Kultūra
Literatūra

“Piena ceļa dvēseles” 16

Mākslinieks Artūrs Bērziņš. “Zvaigzne ABC”, 288. lpp.

Trešajā fantāzijas un fantastikas īsprozas konkursā, kas tika izsludināts 2016. gada vasarā, tika iesniegti tuvu pie diviem simtiem oriģinālstāstu, no kuriem kopkrājumam izvēlēti sešpadsmit labākie stāsti, kuri tagad nākuši klajā jau trešajā latviešu fantastu kopkrājumā ar nosaukumu “Piena ceļa dvēseles”. Krājuma “Piena ceļa dvēseles” autorus apvieno grāmatas nosaukumā minētais ceļa jēdziens un tā dažādās interpretācijas. Rakstnieki vēsta gan par burtisku ceļu – kosmosā vai citās pasaulēs, par ceļu pie otra cilvēka vai pretim sevis paša iepazīšanai; tas var būt ceļš uz atklājumu, dzīves ceļš un ceļš, kas var turpināties arī aiz zemes dzīves beigām.

 

LA.lv