Uncategorized

Govju īpašnieki līdz Jāņiem saņems septiņu miljonu eiro piešķīrumu7

Foto – Reuters/Scanpix

Papildus pērn decembrī izmaksātajam 9,76 miljonu eiro Eiropas atbalstam mazajām un vidējām piensaimniecībām jūnijā tiks izmaksāti vēl septiņi miljoni eiro no valsts budžeta, paredz grozījumi attiecīgajos normatīvos, kas šodien pieņemti valdības sēdē.

Atbalstu maksās pēc tiem pašiem nosacījumiem, kas bija spēkā iepriekš, proti, par pienu, kas nodots vismaz 500 kilogramu apjomā laikā no 2016. marta līdz augustam. Nauda pienāksies saimniecībām, kurās nav vairāk kā 50 slaucamu govju, kā arī tādām, kas nodod pienu kooperatīviem vai saimnieko bioloģiski. Arī šoreiz atbalsta likme par tonnu būs par 10% lielāka tai saimniecībai, kura piegādāja pienu kooperatīvam (tostarp citā ES dalībvalstī reģistrētam), kura pārstrādā pienu vai kurai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla daļu kādā piena pārstrādes uzņēmumā. Provizoriskā atbalsta likme būs 16 eiro, bet ražotājiem, kam pienāksies par 10% augstākā atbalsta likme, tā būs aptuveni 17 eiro par vienu piena tonnu.

Zemkopības ministrijā atbalsta piešķiršanu skaidro ar nepieciešamību palīdzēt saimniecībām finansiāli sarežģītajos laikos, kādi iestājās pēc iepirkuma cenu katastrofālajām svārstībām. Lai gan iepirkuma cena pēc pērn piedzīvotā teju 60% krituma šogad sāka stabilizēties, lielākā daļa nelielo saimniecību joprojām atrodoties finansiālās grūtībās un pat bankrota priekšā, ņemot vērā būtisko ieņēmumu samazinājumu kopš importa embargo. Iztrūkumu tikai nelielā apmērā kompensēja šajā laikā piešķirtie ES un valsts atbalsti – kopumā vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Turklāt Latvija saražo ievērojami vairāk piena, nekā ir nepieciešams vietējam patēriņam, līdz ar to pārprodukcijas cenu spiedīs uz leju. Piemēram, 2015. gadā Latvijā tika izslauktas 978 100 tonnas piena, no kura 55% tika eksportēti gatavās produkcijas veidā. Tas nozīmē, ka nozare ir izteikti atkarīga no eksporta, un norises piena ārējos tirgos ļoti būtiski ietekmē arī cenu un tirgus tendences Latvijā. Kaut gan piena nozares pārstāvji Latvijā atšķirībā ar citām nozarēm, ko aptvēra Krievijas importa embargo, visaktīvāk meklēja jaunus tirgus, nozares eksporta rādītāji tik un tā turpina samazināties. To galvenokārt ietekmē gan pieaugusī konkurence, gan arī apstāklis, ka pārtikas nozarē jaunu tirgu meklējumi nav viegls process, kas sertifikātu un pārbaužu dēļ paņem daudz naudas un laika.

Vienlaikus eksporta rādītāju samazināšanās nozīmē to, ka piena nozarei joprojām neizdodas pilnībā atgūties un lejupslīde turpinās. Tāpat jārēķinās, ka līdz ar vasaras sezonas tuvošanos piena apjomi pieaugs, līdz ar to iepirkuma cenas lejupslīde turpināsies. Tās apmērus neviens neņemas prognozēt, tomēr uz iepriekšējo mēnešu maksimumu – 30 centiem par litru februārī un 29,5 centiem martā – neviens vairs necer. Tātad gaidāmais piena iepirkuma cenas sezonālais samazinājums atkal saasinās saimniecību finansiālo situāciju.


7 miljoni: līdz Jāņiem

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurās nav vairāk kā 50 slaucamu govju, kā arī tādām, kas nodod pienu kooperatīviem vai saimnieko bioloģiski.

Provizoriskā atbalsta likme 16 eiro par tonnu.

Atbalsta likme par 10% lielāka tai saimniecībai, kas piegādāja pienu kooperatīvam.

Ražotāju skaits, kas atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem, pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, ir 7759.

Kopējais piena ražošanas saimniecību skaits ar slaucamām govīm Latvijā 2017. gada 1. februārī bija 9658 saimniecības.

LA.lv