Apbrīno

Pētījums: Izklaides vietas Latvijā visbiežāk apmeklē 24 gadus veci jaunieši 16

Foto-LETA

Latvijā vislielākais izklaides vietu apmeklētāju īpatsvars ir vecumā no 23 līdz 24 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanu izklaides vietās Latvijā 2016.gadā.

Klubu, bāru un krodziņu jaunākie apmeklētāji ir 15 gadus veci, bet vecākie – 53 gadus. Respondentu vidējais aritmētiskais vecums ir 24,23 gadi.

Pētījumā secināts, ka pēdējo gadu laikā vērojama tendence, ka aptaujāto vecums pieaug. Tas varētu būt saistīts ar dzīves paradumu maiņu noteiktās sabiedrības grupās.

Pētījumā aptaujāto vidū 47% ir vīrieši, bet 53% – sievietes. Lielākajai daļai jauniešu ir nepabeigta augstākā (25%) vai augstākā izglītība (36%). 18% aptaujāto ir vispārējā vidējā, bet 13% – vidējā profesionālā izglītība. Jaunieši ar zemu izglītības līmeni, proti, kuriem nav iegūta vidējā izglītība, aptaujāto vidū veido 8%.

Vairāk nekā puse jeb 52% aptaujāto izklaides vietu apmeklētāju strādā algotu darbu. Savukārt 22% aptaujāto strādā un mācās kādā izglītības iestādē, bet 12% mācās, bet nestrādā. 7% aptaujāto uzskata sevi par uzņēmējiem, bet vēl 5% ne strādā, ne mācās.

Pētījuma ziņojumā teikts, ka aplūkojot aptaujāto izklaides vietu apmeklētāju ģimenes statusu, redzams, ka vairāk nekā puse jeb 58% ir neprecēti jauni cilvēki, 28% arī nav precēti, bet dzīvo kopā ar partneri, un tikai 9% ir precējušies, bet 5% ir jau šķīrušies.

Aptaujā iegūtā informācija liecina, ka 80% aptaujāto respondentu galvenie ienākumi veidojas no darba algas. Salīdzinoši nelielai daļai – 19% – ienākumi ir vecāku vai radinieku dotā nauda, 13% ir ienākumi no sava biznesa vai dažādiem darījumiem, bet 11% saņem studentu stipendiju vai kādus valsts pabalstus.

Gandrīz puse aptaujāto izklaides vietu apmeklētāju dažādas izklaides vietas, piemēram, klubus, bārus, krodziņus, apmeklē dažas reizes mēnesī, bet ne katru nedēļu. Vēl retāk – dažas reizes gadā – uz izklaides vietām dodas 19% aptaujāto. Kopumā – vismaz reizi nedēļā izklaides vietas apmeklē 37% vīriešu un 28% sieviešu. Katru dienu vai gandrīz katru dienu izklaides vietas apmeklē 3% aptaujāto.

LA.lv