

• Mainot personai līdz 2017. gada 30. jūnijam (ieskaitot) piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriekšējais personas kods Iedzīvotāju reģistrā tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos.

LA.lv